+998 (65) 221 29 14

+998 (65) 221 27 64

Ilmiy faoliyat

 1. Bosh sahifa  
 2. Ilmiy faoliyat  
 3. Yosh olimlar maktabi

Yosh olimlar maktabi

19.09.2023

Yosh olimlar maktabi

UNIVERSITET HUZURIDAGI  “YOSH OLIMLAR VA IQTIDORLI

YOSHLAR ILMIY IJODIYOT KENGASHI” 

NIZOMI

 1. UMUMIY QOIDALAR

 2. Universitet huzuridagi “Yosh olimlar va iqtidorli yoshlar ilmiy ijodiyot kengashi” yosh olimlarning jamoat tashkiloti bo‘lib, ilmiy-tadqiqot va ijod bilan shug‘ullanuvchi yoshlarni birlashtirish, O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimida yoshlarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tizimli asosda yo‘naltirish, mavjud ilmiy maktablar an’analarini davom ettirish hamda yangi ilmiy makttablarni shakllantirishga zamin yaratish, yosh olimlar kasbiy va ijtimoiy-maishiy miqyosdagi ilmiy-ijodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, universitetda fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarni rivojlantirish orqali ta’lim sifatini oshirish va shu tarzda ilmiy kadrlar tayyorlashning barqaror rivojlanishini ta’minlash hamda yosh olimlar ijodiy yutuqlarini targ‘ib qilishda ko‘maklashish vazifalarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

 3. Universitet huzuridagi “Yosh olimlar va iqtidorli yoshlar ilmiy ijodiyot kengashi” (keyingi o‘rinlarda-Kengash) 35 yoshgacha bo‘lgan olimlar, yosh mutaxassislar, tayanch doktorant va mustaqil izlanuvchilardan iborat tarkibda shakllangan (keyinchalik - yosh olimlar) jamoat tashkiloti hisoblanadi.

 4. Kengash barcha imkoniyatlarini qo‘llagan holda yosh olimlar ijodiy faolligining rivojlanishiga, ularning mutaxassisliklari bo‘yicha kamol topishiga, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ilmiy va amaliy muammolarning ilmiy jihatdan yechimini topishga ko‘maklashadi. Yosh tadqiqotchilarni moddiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlashga, o‘z salohiyat va imkoniyatlarini to‘liq namoyon etishlarida yordamlashadi va sharoit yaratadi.

 5. Kengash faoliyati yosh olimlar jamoat tashkilotining asosiy yo‘nalishlari va faoliyat shaklini belgilab beruvchi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Ta’lim to‘g‘risda”gi va boshqa qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining buyruqlari, qarorlari, universitet rektori buyrug‘i va ko‘rsatmalari hamda mazkur Nizomga asosan olib boriladi.

 6. Kengash o‘z faoliyatida universitetga bo‘ysunadi va hisobot beradi.

KENGASHNING MAQSADI VA VAZIFALARI

 1. Kengashning asosiy maqsadi-oliy ta’lim tizimida yoshlarning ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tizimli asosda yo‘naltirish, mavjud ilmiy maktablar an’analarini davom ettirish hamda yangi ilmiy maktablarni shakllantirishga zamin yaratish, yosh olimlar kasbiy va ijtimoiy-maishiy miqyosidagi ilmiy-ijodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini izchil rivojlantirish asosida ilmiy-tadqiqotlar bilan muntazam shug‘ullanuvchi yoshlarni birlashtirish, ularning mutaxassisliklari va ijtimoiy sohalarga oid qiziqishlarini qo‘llab-quvvatlash, shu tarzda yuqori malakali ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlashning barqaror rivojlanishini ta’minlashga ko‘maklashishdan iborat.

 2. Yosh olimlarni mamlakat ilm-fani uchun dolzarb, milliy iqtisodiyotimizning barqaror rivojlanishiga, xalqimiz ma’naviyati va madaniyatining yuksalishiga ko‘maklashuvchi fundamental, amaliy va innovatsion yo‘nalishlardagi ilmiy faoliyatga jalb qilish.

