+998 (65) 221 29 14

+998 (65) 221 27 64

Boshqa bo`limlar

  1. Bosh sahifa  
  2. Boshqa bo`limlar  
  3. Devonxona va arxiv
buxdu.uz-Buxoro Davlat Universiteti

Departament boshlig'i

To`rayeva Mastura Qurbonovna

-

har kuni 9.00-17.00 (shanbadan tashqari)

(0 365) 221-27-59

Buxoro shahar, M.Iqbol ko`chasi 11 uy

tmastura@inbox.ru

(0 365) 221-27-59

Devonxona va arxiv

19.09.2023

Devonxona va arxiv bo‘limi bo‘limining faoliyati va vazifalari:  
BuxDU devonxona va arxiv bo‘limi bo‘limi universitetning tarkibiy bo‘limi hisoblanadi. Devonxona va arxiv bo‘limi universitet Ustavi, mavjud Nizom asosida ish yuritadi. O‘z amaliy faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi buyruqlari, universitet buyruq va ko‘rsatmalariga amal qiladi. O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, Prezident Farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining ta’lim va yosh avlodni tarbiyalash, bilim berish haqidagi qarorlarini amalda qo‘llagan  holda universitet rahbariyatiga yuqori tashkilotlardan kelgan topshiriqlarni o’z vaqtida etkazishni tashkil etadi.
Devonxona va arxiv bo‘limi  bo‘limi tarkibida quyidagi guruhlar belgilanadi:
•hujjatlarni kirim va chiqim qilish;
•adresatga etkazish;
•fuqaro murojaatlarini qabul qilish,  hujjatlarini rasmiylashtirib jildlashv
Har bir guruhda ish devonxona va arxiv bo‘limi mudiri rahbarligi ostida lavozim yo‘riqnomalariga muvofiq  mustaqil ravishda  ish yurituvchi va kur’er tomonidan olib boriladi.
•OTMga kiruvchi hujjatlarning to‘g‘ri hisobga olinishini, o‘z vaqtida qayd etilishi va ijrochilarga topshirilishini, jo‘natiluvchi hujjatlarning to‘g‘ri rasmiylashtirilishini ta’minlash;
•OTMga keluvchi hujjatlarni qabul qilib olish,  ularni varaqchaga qayd etish va ma’lum qilish uchun topshirish;
•Rektorning ko‘rsatmasiga muvofiq hujjatlarni ijro etish uchun yuborish;
•Rektor (prorektor) imzosi bilan jo‘natiluvchi hujjatlar qayd etilib, to‘g‘ri rasmiylashtirilganligini tekshirish;
•OTMga kiruvchi xat-xabarlarni, OTM rekvizitlari yozilgan bosmaxona blankalarini hisobga olib borish;
•Ijro etilgan hujjatlarni yig‘ma jildlarga tikib qo‘yish;
•Rektorning ko‘rsatmasiga muvofiq hujjatlarni ijro etishuchuga  yuborish;
•Iish yuritishda tugallangan hujjatlarni arxivga topshirish uchun rasmiylashtirish.
•Vazirlikdan Korporativ informatsion tizim orqali keladigan hujjatlarni qabul qilish;
•O‘z vaqtida  va sifatli nusxa ko‘chirishishlarini bajarish;
•elektron pochta orqali xatlarni o‘z vaqtida qabul qilish, o‘z  vaqtida kerakli ma’lumotlarni jo‘natish;
•hujjatlarni qabul qilib olish chog‘ida  xat jildlarga qo‘yilgan raqamlarga muvofiq ekanligini tekshirish;
•xat  jildlarga solinmagan pochtani olish hollarida ilovalar mavjudligini tekshirish;
•rektorning ko‘rsatmasiga binoan hujjatlarni ijrochilarga maxsus daftarga qo‘l qo‘ydirib,  o‘z vaqtida topshirish.
•Devonxona bo‘limi universitet nomi yozilgan dumaloq muhrga ega.
Devonxona  va arxiv  bo‘limining  vazifalari:
•OTMga keluvchi hujjatlarning to‘g‘ri hisobga olinishi, o‘zvaqtida qayd etilishi va ijrochilarga topshirilishin itashkil etish;
•OTMdan chiquvchi hujjatlarning to‘g‘ri rasmiylashtirilishini ta’minlash;
•rektor nomiga keluvchi hujjatlarni qabul qilib olish, ularni varaqchaga qayd etish va ma’lum qilish uchun topshirish;
•rektor ko‘rsatmasiga muvofiq hujjatlarni ijro etish uchun yuborish;
•rektor (prorektor) imzosi bilan yuboriladigan hujjatlar qayd etilib, to‘g‘ri rasmiylashtirilganligini tekshirish;
•kiruvchi xat-xabarlarni, OTM rekvizitlar iyozilgan bosmaxona blankalarini hisobga olib borish;
•ijro etilgan hujjatlarni yig‘majildlarga tikib qo‘yish;
•ish yuritishda tugallangan hujjatlarni arxivg atopshirish uchun rasmiylashtirish.
Bo`lim manzili:    Buxoro shahar,  M.Iqbol ko'chasi,  11-uy, 2-qavat, devonxona va arxiv  bo’limi.