+998 (65) 221 29 14

+998 (65) 221 27 64

Doktarantura

  1. Bosh sahifa  
  2. Doktarantura  
  3. Fan doktorlari

Fan doktorlari

11.01.2022

Buxoro davlat universitetida faoliyat olib borayotgan

                            fan doktorlari  ro‘yxati

F.I.SH.

Ilmiy darajasi

1

Tulaganov Abdukabil Abdunabiyevich

t.f.d., prof

2

Muqimov Komil Muqimovich

Akademik, f-m.f.d., prof

3

Djurayev Davron Rahmonovich

f-m.f.d., prof.

4

Qahhorov Siddiq Qahhorovich

p.f.d., prof

5

Mirzayev Shavkat Mustaqimovich

t.f.d.

6

Durdiyev Durdimurod Qalandarovich

f-m.f.d.

7

Navruz-zoda Baxtiyor Ne’matovich

i.f.d., prof

8

Inoyatov Sulaymon Inoyatovich

t.f.d., prof

9

Xaitov Shadmon Axmadovich

t.f.d.

10

To‘rayev Halim Hojiyevich

t.f.d.

11

Salomova Hakima Yusupovna

f.f.d., prof.

12

Bakayeva Muxabbat Kayumovna

f.f.d., prof

13

Ahmedova Shoira Nematovna

f.f.d.

14

Urayeva Darmon Saidahmedovna

f.f.d.

15

Quvvatova Dilrabo Habibovna

f.f.d.

16

Jo’rayeva Malohat Muhamadovna

f.f.d.

17

Umarov Baqo Bafoyevich

k.f.d., prof

18

Bo‘riyev Sulaymon Bo‘riyevich

b.f.d., prof

19

Amonov Muxtar Raxmatovich

t.f.d., prof

20

Ixtiyarova Gulnora Akmalovna

k.f.d.

21

Xolliyev Askar Ergashovich

b.f.d.

22

Hayitov Yozil Qosimovich

g.f.d.

23

Olimov Shirinbay Sharofovich

p.f.d.

24

Adizov Baxtiyor Raxmanovich

p.f.d., prof

25

Maxmudov Mels Hasanovich

p.f.d., prof

26

Baratov Sharif Ramazonovich

psix.f.d., prof

27

Botirov Xafiz Azizovich

p.f.n., prof.

 

 

BDU-Buxoro davlat universitetiTulaganov Abdukabil Abdunabiyevich

1957 yil 19 mayda Toshkent viloyati, Toshkent tumanida tug’ilgan.

Texnika fanlari doktori, professor.

18.00.01-Arxitektura nazariyasi va tarixi. Arxitektura yodgorliklarini ta’mirlash va tiklash ixtisosligi bo’yicha “Структурообразование, технология и свойства легких бетонов на основе модифицированных щелочных вяжущих” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 400 ga yaqin. Jumladan, 5 ta monografiya, 1 ta darslik, 26 ta mualliflik guvohnomasi va patentlar, 17 ta o’quv qo’llanma, 350 dan ortiq ilmiy maqola hamda tezislar.

Olim 12 ta nomzodlik va magistrlik ishiga ilmiy rahbarlik qilgan.

Arxitektura nazariyasi va tarixi, arxitektura yodgorliklarini ta’mirlash va tiklash, bino va inshootlar arxitekturasi  yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini davom ettirmoqda.

 

  

BDU-Buxoro davlat universitetiInoyatov Sulaymon Inoyatovich  

1938 yil 12 martda Buxoro shahrida tug’ilgan.

Tarix fanlari doktori, professor.

07.00.01-O’zbekiston tarixi ixtisosligi bo’yicha “Mehnatkashlarni internasionalizm ruhida tarbiyalashda matbuotning o’rni (O’rta Osiyo Respublikalari misolida (1961-1985yy.)” mavzusida doktorlik dissertasiyasini himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari: 10 ta monografiya, 10 dan ziyod o’quv-uslubiy qo’llanma hamda 300 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar.