 3. Yosh olimlar faoliyati orqali O‘zbekiston Respublikasi fanining ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha ilmiy-tadqiqotlar tashkil qilish va olib borishda ishtirok etish hamda ustoz-shogird tizimini shakllantirish

 4. Oliy ta’lim muassasalari va Fanlar akademiyasi ilmiy-tadqiqot muassasalari hamkorligini tajriba almashish maqsadida rivojlantirish va mustahkamlash, yosh olimlarning ijodiy faolligini kuchaytirish, ilmiy anjumanlar, seminarlar o‘tkazishga ko‘maklashish.

 5. Yosh olimlarning ilmiy-tadqiqot ishi natijalarini umumlashtirish va amaliyotga tadbiq etish, uning yangi shakllarini izlash va O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi oliy ta’lim muassasalari faoliyatiga tadbiq etishda barcha imkoniyatlarni ishga solgan holda tashabbuskorlik ko‘rsatish.

 6. Ilmiy anjumanlarda ishtirok etish uchun yosh olimlarning ilmiy safarlarini rejalashtirish va har tomonlama yordam ko‘rsatish.

 7. Yosh olimlarning etakchi ilmiy markazlar va universitetdagi xorijiy hamkasblari bilan o‘rnatilgan tartibda faol xalqaro hamkorligini tashkil etish, xorijiy davlatlarning nuuzli ilmiy markaz va muassasalari bilan ilmiy hamkorliy aloqalarini o‘rnatish, hamkorlikda ilmiy-tadqiqotlar olib borish, ilmiy maktablar, anjumanlar, seminarlar va boshqa ilmiy tadbirlarda ishtirok etishga, xorijiy mamlakatlarda maqolalar e’lon qilishga ko‘maklashish.

 8. Yosh olimlar ilmiy ishalari tanlovini muntazam tashkil etish va o‘tkazish, davlat grantlari, xorijiy mamlakatlar grantlari va xo‘jalik shartnomalarida ishtirokini ta’minlash, ular ishlarini mukofotlarga taqdim etish, eng yaxshi va respublik uchun ustuvor hisoblangan ilmiy-tadqiqot natijalarini nashr etish etish va ommalashtirishga ko‘maklashish.

 9. O‘z faoliyati davomida yuqori natijalarga erishgan yosh olimlarni rag‘batlantirish bo‘yicha tavsiyalar berish.

 10. Noyob jihozlarda tadqiqot ishlarini o‘tkazishga amaliy yordam ko‘rsatish.

 11. Yosh olimlarning faoliyatini qo‘llab-quvvatlovchi grant ajratuvchi tashkilotlar to‘g‘risida ma’lumotlar yig‘ish va ularni tarqatish.

III. KENGASHNING BOSHQARUV ORGANLARI VA ULARNING

VAKOLATLARI

 1. Kengashi tarkibi 23-27 nafardan iborat bo‘lib, universitet rektorining buyrug‘i bilan tasdiql

 2. Kengash raisi va kotibi universitetdagi yosh olimlardan iborat a’zolardan, jamoatchilik asosida Kengashi yig‘ilishida 2 yilgacha muddatga saylanadi.

 3. Kengash kamida oyida bir marta yig‘ Kengash qarori qatnashayotganlarning ko‘pchilik ovozi bilan qabul qilingan hisoblanadi. Qaror ochiq ovoz berish orqali qabul kilinadi. Ovoz berish Kengash a’zolarining ishtiroki 2/3 qismidan kam bo‘lmagan holda hakikiy hisoblanadi.

