+998 (65) 221 29 14

+998 (65) 221 27 64

Me`yoriy hujjatlar

  1. Bosh sahifa  
  2. Me`yoriy hujjatlar  
  3. Universitetining odob-axloq kodeksi

Universitetining odob-axloq kodeksi

07.09.2023

1-bob. Umumiy qoidalar
1-modda. Ushbu kodeks bilan tartibga solinadigan munosabatlar

Ushbu Kodeks O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni, O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Davlat oliy ta’lim muassasalarining akademik va tashkiliy-boshqaruv mustaqilligini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi qarori hamda boshqa qonun va qonunosti hujjatlarga muvofiq ishlab chiqilgan bo‘lib, Buxoro davlat universiteti (keyingi o‘rinlarda universitet) professor-o‘qituvchi va boshqa xodimlari (texnik yordamchi), talaba- magistrantlari, doktorantlari (keyingi o‘rinlarda xodim, talaba va doktorant) kasbiy odob-axloqining tamoyillari, normalari, ta’lim jarayoni va xizmatdagi xulq-atvorining asosiy qoidalari bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga soladi.
2-modda. Odob-axloq kodeksining maqsad va vazifalari

 Odob-axloq kodeksining maqsadlari:xodim, talaba va doktorantlar madaniyatini milliy hamda umuminsoniy qadriyatlar asosida shakllanlirish; Universitetga oid odob-axloqning tushunchasini shakllantirish va takomillashtirib borish;
xodim, talaba va doktorantlarni universitet va uning qadriyatlariga hurmat ruhida tarbiyalash;
Universitetda kiyinish, tashqi ko‘rinish va xulq-atvorga bo‘lgan talablarni o‘rnatishdan iboratdir.
Odob-axloq kodeksining vazifalari quyidagilardan iborat:
Universitetning xodim, talaba va doktorantlari o‘rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan profilaktik
tadbirlarni amalga oshirish;
Universitetda zo‘ravonlik, shafqatsizlik va hayosizlik kabi nomaqbul hatti-harakatlar bilan shug‘ullanish va (yoki) targ‘ibot-tashviqot qilinishini oldini olish;
turli salbiy illatlar va milliy mentalitetimizga yot bo‘lgan g‘oya va qarashlar, ekstremizm, separatizm, fundamentalizm va “ommaviy
madaniyatning ta’siri hamda xurujlarini targ‘ibot-tashviqot qilinishiga oid harakatlarni oldini olish;
mazkur nomaqul hatti-harakatlar sodir etilishining sabab va shart-sharoitlarini aniqlash, bartaraf etish;
xodim, talaba va doktorantlarda yuksak huquqiy ongni shakllantirish orqali O‘zbekiston Konstitutsiyasi, qonunlari va boshqa
normativ-huquqiy hujjatlariga qat’iy rioya qilish ruhida tarbiyalash;
xodim, talaba va doktorantlarda fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini doimo hurmat qilish va himoya qilish ko‘nikmasini
shakllantirish va rivojlantirish:
xodim, talaba va doktorantlarda vatanparvarlik, yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish va ularni milliy qadriyatlarimizga
hurmat ruhida tarbiyalash;
universitetda sog‘lom ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirish va rivojlantirish;
xodim, talaba va doktorantlarda tashqi ko‘rinishga oid madaniyatni shakllantirish uchun sharoitlar yaratish;
universitetning davlat va jamiyat hayotidagi hamda ta’lim tizimidagi nufuzi, obro‘-e’tiborini asrab-avaylash va yanada oshirish.
3-modda. Kodeksning amal qilish doirasi Ushbu Kodeks Universitetning barcha professor o‘qituvchilar, 
xodimlar, talaba va doktorantlariga nisbatan tatbiq etiladi
2-bob. Kodeksning prinsiplari
4-modda. Universitet xodim, talaba va doktorantlari xulq-atvorining asosiy prinsiplari

Mazkur Kodeks qonuniylik, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi, vatanparvarlik, xizmat va o‘qish
burchiga sodiqlik, adolat, halollik va xolislik, samaradorlik va tejamkorlik prinsiplariga asoslanadi.
5-modda. Qonuniylik prinsipi
Universitetning xodim, talaba va doktorantlari O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga so‘zsiz rioya qiladilar hamda o‘z xizmat va
o‘qish majburiyatlarini lavozim yo‘riqnomalari, mehnat shartnomalari, ushbu Kodeks qoidalari, Universitet Ichki tartib qoidalari hamda
ta’limga oid boshqa me’yoriy hujjatlarga muvofiq bajaradilar.
6-modda. Fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi prinsipi
Fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari Universitetning oliy qadriyali bo‘lib hisoblanadi. universitetning xodim, 
talaba va doktorantlari fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari buzilishiga yo‘l qo‘ymaydilar va bunday buzilishlar ro‘y
bergan hollarda ularni tiklashga ko‘maklashadilar.
7-modda. Vatanparvarlik, xizmat va o‘qish burchiga sodiqlik prinsipi
Universitet xodim, talaba va doktorantlari o‘z o‘qish va xizmat faoliyatlarini ma’naviy-axloqiy qadriyatlar, Vatanga sadoqat, xizmat va
o‘qish burchiga sodiqlik asosida jamiyatning Universitetga bo‘lgan talabi va ishonchini ifodalagan holda amalga oshiradilar. Xodim, talaba va doktorantlar va o‘qish va xizmat burchlarini o‘zaro xayrixohlik, o‘z manfaatlari va mafkuraviy qarashlaridan qat’iy nazar lozim darajada bajaradilar.
8-modda. Adolat, halollik va xolislik prinsipi
Universitetning xodim, talaba va doktorantlari o‘z xizmat va o‘qish faoliyatlarini amalga oshirishda adolatli, halol va xolis bo‘lishlari hamda universitetga, unga tegishli bo‘lgan saytlar va ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qilgan barcha yuridik va jismoniy shaxslarga nisbatan ushbu prinsip talablari asosida munosabatda bo‘lishlari shart.
9-modda. Samaradorlik va tejamkorlik prinsipi
Universitetning xodim, talaba va doktorantlari o‘z faoliyati samaradorligini innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va boshqa yo‘llar bilan doimiy ravishda oshirib boradilar.
Universitetning xodim, talaba va doktorantlari, o‘z navbatida Universitetning mulkiga, o‘zining va boshqa shaxslarning vaqtiga
mas’uliyat va ehtiyotkorlik bilan yondashadilar.
