+998 (65) 221 29 14

+998 (65) 221 27 64

Moliyaviy bo`limlar

  1. Bosh sahifa  
  2. Moliyaviy bo`limlar  
  3. O‘qitishning texnik vositalari bo‘limi

O‘qitishning texnik vositalari bo‘limi

25.12.2021

Lavozim vazifalari:
• OTMga zarur bo‘lgan konstruktsiyalar, detallar, buyumlar, materiallar hamda uskunalarga ehtiyojning hisob-kitoblari va buyurtmalarini tuzishga oid ishlarni tashkil etish;
• Buyurtmalarni yuqori tashkilotlarga taqdim qilish va asosla berish;
• Kafedralarning konstruktsiyalar, buyumlar, materiallar va uskunalar bilan butlash qaydnomalarini tuzish hamda ularni OTMsi bo‘limlari va kafedralariga etkazib berish navbatini belgilash borasidagi ishlarda qatnashish;
• Materiallar hamda uskunalarga ajratilgan fondlar va limitlarni joriy etish;
• OTMsining moddiy boyliklarini hisobga olishini hamda saqlanishini tashkil etish va ularning holatini nazorat qilish, ulardan tejab tergab foydalanish choralarini ko‘rish;
• OTMsining bo‘limlarida uskunalar hamda detallarning ortiqcha va me’yordan tashqari zaxiralarini aniqlash, ularni shu bo‘linmalar o‘rtasida qayta taqsimlash, shuningdek ortiqcha va yig‘ilib qolgan moddiy boyliklarni belgilangan tartibda sotish;
• Kelib tushayotgan materiallarning, konstruktsiyalar va buyumlarning sifatini nazorat qilish, ularni etkazib beruvchilarga nisbatan e’tirozlar bildirish va tegishli choralar ko‘rish;
• Moddiy boyliklar harakati bo‘yicha belgilangan tezkor hisobotlarni yuritish, buxgalteriya hisobotini o‘z vaqtida tayyorlash;
• Mahsulot etkazib beruvchilar shartnoma majburiyatlarini buzganlari taqdirda ularga nisbatan da’volarni tayyorlash bilan bog‘liq ishlarni bajarish, tuzilgan shartnomalarning moddalari o‘zgartirilishini mahsulot etkazib beruvchilar bilan kelishib olish.