 4. Kengash yig‘ilishlari orasidagi davrda uning faoliyat yo‘nalishiga doir tezkor masalalarni Kengash kotibiyati tarkibi (rais, uning muovinlari va kotibdan tashkil topgan) hal q

 5. Kengash raisi:

 • Kengashning rasmiy vakili hisoblanadi, o‘zining vakolati doirasida Kengashning barcha ishlarini tashkil etadi va boshqaradi, kengashning boshqa tashkilotlar bilan o‘zaro aloqasini amalga oshiradi, Kengash faoliyatiga taallukli hujjatlarga imzo chekadi;

 • Kengash yig‘ilishlarining o‘tkazilish vaqti va kun tartibi to‘g‘risida qaror qabul qiladi;

-Kengash nomidan universitet yosh olimlari talab va istaklarini himoya qiladi;

-Kengash raisi kamida bir yilda qilingan ishlar yuzasidan kengash yig‘ilishida hisobot beradi;

-Belgilangan maksad va vazifalari, ish rejasining amalga oshirilishi- umumiy faoliyati yuzasidan har chorakda universitet Ilmiy kengash yig‘ilishida hisobot beradi.

 1. Yillik hisobot natijasiga asosan, Kengash uning vakolatini to‘xtatish va yangi rais saylash huquqiga ega.

 2. Rais vakolatini to‘xtatish to‘g‘risidagi qaror yashirin ovoz berish yo‘li bilan amalga oshiriladi, agarda a’zolarning kamida uchdan bir qismi faoliyatni to‘xtatish taklifi bilan chiqib, a’zolarning kamida uchdan ikki qismi yoqlab ovoz bergan h

 3. Kengash raisi xizmat safari, betobligi, ta’tildaligi vaqtida uning vazifasini Kengash raisi o‘rinbosari bajaradi.

 4. YOsh olimlar va iqtidorli yoshlar ilmiy ijodiyot kengashi raisi va kotibi esa oliy ta’lim muassasasi tomonidan moddiy va ma’naviy rag‘batlantirildi;

 5. KENGASH FAOLIYATI

Kengash o‘zining faoliyatida:


 • joriy yil uchun o‘zining ish rejalarini ishlab chiqadi va tasdiqdaydi, ularning bajarilishi to‘g‘risidagi axborotlarni tinglaydi. Kengash tadbirlari, ilmiy anjumanlari, seminarlari rejalarini, zarur hollarda joriy yil uchun o‘zining Tashkiliy qo‘mitasi tarkibini tasdiqlaydi, tadbirlarga tayyorgarlik va o‘tkazish jarayoni to‘g‘risidagi axborotlarni tinglaydi.

 • universitet Ilmiy kengashiga ilmiy-tadqiqot ishida muhim yutuqlarga erishgan va ijtimoiy faol yosh olimlardan rahbar kadrlar zahirasi bo‘yicha takliflar kiritadi;

 • Yosh olimlar kengashlari faoliyatini muvofiqlashtiradi;

 • Yosh olimlar ilmiy ishlari tanlovini tashkil etadi va o‘tkazadi;

 • Yo‘nalishlar bo‘yicha yosh olimlarni xorijga ilmiy tajriba va malaka oshirishiga va xalkaro ilmiy anjumanlarda ishtirok etishga yuborish to‘g‘risida takliflar kiritadi;

-Kengash yig‘ilishlarida xorijiy markazlar va muassasalarda stajirovka o‘tagan yosh mutaxassislarning axborotini tinglaydi;

 • Yosh olimlarning eng yaxshi ishlarini taqdirlash va nashr etish bo‘yicha takliflar kiritadi;

 • o‘z faoliyati va universitet yosh olimlarining turli yutuqlari va erishayotgan natijalari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni ommalashtiradi;

 • Universitet kengash yig‘ilishiga quyidagi masalalar bo‘yicha takliflar kiritadi:

- tayanch doktorant va mustaqil izlanuvchilardan va yosh mutaxassislarning ilmiy ishlaridagi yuqori ko‘rsatkichlari uchun taqdirlash to‘g‘risida;

-tayanch doktorant va mustaqil izlanuvchilar va boshqa yosh olimlarga moddiy yordam ko‘rsatish to‘g‘risida;

-tayanch doktorant va mustaqil izlanuvchilar va yosh olimlarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini talab darajasida olib borishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish to‘g‘risida;

-o‘quv kursini muvaffakiyatli tugatgan va dissertatsiyasini himoya qilgan yosh olimlarni ish o‘rni bilan ta’minlash to‘g‘risida.