3-bob. Korrupsiyaga qarshi kurashish
10-modda. Korrupsiyaning har qanday shakl va ko‘rinishini qabul qilmaslik

Universitetning xodim, talaba va doktorantlari korrupsiyaning har qanday shakli va ko‘rinishini qabul qilmaydilar va uning biror-bir tarzda
namoyon bo‘lishiga qarshi hamjihatlikda qonuniy choralarni ko‘radilar.Xodim, talaba va doktorantlar korrupsiyaga qarshi kurashishlari va uning profilaktikasiga faol ko‘maklashishlari, shuningdek, universitetning korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati va boshqa korrupsiyaga qarshi kurashishga oid hujjatlar talablarini so‘zsiz bajarishlari, o‘z faoliyatlarini oshkora va adolatli amalga oshirishlari, yuqori axloqiy qadriyatlar va prinsiplarga sodiq qolgan holda qonun ustuvorligiga qat’iy rioya etishlari shart.
Universitetda korrupsion vaziyatlarni keltirib chiqaradigan ushbu xolatlar pedagog xodimlarga qat’iyan man qilinadi:
- professor o‘qituvchilarning yuklamasidagi darslarni o‘z vaqtida o‘tmasliklari, darslarni sababsiz qoldirib talabalarni darsdan javob 
berishlari;
- darsning asosiy vaqtini mavzuga tegishli bo‘lmagan boshqa umumiy gaplar bilan o‘tkazishlari;
-O‘quv jarayonlarida oraliq nazorat, joriy nazorat, yakuniy nazoratlar davrida talabalardan turli ko‘rinishdagi (pul mablaglari, turli 
xizmatlar buyurishlari yoki bayramlar, tug‘ilgan kunlar bahonasida turli sovg‘a salomlar olishlari)
- O‘quv jarayonlarida barcha rahbarlar, dekanlar, kafedra mudirlari, bo‘lim boshliqlarining o‘z xodimlari bilan munosabatlarda, lavozim va ilmiy unvonlarga tavsiya etishda manfaatlar to‘qnashuviga yul qo‘yishlari (nepotizm, fovoritizm, mahalliychilik, qarindosh-urug‘chilik)
4-bob. Xodim, talaba va doktorantlar yurish-turish va rasmiy muloqotiga oid talablar
11-modda. Universitetningda kiyinish va tashqi ko‘rinishga oid qoidalar

Universitetning xodim, talaba va doktorantlari o‘z o‘qish va kasbiga mos bolgan zamonaviy kiyimda bo‘lishlari lozim.
Universitetning xodimi, talabasi va doktoranti bo‘lgan xotin-qizlar tanani shaffof ko‘rsatib turadigan, yelka, ko‘krak va qorin, tizzadan
yuqori qismlari ochiq qoladigan hamda haddan ziyod tor kiyimda, shuningdek, quloqchinlar, quloq va barmoqlardan tashqari tananing turli qismlariga turli zirak yoki metal buyumlar bilan tanasining ko‘rinib turadigan qismida pirsing yoki tatuirovkada universitetga kelishlari mumkin emas. Talaba-qizlar universitetga och rangli va yorqin rangda bo‘lmagan bluzkalarda, tizzani yopib turadigan yubka, klassik turdagi shimlar yoki odmi kostyum va to‘q rangdagi poyabzalda kelishlari lozim, shuningdek, o‘zlari bilan zaruriy o‘quv vositalarini olib kelishlari shart. Universitet xodimi, talabasi va doktoranti bo‘lgan erkaklar oq, havorang, och jigar rang yoki och kulrang ko‘ylakda, klassik uslubdagi shim yoki odmi kostyum, va to‘q rangdagi poyabzalda, soqoli talab darajasida olingan va soch tartibga solingan holda kelishlari lozim. Bunda, talabalar o‘zlari bilan zaruriy o‘quv vositalarini olib kelishlari shart.
Xodim, talaba va doktorantlarga professionallikka va tanlagan kasbiga xos tarzda kiyinish targ‘ib qilinadi.
Xodim, talaba va doktorantlarning auditoriya va xizmat xonalarida ustki kiyim (plash, palto, kurtka hamda bosh kiyim kabilar)da yurishlari ta’qiqlanadi.Xodimlar, talabalar va doktorantlarning tashqi qiyofasi va kiyimlari ozoda, pokiza bo‘lishi lozim.
Shuningdek, xodim, talaba va doktorantlarning universitetga kelishi ruxsat etilgan formasiga turli din va konfessiyalar hamda milliylikka zid submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi elementlarni (kipa, kashaya, xoch, hijob, yuzning asosiy qismini to‘sib qo‘yuvchi jag‘
ostidan o‘ralgan ro‘mol va boshqalar) qo‘shishga yo‘li qo‘yilmaydi. Dam olish kunlari (shanba va yakshanba) erkin ust-boshda (tanani
shaffof ko‘rsatib turadigan, yelka, ko‘krak va qorin, tizzadan yuqori qismlari ochiq qoladigan, turli din va konfessiyalar hamda submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi kiyimda kelish bundan mustasno) kelishga ruxsat etiladi (rasmiy tadbirlarda ishtirok etishga jalb qilinganlar belgilangan kiyinish tartibiga amal qilgan holda keladi).
12-modda. Majlis va yig‘inlarda ishtirok etish
Universitetning xodim talaba va doktorantlari turli tadbirlar
(majlislar, tantanali yig‘ilishlar, uchrashuvlar, bayramlardagi ishtiroki
jarayonida so‘zga chiquvchilarga nisbatan hurmat bilan munosabatda
bo‘lishlari, tadbir davomida tinchlik va osoyishtalikni saqlashlari shart
bo‘lib, raislik qiluvchi va moderatorning ruxsatisiz luqma tashlash va
so‘zga chiqish mumkin emas, Zarurat tug‘ilganda nutqlar o‘rtasida
majlislar zalidan chiqib-kirish mumkin.
13-modda. Binolarda yurish-turish qoidalariga amal qilish
Binolarga kirish va chiqish joylarida, shuningdek, yo‘laklarda
talabalar xodimlarni, erkaklar ayollarni, yoshlar esa kattalarni o‘zlaridan
oldin o‘tkazib yuborishlari lozim.
