+998 (65) 221 27 14

Yangiliklar

  1. Bosh sahifa  
  2. Yangiliklar  
  3. YOZMA SAVODXONLIK – DAVR TALABI

YOZMA SAVODXONLIK – DAVR TALABI

10.01.2023

Oʻzbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеntining “Oʻzbеk tilining dаvlаt tili sifаtidаgi nufuzi vа mаvqеyini tubdаn оshirish chоrа-tаdbirlаri toʻgʻrisidа”gi 5850-son farmonida dаvlаt оrgаnlаri vа tаshkilоtlаri, jumlаdаn, mаhаlliy ijrо etuvchi hоkimiyat оrgаnlаrining dаvlаt tilini rivоjlаntirish, dаvlаt tili toʻgʻrisidаgi qоnun hujjаtlаrigа riоya etilishi ustidаn dаvlаt nаzоrаtini tаshkil qilish boʻyichа fаоliyatini muvоfiqlаshtirish, lоtin yozuvigа аsоslаngаn oʻzbеk аlifbоsini toʻliq jоriy etish bоrаsidаgi ishlаrni jаdаllаshtirish аsоsiy vаzifаlаrdan biri sifatida belgilangan edi. Shu vazifadan kelib chiqib, 2021-yil 10-fevralda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to‘liq o‘tishni ta’minlash chora-tadbirlari toʻgʻrisidа”gi 61-son qarori qabul qilindi. Qarorda 2023-yil 1-yanvardan boshlab tashkiliy-huquqiy shaklidan qat’i nazar, barcha tashkilotlarda ish yuritish va boshqa hujjatlarni lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosida ishlab chiqish, qabul qilish va e’lon qilish amaliyotini to‘liq joriy qilish belgilangan. Mana shu farmon va qarorlar ijrosini sifatli amalga oshirish maqsadida Buxoro davlat universiteti rektorati tashabbusi bilan prorektorlar, fakultet dekanlari va kafedra mudirlari o‘rtasida diktant tanlovi o‘tkazildi. 
O‘zbek tilining siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy jabhalarda to‘laqonli joriy etilishi hamda faol qo‘llanishini ta’minlashga, shuningdek, namunali ishlarni rag‘batlantirishga qaratilgan ushbu tadbir har bir ishtirokchida yozma savodxonlikka jiddiy e’tibor qaratish barobarida davr bilan hamnafas bo‘lish mas’uliyatini yuklaydi.