 

 

 

 

 

BDU-Buxoro davlat universitetiNavro’z-Zoda Baxtiyor  Negmatovich

1953 yil 6 iyunda Tojikiston Respublikasi, Hisor tumanida tug’ilgan.

Iqtisod fanlari doktori, professor

08.00.05 – Xizmatlar ko’rsatish tarmoqlar iqtisodiyoti  ixtisosligi bo’yicha “Маркетинг как основа освоения и распространения научно-технических нововедений” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari: 5 ta monografiya, 1 ta darslik, 3 ta o’quv-uslubiy qo’llanma, 2 ta ilmiy risola,  200 ga yakin ilmiy maqola va tezislar.

Olim  rahbarligida 4 ta nomzodlik ishi himoya qilingan.

Turizm iqtisodiyoti, nanoiqtisodiy nazariyasi marketing strategiyasi yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

 

 

 

 

BDU-Buxoro davlat universitetiBuriyev Sulaymon Buriyevich

1946 yil 6 sentyabrda Buxoro viloyati, Qorako’l tumanida tug’ilgan.

Biologiya fanlari doktori, professor.

 03.00.12-Biotexnologiya ixtisosligi bo’yicha “Микроводоросли как очистители сточных вод и объекты для разработки эффективных водоохранных биотехнологий” mavzusida doktorlik dissertasiyasini himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 400 dan ortiq. Jumladan, 3 ta monografiya, 5 ta mualiflik guvohnomasi, 7 ta o’quv qo’llanma, 300 ga yaqin ilmiy maqola va tezislar.

Olim  rahbarligida 6 ta nomzodlik ishi himoya qilingan.

Mikroskopik va yuksak suv o’simliklarini ko’paytirish biotexnologiyasi va xalq xo’jaligining turli sohalarida qo’llash yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. 

 

 

 BDU-Buxoro davlat universitetiUmarov Baqo Bafoyevich

1949 yil 18 yanvarda  Buxoro viloyati, Buxoro shahrida tug’ilgan.

Kimyo fanlari doktori, professor.

02.00.01-Noorganik kimyo ixtisosligi bo’yicha “Комплексные соединения некоторых переходных металлов с бис-5-оксипиразолинами” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 300 dan ortiq. Jumladan, 5 ta monografiya, 3 ta mualiflik guvohnomasi, 3 ta darslik, 2 ta elektron o’quv-uslubiy majmua hamda 273 ta ilmiy maqola va tezislar.

Olim  rahbarligida 5 ta nomzodlik ishi himoya qilingan.

Yangi organik ligandlar sintezi va ular asosida olingan kompleks birikmalarning tuzilishi va xossalarini o’rganish yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. 

 

 


 

BDU-Buxoro davlat universitetiBarotov Sharif Ramazonovich        

1960 yil 22 martda Buxoro viloyati, Kogon tumanida tug’ilgan

Psixologiya fanlari doktori, professor.

19.00.05-Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya ixtisosligi bo’yicha “Ishlab chiqarish va ta’lim tizimida psixologik xizmatni joriy etishning psixologik xususiyatlari” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 200 ta.  Jumladan, 3 ta darslik 3 ta monografiya, 2 ta mualliflik guvohnomasi, 10 dan ortiq o’quv qo’llanma hamda 150 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar.

Olim  rahbarligida 4 ta nomzodlik ishi himoya qilingan.

Psixologik xizmat yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. 

 

 

 

BDU-Buxoro davlat universitetiDjo’rayev  Davron Raxmanovich

1952 yil 4 noyabrda Buxoro viloyati, G’ijduvon shahrida tug’ilgan.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor

01.04.05-Optika ixtisosligi bo’yicha “Поляризационно-оптическая и модуляционная спектроскопия некоторых твёрдых тел и их электронные характеристики” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 350 dan ortiq.  Jumladan, 4 ta monografiya, 20 ta ilmiy risola,  1 ta darslik, 1 ta o’quv qo’llanma, 30 ta o’quv-uslubiy qo’llanma, 10 ta mualliflik guvohnomasi, 200 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar.