Binoga kirayotgan universitetning xodim, talaba va doktorantlari
binolarga kirib-chiqishni nazorat qilish uchun tayinlangan mas’ul shaxs
yoki navbatchiga o‘z shaxsini tasdiqlovchi hujjatni (ruxsatnoma, 
talabalik guvohnomasi, pasport va h.k.) ochiq holda ko‘rsatishlari yoki
maxsus berilgan ID-karta va feys-kontrol orqali tuturniketlardan
o‘tishlari shart.
Xodim, talaba va doktorantlar universitetning hududida yo‘lning
o‘ng tomonidan yurishlari, shuningdek, yo‘lak va xollarda mobil aloqa
vositalari orqali baland ovozda gaplashmasliklari kerak. Bir-birlariga
duch kelganda salomlashishlar bunda: talabalar xodimlarga, yoshlar
kattalarga birinchi bo‘lib salom berishlari tavsiya etiladi.
14-modda. Xodim, talaba va doktorantlarning rasmiy muloqot
meyorlari
Universitetning xodim, talaba va doktorantlari tashkilot va
muassasalar, ommviy axborot vositalari hamda fuqarolar bilan o‘zaro
munosabatga kirishganda quyidagi rasmiy muloqot meyor va
qoidalariga amal qilishlari kcrak.
o‘z harakatlarini universitetning manfaatlarini ko‘zlab amalga
oshirish, uning imijini saqlash va oshirish, universitetning, uning
xodimlari, talabalari va doktorantlari nomi va manfaatlariga ziyon
yetkazadigan harakatlarni amaiga oshirmaslik, shuningdek, ular bilan
muloqot qilganda hamda ijtimoiy tarmoq va messenjerlardagi
yozishmalarida o‘zlarining namunali xulq-atvori bilan universitet haqida
yuksak ijobiy taassurot uyg‘otish;
Universitet uning xodim, talaba va doktorantlari haqida haqiqatga
to‘g‘ri kelmaydigan yoki noto‘g‘ri talqin qilingan, noto‘g‘ri talqin qilish
uchun imkon bcradigan ma’lumotlarni tarqatmaslik, bunday
ma’lumotlar tarqalishiga yo‘l qo‘ymaslik, shuningdek, jamoa oldida va
ijtimoiy tarmoqlarda bu mavzuda chiqishlar qilmaslik;
xodim, talaba va doktorantlarning roziligisiz ularning shaxsiy
hayotiga oid ma’lumotlarni oshkor qilmaslik;
xodim, talaba va doktorantlar haqida ularning kasbiy va o‘quv
faoliyatiga oid bo‘lmagan ma’lumotlarni aniqlashtirmaslik;
xizmat axborotlarini taqdim etish qoidalariga amal qilish;
so‘ralgan axborotni yetarlilik (haddan tashqari qisqa shu bilan birga
o‘ta keragidan ortiq) va ishonchlilik (qayta tekshirishni talab
qilmaydigan) talablariga muvofiq holda taqdim etish;
o‘z xizmat vazifalarini bajarish jarayonida olingan ma’lumodardan
maqsadga muvofiq bo‘lmagan tarzda foydalanmaslik, shuningdek, ularni
universitetning rahbariyati ruxsatisiz tarqatmaslik:
xodim, talaba va doktorantlarning ta’lim jarayonidagi faoliyati va
kasbiy harakatlarini asossiz tanqid qilmaslik, jamoat oldida chiqishlar, 
shuningdek, ommaviy axborot vositalari va turli xil ijtimoiy tarmoqlarda
davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari va universitetning faoliyati,
uning xodimlari harakatlarini haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan, asossiz va
aniq dalillarga asoslanmagan holda muhokama qilmaslik va ular haqida
baho berib, fikr-mulohazalar bildirmaslik.
15-modda. Ish va o‘qish vaqtiga rioya qilish
Xodim, talaba va doktorantlar dars mashg‘ulotlari va ishga o‘z
vaqtida kelishlari, mehnat hamda o‘qish intizomiga rioya qilishlari shart.
16-modda. Universitetning g‘ayriaxloqiy va nojo‘ya hattiharakatlarni sodir etishga yo‘l qo‘ymasligi
Talaba va doktoranining o‘qishiga, xodimning esa universitetda 
mehnat faoliyatini yuritishiga to‘sqinlik qiladigan quyidagi
g‘ayriaxloqiy va nojo‘ya hatti-harakatlarni sodir etishi qat’iyan
ta’qiqlanadi:
har qanday huquqbuzarlik yoki jinoyat sodir etish, jumladan, tuhmat
qilish, haqoratlash;
giyohvand moddalar, psixotrop, sintetik vositalar va ularning
analoglari, alkogol va tamaki mahsulotlari, vayp, chilim, elektron
sigaretlar va sarxush qiluvchi boshqa vosita hamda moddalarni iste’mol
qilish va tarqatish;
tinchlik yoki osoyishtalikka qarshi tajovuz qilish, janjallashish, 
qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o‘yinlar o‘ynash;
Universitetga moddiy va uning ishchanlik obro‘siga salbiy ta’sir
etuvchi ma’naviy zarar yetkazish;
xodim, talaba va doktoranllarga jismoniy, ma’naviy yoki moddiy
zarar yetkazish;
xodim, talaba, doktorant yoki boshqa shaxslarning mulkiga, moddiy
qimmatliklariga egalik qilish, foydalanish yoki tasarruf etish uchun turli
ko‘rinishda egallab olish. basharti ushbu holat tcgishli asoslar bilan o‘z
tasdig‘ini topsa;
Universitetning atrof-muhitini har qanday ko‘rinishda ifloslantirish;
Universitetning binolari va hovlisida, shuningdek, universitetning 
binolariga tutashgan hududda spirtli ichimliklar ichish va tamaki yoxud
boshqa turdagi mahsulotlarni chekish hamda mast holda bo‘lish, tashqi
ko‘rinishga va ushbu Kodeksda belgilangan qoidalarga zid ravishda
soch-soqoli o‘sgan, to‘zg‘igan, sochlarini noodatiy bir yoki bir necha
ranglarga bo‘yalgan va kiyinish talablariga rioya qilmagan holda kelish;
Universitetga tegishli kompyuterlarda universitetga tegishli
bo‘lmagan ma’lumotlarni, shuningdek, turli kinofilmlar, noqonuniy
ma’lumotlar, behayo surat va filmlar, milliy, irqiy, etnik, diniy adovatni
targ‘ib qiluvchi, ekstremistik, separatistik va fundamentalistik
kayfiyatdagi har qanday materiallarni tayyorlash, ko‘rish, saqlash, 
tarqatish va ularga da’vat etish;
o‘quv mashg‘ulotlari va ishga hamda xodim va talabalarning
osoyishtaligiga xalaqit beradigan hatti-harakatlar sodir etish
(radiouzatgich, televizor, multimedia va ovoz chiqaruvchi
moslamalardan maqsadsiz foydalanish);
xodimlar, talabalar va doktorantlar tomonidan soxta ma’lumot va
hujjatlarni taqdim etish;
xodimlar, talabalar va doktorantlar tomonidan universitetning 
hujjatlariga qasddan o‘zgartirish kiritish yoki ularni yo‘q qilish (bo‘yash, 
o‘chirish, qo‘shimcha yozuvlar kiritish yoki zarar yetkazish);
o‘quv jarayoniga oid qoida va talablar buzilishi bilan bog‘liq
holatlar akademik halollikka oid ichki me’yoriy hujjatlar bilan tartibga
solinadi;
umumbashariy va milliy qadriyatlarga xos bo‘lmagan yoki
universitetning, uning xodimlari nufuziga putur yetkazadigan
materiallarni Internet tarmog‘i va boshqa ijtimoiy tarmoqlarga
joylashtirish yoki ulardan turli nomuvofiq maqsadlarda foydalanish.