 1. KENGASH A’ZOLARINING HUQUVA MAJBURIYATLARI

 2. Kengash a’zosi huquqlari:

-Kengash a’zolari teng huquq va majburiyatga egadirlar va ushbu xuquq va majburiyatlardan teng xuquqlilik asosida foydalanadilar.

-Kengash yig‘ilishida qatnashish, Kengash faoliyatiga oid asoslangan takliflarni vazirlikka kiritish;

 1. Kengash a’zosining majburiyati:

-Kengash faoliyatiga tegishli qaror, majburiyat va topshiriqlarni o‘z vaqtida sifatli bajarish;

- Ixtiyoriy ravishda o‘z zimmasiga olgan Kengash faoliyatiga taalluqli bo‘lgan topshiriq va majburiyatlarni vijdonan, faol va ijodiy bajarish;

 1. Kengashga a’zolik quyidagi hollarda to‘xtatiladi:

-yosh olim universitetdan ishdan bo‘shaganda;

-Kengash yig‘ilishining tegishli qaroriga ko‘ra;

-uz arizasiga ko‘ra;

-yoshiga ko‘ra.

 1. KENGASH MAJBURIYATLARI

  1. Doktorant, tayanch doktorant, mustaqil izlanuvchi va yosh olimlar ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil qilish va rejalashtirishda ko‘maklashish, ularga ilmiy-tadqiqotni muvaffaqiyatli amalga oshirishlari uchun tegishli sharoit yaratishda yordam ko‘rsatish, ularning manfaatlarini vakolat doirasida himoya q

  2. O‘zbekistan Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi va universitet rahbariyatini, doktorant, tayanch doktorant, mustaqil izlanuvchi yosh olimlar va mutaxassislarning ilmiy-tadqiqot faoliyatidagi muammolari to‘g‘risida o‘z vaqtida xabardor qilish hamda ushbu muammoning echimi to‘g‘risida rahbariyatga takliflar kiritish.

  3. Tayanch doktorant va mustaqil izlanuvchilar va yosh olimlar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalarini amaliyotga joriy qilish bo‘yicha ularga ko‘maklashish va bu borada tegishli takliflarni tayyorlash.

VII. KENGASHNING ISH TARTIBI VA HUJJATLARNI

RASMIYLASHTIRISH

 1. Kengash o‘z ishini Kengash yig‘ilishida qabul qilingan va Kengash raisi tomonidan tasdiqlangan yillik rejaga binoan amalga oshiradi.

 2. Kengashning majlislari, yig‘ilishlari va boshqa tadbirlari Kengash raisi va kotibi tomonidan imzolangan bayonnoma bilan rasmiylashtiriladi.

 3. Kengash hujjatlarini rasmiylashtirishni Kengash kotibi amalga oshiradi.

 4. Qabul qilingan qarorlar bajarilishining nazorati Kengash raisi tomonidan amalga oshiriladi. 

VIII. KENGASH NIZOMIGA O‘ZGARTIRISHLAR KIRITISH TARTIBI

Nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar Kengash tomonidan kiritiladi va Kengash a’zolarining 2/3 qismi ishtirok etgan umumiy yig‘ilishda ochiq ovoz berish yo‘li bilan qabul qilinadi. Umumiy yig‘ilishda qatnashayotgan Kengash a’zolarining 2/3 qismi Nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritishni yoqlab ovoz berganda Nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risidagi qaror qabul qilingan hisoblanadi.

 1. YAKUNIY HOLATLAR

Kengash faoliyatining qayta tashkil etilishi yoki tugatilishi O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi qaroriga (buyrug‘iga) muvofiq amalga oshiriladi.