Uning rahbarligida 6 ta nomzodlik ishi himoya qilingan. Olim optika va kondensirlangan holatlar fizikasi, yarimo’tkazgichlar fizikasi  yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

 

 

 

BDU-Buxoro davlat universitetiAdizov Baxtiyor Raxmanovich

1960 yil 16 noyabrda Buxoro viloyati, Buxoro tumanida tug’ilgan.

Pedagogika fanlari doktori, professor

13.00.01-Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta’limda menejment ixtisosligi bo’yicha “Boshlang’ich ta’limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 150 dan ortiq. Jumladan, 2 ta monografiya, 3 ta o’quv qo’llanma, 2 ta o’quv-uslubiy qo’llanma, 100 dan ortiq maqola va tezislar.

 Boshlang’ich ta’limni ijodiy tashkil etish yo’nalishida ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

 

 

 Baqoyeva Muhabbat Qayumovna

1948 yil 20 fevralda Buxoro shahrida tug’ilgan.

 Filologiya fanlari doktori.

 10.00.04-Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti ixtisosligi bo’yicha “Angliya, AQSh adabiyotidan o’zbek tiliga she’riy tarjima va qiyosiy she’rshunoslik muammolari” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

 Chop etilgan ilmiy ishlari 72 ta. Jumladan, 3 ta monografiya, 1 ta darslik, 1 ta o’quv-uslubiy qo’llanma, 60 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar.

Uning rahbarligida 1 ta nomzodlik ishi himoya qilingan.

Tarjima nazariyasi, qiyosiy adabiyotshunoslik hamda Angliya va Amerika adabiyoti yo’nalishlarida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

 

Mahmudov Mels Hasanovich

1944 yil 22 noyabrda Buxoro viloyati, Shofirkon tumanida tug’ilgan.

Pedagogika fanlari doktori, professor

 13.00.01-Pedagogika nazariyasi va tarixi  ixtisosligi bo’yicha “Ta’limni didaktik loyihalashning nazariy asoslari”  mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 100 dan ortiq. Jumladan, 7 ta monografiya, 1 ta mualiflik guvohnomasi, 3 ta o’quv qo’llanma, 100 ga yaqin ilmiy maqola va tezislar.

Olim  rahbarligida 2 ta nomzodlik ishi himoya qilingan.

Didaktik loyihalash yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. 

 

Qahhorov Siddiq Qahhorovich

1952 yil 10 oktyabrda Buxoro viloyati, G’ijduvon tumanida tug’ilgan.

 Pedagogika fanlari doktori, professor

 13.00.02-Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (fizika) ixtisosligi bo’yicha “Umumiy o’rta ta’lim maktablarida fizika o’qitishni davriy tashkil etish texnologiyasi” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

 Chop etilgan ilmiy ishlari 300 dan ortiq. Jumladan, 8 ta monografiya, 15 dan ortiq mualliflik guvohnomasi, 2 ta darslik, 8 ta o’quv qo’llanma, 5 ta patent, 28 ta o’quv metodik qo’llanma, 225 dan ortiq maqola va tezislar.

Uning rahbarligida 3 ta nomzodlik ishi himoya qilingan.

“Muqobil energiya manbalari qurilmalarini takomillashtirish hamda ta’lim jarayonida muqobil energiya manbalarini o’qitishni takomillashtirish” sohasida ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

 

Urayeva Darmon Saidaxmedovna

1967 yil 7 mayda Turkmaniston Respublikasi, Chorjo’y shahrida tug’ilgan.  

Filologiya fanlari doktori.

10.00.08-Folklorshunoslik ixtisosligi bo’yicha “O’zbek motam marosimi folklorining janriy tarkibi, genezisi va badiiyati” mavzusida doktorlik dissertasiyasini  muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 200 dan ortiq. Jumladan, 8 ta monografiya, 1 ta risola,  2 ta darslik, 2 ta o’quv qo’llanma, 5 ta o’quv-uslubiy qo’llanma, 150 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar.

