Iqtidorli talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo`limi