+998 (65) 221 27 14

Psixologiya

  1. Bosh sahifa  
  2. Psixologiya  
  3. Psixologiya

Psixologiya jurnali 2022-yil 4-son

buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti

Elektron kitoblar

buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti Buxoro davlat universitet
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti 195 bet
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti 2022
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti uzbek
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti Buxoro-2022
https://buxdu.uz/media/jurnallar/psixologiya/2022/psixologiya_2022_4_son.pdf

Psixologiya jurnali 2022-yil 4-son

Yuklab olish

Psixologiya jurnali 2022-yil 3-son

buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti

Elektron kitoblar

buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti Buxoro davlat universitet
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti 164 bet
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti 2022
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti uzbek
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti Buxoro-2022
https://buxdu.uz/media/jurnallar/psixologiya/2022/psixologiya_2022_3_son.pdf

Buxoro davlat universiteti psixalogiya jurnali

Yuklab olish

Psixologiya jurnali 2021-yil 1-son

buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti

Elektron kitoblar

buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti Buxoro davlat universiteti
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti 236 bet
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti 2021
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti uzbek
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti Buxoro davlat universiteti
https://buxdu.uz/media/jurnallar/psixologiya/2021/Психология%202021-1-son-web%20version.pdf

Buxoro davlat universiteti psixalogiya jurnali

Yuklab olish

Psixologiya jurnali 2020-yil 4-son(maxsus son)

buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti

Elektron kitoblar

buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti Buxoro davlat universiteti
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti 186 bet
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti 2020
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti uzbek
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti Buxoro davlat universiteti
https://buxdu.uz/media/jurnallar/psixologiya/2020/2020%204%20SON-maxsus%20(31.01.2021).pdf

Buxoro davlat universiteti psixalogiya jurnali

Yuklab olish

Psixologiya jurnali 2020-yil 4-son

buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti

Elektron kitoblar

buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti Buxoro davlat universiteti
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti 151 bet
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti 2020
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti uzbek
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti Buxoro davlat universiteti
https://buxdu.uz/media/jurnallar/psixologiya/2020/2020%204%20SON-13.12.2020.pdf

Buxoro davlat universiteti psixalogiya jurnali

Yuklab olish