+998 (65) 221 29 14

+998 (65) 221 27 64

Ilmiy faoliyat

  1. Bosh sahifa  
  2. Ilmiy faoliyat  
  3. Ilmiy tadqiqot yo`nalishlari

Ilmiy tadqiqot yo`nalishlari

20.09.2023

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-fevraldagi “Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-4958-sonli Farmoni hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 22-maydagi “Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 304-sonli qarori, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 5/1 va 8/2 sonli Hay’at qarorlari asosida universitetda 28 ta yo‘nalishda tayanch doktorantura (PhD)  va 7 ta yo‘nalishda doktorantura (DSc) oliy ta’dlimdan keyingi ta’lim institutlari ixtisosliklari faoliyat olib bormoqda.

Universitetda fan va texnikaning ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlashda alohida e’tibor qaratilgan bo‘lib, fakultet va kafedralarning istiqbolli rejalari tuzilgan. Universitetda 01.01.01-Matematik analiz, 01.01.02 - Differensial tenglamalar va matematik fizika, 01.01.03-Hisoblash matematikasi va diskret matematika, 02.00.01-Noorganik kimyo, 03.00.05-Botanika, 03.00.07-O‘simlmklar fiziologiyasi va biokimyosi, 03.00.12-Biotexnologiya, 03.00.13-Tuproqshunoslik, 05.01.04-Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarinig matematik va dasturiy ta’minoti, 05.01.07-Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui, 05.05.04-Sanoat issiqlik energetikasi, 05.05.05-Issiqlik texnikasining nazariy asoslari, 06.01.03- Agrotuproqshunoslik va agrofizika, 07.00.01-O‘zbekiston tarixi, 07.00.07- Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari, 08.00.04-Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti, 08.00.05-Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari, 08.00.13-Menejment, 09.00.03-Falsafa tarixi, 09.00.04-Ijtimoiy falsafa, 10.00.01-O‘zbek tili, 10.00.02-O‘zbek adabiyoti, 10.00.04- Yevropa, Amerika  va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti,  10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik, 10.00.08 - Folklorshunoslik, 13.00.01- Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar  tarixi, 13.00.02- Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha), 13.00.04-Jismoniy madaniyat va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi, 19.00.05-Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya, 19.00.06-Yosh va pedagogik psixologiya. Rivojlanish psixologiyasi ixtisosliklari bo‘yicha doktorantura va tayanch doktorantura faoliyat ko‘rsatmoqda.