Folklorshunoslik, Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog’ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik, yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

 

 

Amonov Muxtar Raxmatovich

1958 yil 10 dekabrda Buxoro viloyati, Shofirkon tumanida tug’ilgan.

Texnika fanlari doktori, professor.

02.00.07-Kompozisiya, lak, bo’yoq, rezina materiallari kimyosi va texnologiyasi ixtisoligi bo’yicha “Vodorastvorime polimerne kompozisii na osnove mestnogo srya i ix primenenie” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 314 ta.  Jumladan, 2 ta monografiya, 27 ta o’quv-uslubiy qo’llanma, 200 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar.

Uning rahbarligida 5 ta nomzodlik ishi himoya qilingan.

Kompozision materiallar kimyosi va texnologiyasi yo’nalishlarida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. 


 

Mirzayev Shavkat Mustaqimovich

1953 yil 12 sentyabrda Buxoro shahrida tug’ilgan.

Texnika fanlari doktori, professor.

05.05.04-Sanoat issiqlik energetika ixtisosligi bo’yicha “Adsorbsion sikllarning energetik samaradorligini oshirish yo’llari” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 200 dan ortiq. Jumladan, 60 dan ortiq ilmiy maqola va risolalar, 10 dan ortiq o’quv-metodik qo’llanma.

Uning rahbarligida 3 ta nomzodlik ishi himoya qilingan.

Sanoat issiqlik energetika yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda.


 

 

Turayev Xalim Xojiyevich        

1953 yil 9 avgustda Buxoro viloyati, Vobkent tumanida tug’ilgan.

Tarix fanlari doktori.

07.00.03- Jahon tarixi ixtisosligi bo’yicha “Rol Djuybarskix xodjey v obestvenno-politicheskoy i duxovno kulturnoy jizni Buxarskogo xanstva XVI-XVII  vv.» mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 250 dan ortiq. Jumladan, 10 ta monografiya,  6 ta o’quv qo’llanma  hamda 200 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar.

Manbashunoslik, tarixiy topografiya yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. 

 

 

Xaitov Shadmon Axmadovich

 

          1962 yil 1 mayda Buxoro viloyati, Buxoro tumanida tug’ilgan.

          Tarix fanlari doktori.

07.00.01-O’zbekiston tarixi  ixtisosligi bo’yicha “XX asr o’zbek muhojirligi tarixi” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 350 ga yaqin. Jumladan, 8  ta monografiya,  4 ta o’quv qo’llanma, 15 ta ilmiy risola,  300 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar.

          Migrasiya jarayonlari va o’zbek muhojirligi tarixi yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda

 

 

BDU-Buxoro davlat universitetiDurdiev Durdimurod Qalandarovich

1965  yil 10 oktyabrda  Buxoro viloyati, Olot tumanida tug’ilgan. Fizika-matematika fanlari doktori, professor.

01.01.02- Fizika-matematika ixtisosligi bo’yicha “Obratne zadachi dlya sred s posledeystviem” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 100 dan ortiq. Jumladan, 1 ta monografiya, 3 ta o’quv-uslubiy qo’llanma, 2 ta elektron o’quv-uslubiy majmua hamda 95 ta ilmiy maqola va tezislar. Yopishqoq  elastiklik nazariyasining differensial tenglamalari uchun teskari masalalari echimlari mavjudligi, yagonaligi va turg’unligi  muammolari ustida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. 

 

 

 

                                  Axmedova Shoira Ne’matovna

         

          1960 yil 14 avgustda Buxoro viloyati, Shofirkon tumanida tug’ilgan.                        

         Filologiya fanlari doktori.

          10.00.07-Adabiyot nazariyasi ixtisosligi bo’yicha “O’zbek adabiy tanqidining janriy tarkibi” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 200 dan ortiq. Jumladan, 4 ta monografiya, 1 ta darslik, 1 ta o’quv qo’llanma, 4 ta uslubiy qo’llanma, 5 ta ilmiy risola, 200 ga yaqin ilmiy maqola va tezislar.