Xodimlar, talabalar va doktorantlar tomonidan Universitetning
ishchanlik obro‘si, qadr-qimmati va nufuzini tushiradigan, ta’lim
jarayonining ma’naviy buzilishiga olib keladigan agressiya, odamlarning
sha’ni va qadr-qimmatini kamsitadigan, zo‘rlash va vahshiylik, 
vandalizm, millatlararo nizo qo‘zg‘atadigan, ta’qiqlangan diniy
yo‘nalishdagi, terrorizm, ekstremizm, va fundamentalizm, shuningdek, 
behayo va ishqiy sahnalarni namoyon qiladigan fotosuratlar, video va
audioyozuvlardan foydalanish va ularning tarqatilishiga yo‘l
qo‘yilmaydi.
Shuningdek, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, sud va
huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda boshqa tashkilotlar, 
shuningdek Universitetning faoliyati, uning xodimlari hamda talabalari
sha’ni va qadr qimmati hamda ishchanlik obro‘siga salbiy ta’sir qiluvchi
haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan, asossiz va tekshirilgan dalillarga
asoslanmagan turli xil ko‘rinishdagi ma’lumot, fikr, mulohaza va
munosabatlarni Internet, ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek, boshqa
ommaviy axborot manbalarida, tarqatuvchilarda, tashuvchilarda paydo
bo‘lishi (oshkor etilishi) mazkur talaba va doktorantning o‘qishiga, 
xodimning esa Universitetda mehnat faoliyatini yuritishiga to‘sqinlik
qiladigan g‘ayriaxloqiy va nojo‘ya hatti-harakat hisoblanadi.
5-bob. Universitet rahlvariyatining odob-axloqqa oid
majburiyatlari va kasbiy faoliyatida manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l
qo‘ymaslikka oid tartiblar
17-modda. Rahbarning majburiyatlari
Rahbariyat hamda tarkibiy bo‘linma rahbarlari (keyingi o‘rinlarda -
rahbar) o‘ziga bo‘ysinuvchi xodimlarga nisbatan yuqori professionallik, 
xolislik, soflik va adolatda o‘rnak bo‘lishi, universitetning yoxud uning
tarkibiy bo‘linmasida ijobiy, ma’naviy-psixologik muhit shakllanishiga
ko‘maklashishi lozim. Rahbar bo‘ysunuvchi xodimlardan ularning
xizmat vazifalari doirasidan chiquvchi topshiriqlarni bajarishini talab
qilmasligi, shuningdek, qonunga xilof xatti- harakatlarni sodir etishga
undamasligi kerak.
Rahbar o‘z faoliyatida:
kadrlarni qarindoshlik, hamshaharlik yoki shaxsiy sadoqat belgilari
bo‘yicha tanlash va joy-joyiga qo‘yish va mehnat munosabatlarida
kamsitish holatlariga yo‘l qo‘ymasligi;
guruhbozlik, mahalliychilik, favoritizmga, shuningdek, o‘z xizmat
vazifalarini bajarish jarayonida boshqa salbiy omillarning kelib
chiqishiga yo‘l qo‘ymasligi;
qo‘pollik qilmasligi, odamlarning sha’ni va qadr-qimmatini
kamsitmasligi, ularga psixologik va jismoniy ta’sir ko‘rsatmasligi;
manfaatlar to‘qnashuvining oldini olish va ularni tartibga solish
yuzasidan o‘z vaqtida chora-tadbirlar ko‘rishi;
korrupsiyaning oldini olish choralarini ko‘rishi;
xodimlarning kasbiy va intellektual jihatdan rivojlanishlari uchun
qulay ish joyi, zamonaviy kompyuterlar, internet tarmog‘i, kutubxona
fondi va axborot resurslaridan erkin foydalanishlari, hordiq chiqarishlari, 
dam olishlari. jismonan chiniqishlari uchun barcha sharoitlarni ichki
imkoniyatlardan kelib chiqib yaratib berishi;
xodimlar faoliyatini samarali tashkil etib, o‘ziga ishonib
topshirilgan mulkka va moliyaviy mablag‘larga ehtyotkorlik va
tejamkorlik bilan munosabatda bo‘lishi shart.
Rahbar qo‘l ostidagi xodimlarning mehnat intizomiga rioya
qilishlarini talab qilishi va uni ta’minlashga mas’uldir.
6-bob. Xodim, talaba va doktorantlarning o‘zaro
munosabatlariga oid talabalar
18-modda. Xodim, talaba va doktorantlarning o‘zaro
munosabatlari
Xodim, talaba va doktorantlarning o‘zaro munosabatlari milliy
qadriyat va an’analar, yagona jamoaviy muhit, o‘zaro hurmat va e’tibor, 
do‘stlik, hamjihatlik, halollik va adolat tamoyillariga asoslanishi lozim.
Xodim, talaba va doktorantlarning o‘zaro munosabatlarida inson
qadr-qimmatiga hurmatsizlik, shaxsiyatni kamsitish, o‘zganing
intellektual mulkini o‘zlashtirib olish, qo‘pollik, behayo so‘zlar ishlatish, 
mushtlashish qat’iyan man etiladi.
