Ilmiy-innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo’limi