O’zbek adabiyoti, qiyosiy adabiyotshunoslik yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda

 

 Ixtiyarova Gulnora Akmalovna

 

1974 yil 4 aprelda Buxoro shahrida tug’ilgan.

Kimyo  fanlari doktori.

05.06.02-To’qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bo’yicha “Sozdanie vsokoeffektivnx smeshannx zagustok i razrabotka texnologii pechataniya xlopchatobumajnx tkaney na ix osnove” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 230 ta. Jumladan, 2 ta monografiya, 1 ta darslik, 1 ta o’quv, 15 ta uslubiy qo’llanma,    2 ta patent, 5 ta mualliflik guvohnomasi, 200 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar.

Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi va to’qimachilik materiallar kimyosi hamda texnologiyasi yo’nalishlarida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. 

 

 

Olimov Shirinboy  Sharofovich

1971 yil 18 oktyabrda Buxoro  viloyati, Buxoro tumanida tug’ilgan.

Pedagogika fanlari doktori.

 13.00.01- Pedagogika nazariyasi va tarixi ixtisosligi bo’yicha “Kasb-hunar kollejlari o’quvchilarini ma’naviy-axloqiy tarbiyalash nazariyasi va amaliyoti” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 127 ta. Jumladan, 3 ta monografiya, 3 ta mualliflik guvohnomasi, 4 o’quv va 4 ta o’quv-uslubiy qo’llanma hamda 100 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar.

Uning  rahbarligida 1 ta nomzodlik ishi himoya qilingan.

O’quv- tarbiya jarayonida bo’lajak mutaxassislarni ma’naviy-axloqiy tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyalari yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda. 

 

Xolliyev  Askar  Ergashovich

 

1959 yil 27 oktyabrda Buxoro viloyati,  Qorako’l tumanida tug’ilgan.

Bilogiya fanlari doktori.

03.00.07-O’simliklar fiziologiyasi va biokimyosi ixtisosligi bo’yicha “G’o’za navlari qurg’oqchilikka chidamliligining fiziologik xususiyatlari” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 150 dan ortiq. Jumladan, 1 ta monografiya,  2 ta o’quv qo’llanma, 20 ta o’quv-uslubiy qo’llanma, 100 dan ortiq maqola va tezislar.

         G’o’za fiziologiyasi, ekologiyasi va biokimyosi yo’nalishida ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

 

 

Quvvatova Dilrabo Xabibovna

 1968 yil 27 martda Buxoro viloyati, G’ijduvon tumanida tug’ilgan.

Filologiya fanlari doktori.

10.00.01- O’zbek tili. O’zbek adabiyoti ixtisosligi bo’yicha “XX asr ikkinchi yarmi o’zbek dostonchiligining taraqqiyot xususiyatlari” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 150 ta. Jumladan, 3 ta monografiya, 1 ta risola, 1 ta o’quv-uslubiy qo’llanma, 100 dan ortiq ilmiy maqola va tezislar.

Zamonaviy o’zbek adabiyoti muammolari yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda.


 

Jo’rayeva Malohat Muxammadovna

 

1974 yil 1 iyunda Buxoro viloyati, G’ijduvon tumanida tug’ilgan.

Filologiya fanlari doktori.

10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog’ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligi bo’yicha “Fransuz va o’zbek ertaklarida modallik kategoriyasining lingvokognitiv, milliy-madaniy xususiyatlari” mavzusida doktorlik dissertasiyasini muvaffaqiyatli himoya qilgan.

Chop etilgan ilmiy ishlari 50 dan ortiq. Jumladan, 1 ta monografiya, 2 ta o’quv-uslubiy qo’llanma, 49 ta ilmiy maqola va tezislar.

Qiyosiy tilshunoslik va adabiyotshunosliklik masalalari yo’nalishida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib bormoqda.