Pedagog-xodimlar tomonidan talabalarga nisbatan o‘quv va
tarbiyaviy jarayondagi yuqori talabchanlik ularning shaxsini hurmat
qilish bilan birgalikda amalga oshirilishi kerak.
19-modda. Pedagog-xodim va talabalarning auditoriya va
undan tashqaridagi o‘zaro munosabatlari
Pedagog-xodim auditoriyaga kirganida, barcha talabalar o‘rinlaridan
turib hurmatlarini bildirgan holda kutib olishlari, so‘ngra pedagog xodim
salomlashib, o‘tirishga ruxsat bergach, o‘z joylarini egallashlari kerak. 
Pedagog xodim darsini tugatib, auditoriyadan chiqib ketayotganda ham
talabalar o‘rinlaridan turib, kuzatib qo‘yishlari lozim.
Pedagog-xodimlar o‘quv jarayoni va boshqa holatlarda ham
talabalarning shaxsini hurmat qilishi, ular bilan munosabatda ochiqlik va
xayrixohlik tamoyillariga amal qilish, talabalarga ta’lim berish
jarayonida o‘z vazifalarini beg‘araz amalga oshirishi, talabaga
munosabatda ularni kamsitish. qo‘pol so‘z ishlatish, o‘zini yuqori tutish
va tanish-bilishchilik kabi yondashuv shakllarini mutlaqo ishlatmaslik, 
ularga nisbatan doimo haqqoniy munosabatda va xolis bo‘lishlari shart.
Pedagog xodimlar talabalarga ularni qiziqtirgan fan yoki o‘quv
kursiga oid masalalar yuzasidan dars jarayonidan tashqari vaqtlarda
bergan savollariga ham axloq me’yorlariga amal qilgan holda javob
qaytarishlari va ularni fanga bo‘lgan qiziqish va ishtiyoqlarini oshirish
choralarini ko‘rishlari zarur.
20-modda. Akademik ta’qib va tazyiqqa yo‘l qo‘yilmasligi
Universitetning hayotida rahbariyat yoki pedagog xodim tomonidan
talabalarni ularning roziligisiz muayyan ishlarga jalb etganlik, haq
to‘lamasdan ularning mehnat kuchidan foydalanish (universitetning va
unga biriktirilgan boshqa hududda (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
yoki Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan xavfsizlik
standartlariga qat’iy rioya qilingan holda ixtiyoriy shanbalik va boshqa
turdagi tadbirlar tashkil etilgan hollar bundan mustasno) maqsadida
ularga murojaat etilganida, talabalar tomonidan bunday so‘rovga rad
javobining berilishi pedagog xodim tomonidan kelgusida ularga dars
mashg‘ulotida past baho qo‘yish yoki boshqa turdagi tazyiq va ta’qib
(akademik harassment) qilish bilan bog‘liq munosabat ko‘rsatilishiga
imkon bermaydi va bunday ta’qib qattiq qoralanadi.
21-modda. Uyali aloqa vositalaridan foydalanish
Dars mashg‘ulotlari vaqtida uyali aloqa vositalaridan foydalanish
barcha uchun qat’iyan ta’qiqlanadi. Uyali aloqa vositalaridan
foydalanishga zarur va uzrli holallarda pedagog-xodimning ruxsati
bilangina ruxsat etilishi mumkin.
22-modda. Dars mashg‘ulotida ishtirok etish
Talabalarning darsga kech qolib kelishlariga yo‘l qo‘yilmaydi. 
Lekin uzrli sababga ko‘ra darsga kech qolgan talaba uzr so‘rab, pedagog
xodimning ijozati bilan auditoriyaga kirib o‘z joyini egallashi mumkin.
Pedagog xodim dars mashg‘ulotlariga o‘zining nojo‘ya harakatlari
bilan xalaqit berayotgan talabani yuzaga kelgan vaziyat haqida fakultet
dekanini (u o‘z o‘rnida bo‘lmaganda dekan o‘rinbosari yoki tyutorguruh murabbiysini) xabardor qilgan holda darsdan chetlatishi mumkin.
23-modda. Dars mashg‘ulotidan tashqari vaqtda muloqot qilish
Talaba uchun pedagog xodim bilan dars mashg‘ulotlaridan tashqari
vaqtda muloqot qilish zarurati bo‘lsa, u holda muloqot:
maslahat soatlari, mustaqil ish yoki o‘zaro kelishuv bo‘yicha
belgilangan vaqtda amalga oshirilishi mumkin;
talaba o‘zi muloqot qilmoqchi bo‘lgan pedagog xodimning
lavozimi, ismi, otasining ismi va familiyasini bilishi maqsadga muvofiq
Asoslangan jiddiy sabablar (qo‘pollik, tamagirlik, dars sifatining
paslligi, pedagog xodimning aybi bilan mashg‘ulotlar o‘tkazilishidagi
muntazam uzilish hollarini isbotlovchi dalillar va b.) hamda guruh
(kurs)ning yakdil fikri mavjud bo‘lgan holatlarda talabalar pedagog
xodimni almashtirish haqida iltimos bilan fakultet dekaniga murojaat
qilishlari mumkin.
24-modda. Subordinatsiya
Rahbar xodimlarga xodim, talaba va doktorantlar tomonidan bironbir masala yuzasidan vujudga kelgan holatlar bo‘yicha murojaat qilinishi
muayyan tartib (subordinatsiya tamoyili), ya’ni munosabat bildirishdagi
rahbariyat bo‘g‘inlariga bosqichma-bosqich chiqish asosida tashkil
etiladi. Universitetning rektoriga talabalarning to‘g‘ridan-to‘g‘ri
murojaat qilish holatlari bundan mustasno.
25-modda. Tashabbus va faollik
Xodim, talaba va doktorantlarning Universitetda ma’naviy-axloqiy
muhitni yanada yaxshilash, ta’lim sifatini oshirish, innovatsion
g‘oyalardan samarali foydalanish, turli xil manfaatli tadbirlar uyushtirish
bo‘yicha tashabbus va g‘oyalari rag‘batlantiriladi.
7-bob. Xodim, talaba va doktorantlarning odob-axloqqa oid
majburiyatlari
26-modda. Odoh-avloqqa oid majburiyatlar
Universitetga o‘qishga, ishga kirayotgan shaxslar mazkur Kodeks
bilan yozma ravishda (imzo chektirib) tanishtiriladilar.
