Korrupsiyaga qarshi kurashish "Komplayens-nazorat" tizimini boshqarish bo`limi