Xodim, talaba va doktorantlar;
qonun hujjatlari va mazkur Kodeks talablariga rioya etishga;
doimo yuksaklikka intilish, halollik va adolat bilan hayot kechirish
kabi olijanob fazilatlarni chuqur anglashga;
odob-axloqqa oid milliy an’analarmiz, urf-odat va qadriyatlarimizni
hurmat qilishga;
o‘z ustilarida doimiy ravishda ishlash va qabul qilinayotgan qonun
hujjatlarini muntazam ravishda o‘rganib borishga;
o‘z vazifalarini vijdonan, professional darajada amaiga oshirishga;
Universitetning obro-e’tibori va nufuziga dog‘ tushiradigan har
qanday harakatlarni sodir etishdan o‘zini tiyishga;
Universitet to‘g‘risidagi axborotlardan uning manfaatlari va
ishchanlik obro‘siga ziyon yetkazish maqsadida foydalanmaslikka;
Universitet mulkiga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish
(ko‘char va ko‘chmas mulk, o‘simlik va havvonot dunyosiga va b.), shu
jumladan, xizmat vazifasini bajarish uchun bnrilgan moddiy texnika
vositalaridan to‘g‘ri va tejamkorona foydalanishga;
elektr energiyasi va suvni tejamkorona ishlatishga;
biron-bir noxush voqea yoki hodisa ro‘y bersa, u haqda zudlik bilan
Universitet rahbariyatiga xabar berishga;
belgilangan cheklovlar va taqiqlarga rioya qilish, o‘z vazifalarini
og‘ishmay bajarishga, xodim, talaba va doktorantlarning shaxsiy va
oilaviy muammolarini muhokama qilmaslikka, hech bir shaxs haqida
jinsi, irqi, millati, tili, diniy e’tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi va lavozimi
haqida hamda boshqa xususiyatlaridan qat’iy nazar noto‘g‘ri fikr
yuritmaslikka va uni kamsitmaslikka;
xodim, talaba va doktorantlar, shuningdek, boshqa shaxslar haqida
turli ig‘vo, fitna, g‘iybat va bo‘htonlar uyushtirmaslikka va
tarqatmaslikka;
Universitetning ishchanlik obro‘si yoki nufuziga putur yetkazadigan
nizoli vaziyatlarga yo‘l qo‘ymaslikka;
xodim, talaba va doktorantning mehnat va o‘quv jarayonidagi sayharakatlariga qasddan ziyon yetkazmaslikka;
xotin-qizlarning sha’ni va qadr-qimmatini kamsitadigan harakatlar
sodir etmaslikka, shilqimlik qilmaslikka, o‘zaro munosabatlarda
umume’tirof etilgan axloq qoidalarini mensimaslikda ifodalanuvchi
bexayo so‘zlardan foydalanmaslikka;
davlat organlari va mansabdor shaxslarning, shuningdek, universitet
rahbariyatining o‘z vakolatlari doirasida qabul qilingan (bergan) 
qarorlarini (topshiriqlarini)o‘z vaqtida va sifatli bajarishga;
shaxsiy foydasi hamda o‘zgalar manfaatini ko‘zlab o‘z mavqeini
suiste’mol qilmaslikka;
haqiqatni gapirishga, rahbarlar va boshqa xodimlarni
chalg‘itmaslikka;
mutasaddi xodimlarning ruxsatisiz turli reklama vositalarini
o‘rnatmaslikka; 
kasbiy faoliyati davomida o‘zlariga ma’lum bo‘lgan, ularning
oshkor etilganligi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob
beriladigan axborotning saqlanishi va maxfiyligini ta’minlash yuzasidan
barcha choralarni ko‘rishga;
sog‘lom turmush tarzini yuritish va atrofdagilarning sog‘lig‘ini
saqlashga g‘amxo‘rlik qilish, estetik va ekologik madaniyatning
oshishiga ko‘maklashishga;
tanqidiy mulohazalarni bildirishga va obyektiv qaror qabul qilishga, 
o‘z xato va kamchiliklarini anglash va bartaraf etishga;
moddiy jihatdan yaxshi ta’minlanganligini turli yo‘llar bilan ataylab
ko‘z- ko‘z qilmaslikka;
Axborot-resurs markazi xodimlari bilan xushmuomala bo‘lishga, 
kitoblar va jihozlarga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga, u yerda
14
uyali aloqa vositalarini o‘chirib qo‘yish yoki ovozsiz rejimga qo‘yishga, 
baland ovozda so‘zlashmaslik va atrofdagilarga xalaqit bermaslikka, 
oziq-ovqat iste’mol qilmaslik, qog‘oz, saqich va boshqa chiqindilarni
qoldirib ketmaslikka, kitoblarni olish va topshirish tartib- qoidalariga
rioya qilishga;
sport majmuasiga sport kiyimi va poyabzalida kirishga: 
sport inventarlariga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga;
mashg‘ulotlardan keyin sport inventarlarini belgilangan joylarga
qayta topshirishga;
sport majmuasining belgilangan tartib-qoidalariga rioya qilishga; 
Universitetning auditoriyalari, binolari va binolarga tutashgan hududda
tozalikni saqlashga;
hududni ifloslantirmaslik, chiqindilarni joylarda qo‘yilgan maxsus
qutilarga tashlashga;
shaxsiy avtomobilni taqiqlangan joyda qoldirmaslik, yo‘l harakati
qoidalarini buzmaslik va mensimaslikka (beparvo bo‘lish), shuningdek, 
transport vositalaridan foydalanishda xavf-xatar yaratmaslika;
ish (o‘qish)dan tashqari vaqtda umumiy qabul qilingan odob-axloq
normalariga rioya etishlari, g‘ayriijtimoiy hatti-harakatlarga yo‘l
qo‘ymaslikka majbur.
27-modda. Odob-axloqqa oid qo‘shimcha talablar
a)talabalar:
nutq madaniyatini doimiy takomillashtirib borishga; 
talabalarning o‘z-o‘zini boshqarish tizimini faol qo‘llab-quvvatlash
va mustahkamlash, ijobiy faoliyatni rivojlantirish va jamoaviy
madaniyatni o‘stirishga;
pedagog xodim bilan boshqa talabalarning bahosini muhokama
qilmaslikka;
yozma ishlarni himoya qilish va reyting nazoratiga doir tartibqoidani bajarish vaqtida chetdan yordam olmaslik, o‘zgalarga yordam
ko‘rsatmaslikka;
boshqa shaxslar tomonidan tayyorlangan topshiriqlar yoki yozma
ishlarni o‘z nomidan topshirmaslikka;
mashg‘ulotlarni sababsiz o‘tkazib yubormaslikka va darslarga
sababsiz kechikib kelmaslikka;
o‘quv mashg‘ulotlari vaqtida universitet hududida behuda
yurmaslikka;
dars mashg‘ulotlari o‘tilayotgan vaqtda fakultet dekanlari, 
magistratura bo‘limi boshlig‘ining ruxsatisiz universitet hududidan ketib
15
qolmaslikka;
Universitetning xodimlari va o‘qituvchilariga qo‘pollik qilmaslikka, 
ular bilan tortishmaslikka, agarda ular nohaq bo‘lsa tegishli shaxslarga
xabar berishga. o‘qituvchilarning shaxsiy hayotiga oid noo‘rin savollar
bilan murojaat qilmaslikka, ularga nisbatan adovat saqlamaslikka;
xodim, talaba yoki doktorant bilan nizoli vaziyat yuzaga kelganda
o‘z hissiyotlarini jilovlashga va mazkur vaziyatni ko‘rib chiqish
bo‘yicha tegishli bo‘linma va xodimlarga (murabbiy (tyutor), dekan, 
O‘zbekiston yoshlar ittifoqi boshlang‘ich tashkiloti, Ma’naviyat va
ma’rifat markazi, Talabalar Kengashi) murojaat qilishga;
o‘quv jarayonida faol, e’tiborli bo‘lishga va pedagog xodimning
ko‘rsatmalariga qat’iy rioya qilishga;
dars vaqtida gaplashmaslik hamda dars mashg‘ulotiga taalluqli
bo‘lmagan ishlar bilan shug‘ullanmaslikka;
jihozlarga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish, stol va stullarga
yozmaslikka;
qog‘oz, saqich va boshqa keraksiz narsalarni auditoriyada qoldirib
ketmaslikka;
mashg‘ulotlar davomida ovqatlanmaslik, saqich chaynamaslikka, 
shuningdek, shaxsiy kompyuter va boshqa kommunikatsiya
vositalaridan faqat pedagog xodim ruxsati bilan foydalanishga;
pedagog xodimga mashg‘ulotlar vaqtida savol yoki iltimos bilan
qo‘l ko‘targan holda va ruxsat berilganidan so‘ng murojaat qilishga;
umumiy ovqatlanish joylarida taomlarga buyurtma berish va olishda
navbat tartibiga hamda belgilangan qoidalarga rioya qilishga;
Talabalar turar joyi Ichki tartib qoidasiga qat’iy rioya qilishga; 
jamoat xavfsizlik manfaatlaridan kelib chiqib, imkon darajasida
Universitetga jamoat transportida kelishga;
b)xodimlar:
o‘z xizmat joyidagi tartib-intizomga va Universitet ichki tartib
qoidalariga rioya qilishga;
ta’tildan oldin yoki mehnat shartnomasi bekor qilinganda o‘z xizmat
joyini talabga javob beradigan holatda qoldirishga, o‘z zimmasidagi
orgtexnika vositalari va boshqa materiallarni, o‘ziga topshirilgan, lekin
hali yakunlanmagan vazifalarni boshqa shaxsga topshirmaslikka;
telyefon orqali muloqot qilishda muomala madaniyati va axborot
taqdim etish qoidasiga rioya qilishga (jumladan, suhbatni eng avval
rasmiy tarzda salomlashishdan boshlab, so‘ng o‘z xizmat muassasasi, 
lavozimi hamda familiyasi, ismi, sharifini aytib, maqsadga o‘tish lozim,
16
taqdim etilayotgan axborot maksimal qisqa, lo‘nda va aniq bo‘lishi
kerak, so‘ralayotgan ma’lumot suhbat jarayonida izlanishi tufayli
telyefon tarmog‘ini band qilishga yo‘l qo‘yilmaydi, zarurat bo‘lsa, qayta
qo‘ng‘iroqni amalga oshirish mumkin);
yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga;
yoshlar orasida sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, ularni
ichkilikbozlik va giyohvandlik illatlaridan, boshqa turli halokatli
tahdidlar hamda biz uchun yot bo‘lgan ekstremistik ta’sirlardan,
“ommaviy madaniyat" xurujlaridan ogoh etib borishga;
ta’lim oluvchilarni ma’naviy-axloqiy tarbiyalashda va ma’rifiy
ishlarning samarali shakl hamda uslublarini ishlab chiqishga
ko‘maklashishga;
o‘z xizmat vazifalarini vijdonan bajarishga shubha tug‘diradigan
xatti-harakatlarni qilmaslikka, talabalar bilan o‘z hamkasblarini kasbiy
va shaxsiy kamchiliklarini muhokama qilmaslikka;
dars mashg‘ulotlariga kechikib kelgan yoki boshqa sabablarga ko‘ra
talabalarni o‘quv mashg‘ulotlaridan chiqarib yubomaslikka, shuningdek, 
talabaga Universitet talabalar safidan chetlashtirish (kursdan kursga
qoldirish) yoki talabaning majburan o‘qishdan voz kechishiga undash
bilan qo‘rqitmaslikka, uning asossiz talabalar safidan chetlashtirilishiga
(kursdan-kursga qoldirilishiga) olib kelmaslikka;
ta’lim oluvchilarga nisbatan tazyiq o‘tkazish, tegajog‘liq va
zo‘ravonlik qilish kabi sha’n va qadr-qimmatini kamsitadigan nojo‘ya
hatti harakatlarni sodir etmaslikka;
talabaga nisbatan adovatga bormaslikka;
akademik guruhda (kursda) talabalar xulqining umumiy madaniy
holati haqida fakultet dekanlariga kerak bo‘lgan hollarda ta’sir choralari
ko‘rish lozimligi yuzasidan yozma ma’lumot taqdim etish kabi talablarni
bajaradilar.
8-bob. Rag‘batlantirish va chora ko‘rish tartibi
28-modda. Xodim va talabalarni rag‘batlantirish
O‘quv yili davomida mazkur Kodeksga to‘la rioya qilgan, 
universitetda yuksak ma’naviy-axloqiy muhitning yanada qaror topishi
va mustahkamlanishiga o‘z hissasini qo‘shgan xodim va talabalar
rahbariyat, fakultet dekanlari, kafedra mudirlari va boshqa tarkibiy
bo‘linma rahbarlari tavsiyasiga binoan belgilangan tartibda moddiy yoki
ma’naviy rag‘batlantirilishlari mumkin.

29-modda. Kodeksga rioya qilishning attestatsiya va boshqa
jarayonlar uchun ahamiyati
Xodimlar tomonidan mazkur kodeksga rioya etilishi attestatsiyalar
o‘tkazishda, yuqori va boshqa lavozimlarga tayinlash (kareraviy o‘sish) 
uchun kadrlar zaxirasini shakllanlirishda hisobga olinadi.
30-modda. Kodeks qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik
Universitetning xodim, talaba va doktoranti tomonidan mazkur
Kodeks qoidalarining buzilishi uni belgilangan tartibda javobgarlikka
tortishga asos bo‘lib xizmat qiladi.
31-modda. Kodeks va ichki tartib-qoidalarning o‘zaro
munosabati
Xodim, talaba va doktorantlar mazkur Kodeks qoidalarini
buzganida, ularga nisbatan Universitetning Ichki tartib qoidalarining VII
bobida (Mehnat va o‘qish intizomini buzganlik uchun javobgarlik) qayd
etilgan choralar qo‘llaniladi.
9-bob. Odob-axloq komissiyasi faoliyatini tashkil etish
32-modda. Odob-axloq komissiyasi
Mazkur Kodeks normalarining xodim, talaba va doktorantlar
tomonidan buzilishiga oid masalalar, qoida tariqasida, Odob-axloq
komissiyasi tomonidan ko‘rib chiqilishi mumkin.
Shuningdek, Odob-axloq komissiyasi, qoida tariqasida, universitet
rektorining ko‘rsatmasi bo‘yicha;
xizmat tekshiruvi natijalariga ko‘ra;
o‘z tashabbusi bilan;
Universitetning xodim, talaba va doktorantlaridan, shuningdek, 
Universitetga aloqa kanallari orqali kelib tushgan axborot asosida ham
ushbu turdagi masalalarni ko‘rib chiqishi mumkin.
Odob-axloq komissiyasi kamida 5 kishidan iborat tarkibda tuziladi. 
Odob- axloq komissiyasining maqsadi, vazifalari, funksiyalari, 
huquqlari va uning faoliyatini tashkil etish bilan bog‘liq boshqa
masalalar Universitet rektori tomonidan tasdiqlangan Odob-axloq
komissiyasi to‘g‘risidagi nizomda belgilanadi.
33-modda. Odob axloq komissiyasi xulosasi
Odob-axloq Kodeksininig buzilishi holatlarini Odob-axloq
komissiyasi tomonidan ko‘rib chiqish natijalari bo‘yicha intizomiy yoki
boshqa tarzdagi qoida buzilishlarining mavjudligi (mavjud emasligi) 
to‘g‘risida xulosa chiqariladi. Ayni vaqtda universitet rektoriga ko‘rib
18
chiqishi uchun qoidabuzar xodim, talaba va doktorantni javobgarlikka
tortish to‘g‘risida taklif kiritiladi. Yo‘l qo‘yilgan qoida buziligining
xususiyatini hisobga olgan holda Odob-axloq komissiyasi xodim, talaba
va doktorantga nisbatan Odob-axloq kodeksining buzilishiga yo‘l
qo‘ymaslik to‘g‘risidagi ogohlantirish bilan cheklanishi mumkin.
Odob-axloq kodeksiga rioya etmagan xodim, talaba va doktorantni
intizomiy javobgarlikka tortish bo‘yicha buyruq loyihasi fakultet
dekanlari va magistratura bo‘limi (talabalarga nisbatan), inson
resurslarini boshqarish departamenti (xodimlar va doktorantlarga
nisbatan) tomonidan tayyorlanadi.
Xodim, talaba va doktorantlar o‘zlari yo‘l qo‘ygan qoida buzilishi, 
qoida buzilishining ko‘rib chiqilishi jarayoni haqida axborotni olish va
o‘zini himoya qilish uchun dalillarni taqdim etish, shuningdek, 
universitetning qarorlari yuzasidan belgilangan tartibda shikoyat qilish
huquqiga egadirlar.
34-modda. Jamoatchilik nazorati
Xodim, talaba yoki doktorantning xulq-atvori ustidan jamoatchilik
nazoratini ta’minlash maqsadida, mazkur Kodeksga rioya etmaganlik
holatlari Kasaba uyushmasi qo‘mitasi, Xotin-qizlar masalalari bo‘yicha
maslahat kengashlari va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi boshlang‘ich
tashkilotida ham muhokama qilinishi amaliyoti joriy etilishi mumkin.
10-bob. Yakuniy qoida
35-modda. Kodeksning kuchga kirishi hamda unga o‘zgartirish
va qo‘shimchalar kiritish
Mazkur Kodeks Universitet Kengashi tomonidan tasdiqlanganidan
so‘ng kuchga kiradi va unga o‘zgartish hamda qo‘shimchalar kiritish
Universitet Kengashi qaroriga binoan amalga oshiriladi.
IZOH: “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning:
44-moddasida ta’lim tashkilotining ustaviga va (yoki) boshqa ta’sis
hujjatlariga, ichki mehnat tartibi qoidalariga rioya etishi pedagogxodimning majburiyatlaridan biri ekanligi:
48-moddasida ustav (ta’sis hujjati) talablariga, ichki tartibqoidalariga, vaqtincha yashash joylari qoidalariga va ta’lim faoliyatini
tashkil etish hamda amalga oshirishga oid boshqa ichki hujjatlar
talablariga rioya etish ta’lim oluvchilarning majburiyatlaridan biri
ekanligi nazarda tutilgan.
O‘zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksining:
22-moddasida ichki mehnat tartibiga rioya etish xodimning
majburiyatlaridan biri ekanligi;
296-moddasida mehnat shartnomasi taraflarining huquqlari, 
majburiyatlari va javobgarligi, shuningdek mehnat munosabatlarini
tartibga solishga oid boshqa masalalar ichki mehnat tartibi qoidalarida
belgilanishi nazarda turilgan.
ASOS. Buxoro davlat universitetining 2023-yil 29-avgustdagi 1-
sonli Kengashi qarori bilan tasdiqlangan.