+998 (65) 221 29 14

+998 (65) 221 27 64

Ilmiy faoliyat

  1. Bosh sahifa  
  2. Ilmiy faoliyat  
  3. Istiqboldagi rejalar

Istiqboldagi rejalar

20.09.2023

Istiqboldagi rejalar (ilmiy tadqiqot yo’nalishlari bo’yicha)

- Kafedralarda ilmiy-tadqiqot ishlarining natijadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, yangi ilmiy maktablar va yangi ilmiy yo’nalishlarni tashkil etish

- Universitet professor-o‘qituvchilarining ilmiy tadqiqot faoliyati samaradorligi va natijadorligini oshirish, universitet ilmiy salohiyatini mustahkamlash, oliy ta’limda ilm-fanni yanada rivojlantirish

- Ilm-fan sohasidagi ustuvor yo‘nalishlarni aniq belgilab olish hamda matematika, kimyo, biologiya kabi yo‘nalishlarda fundamental va amaliy tadqiqotlarni faollashtirish, Ilm-fan sohasida fundamental va innovatsion tadqiqotlar uchun maqsadli grant tanlovlarida ishtirok etish

- Xalqaro darajada tan olinishini belgilovchi ko‘rsatkich "Xirsh" indeksi (h-indeks) yuqori bo‘lgan olimlar, professor-o‘qituvchilar hamda yosh ilmiy izlanuvchilarni sonini oshirish va moddiy rag‘batlantirib borish tizimini joriy etish

- Ilmiy tadqiqot ishlarining natijalarini respublika va xalqaro ilmiy jurnallarda chop etilish va ularga iqtibosliklarni oshirish

- Universitetda oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlashda oliy ta’limdan keying ta’lim instituti faoliyati natijadorligini oshirish, yangi ixtisosliklar ochish bo’yicha Oliy ta’lim vazirligiga  takliflar taqdim etish

- Universitetda oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim institutlari faoliyatini xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, ilmiy kengashlar va himoyalar tizimini halqaro tajribaga muvofiqlashtirish

- Doktorlik dissertatsiya mavzularini fundamental va amaliy muammolarga hamda tashkilot va korxonalarning mavjud muammolari asosida shakllantirish

- Doktorant va yosh olimlarni xorijiy universitetlar va ilmiy markazlarga stajirovkalarga yuborishni tashkil etish

- Tayanch doktorant (PhD) va doktorant (DSc)larning dissertatsiyalari bo’yicha bajargan ilmiy-tadqiqot ishlarini kafedra majlisi, fakultet Ilmiy kengashi, Ilmiy-texnik kengash va universitet Kengashida muntazam ravishda muhokama etib borish

- Yuqori malakali ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash ishlari samaradorligini oshirish uchun:

-Yosh olimlar,  tayanch doktorant (PhD) va doktorant (DSc)larga internet tarmog’i, respublika va xorij elektron kutubxonalari xizmatidan foydalanish sharoitlarini yaratish;

- Ilmiy-tadqiqot ishlari bilan faol shug’ullanuvchi iqtidorli yoshlar, magistrant,  tayanch doktorant (PhD), doktorant (DSc)lar ishlanmalarini amaliyotga joriy etish, ularning respublika va xorijiy konferenciyalarda ishtirokini ta’minlash va maqolalarini chop etishga ko’maklashish;

- Oliy ta’lim muassasalar professor-o’qituvchilari, doktorantlari va talabala ri uchun Scopus va ScienceDirect  xalqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasiga kirish imkoniyatlarini yaratish. “Ilm-fan - 2020“ dasturini axborot-metodik ta’minoti  tizimini yaratish va doimiy qo’llab-quvvatlanishini ta’minlash

- Oliy ta’lim muassasalarini kompyuter va axborot-kommunikaciya texnologiyalari, elektron ta’lim resurslari uchun vositalar, shu jumladan, internet tarmog’idan foydalanishini, zamonaviy o’quv-laboratoriya anjomlari va o’quv-metodik adabiyotlar bilan ta’minlash, ilmiy-tadqiqot va innovaciya faoliyatini qo’llab-quvvatlash va rag’batlantirish, oliy ta’lim muassasasining zamonaviy ilmiy laboratoriyalarini shakllantirish va rivojlantirish.

- Iqtidorli talabalarni izlab topish, ularni rag’batlantirish, ilmiy-tadqiqot ishlariga qiziqishlarini orttirish, kafedralarda talabalar ilmiy jamiyati, konstruktorlik byuro va to’garaklar, “Yosh olimlar” kengashi ishini yaxshilash chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish

- Iqtidorli talabalarni etakchi xorijiy ta’lim muassasalariga tajriba orttirish, ular uchun maxsus stipendiyalar ta’sis etish, talabalar o’rtasida tanlovlar tashkil etish uchun normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqib tasdiqlash va amaliyotga joriy etish.

- Kichik startap loyihalarni moliyalashtirish tizimini yaratish

- Xalqaro va respublika grantlari, ilmiy loyihalar va boshqa turli tanlovlarida ishtirok etish hamda ilmiy tadqiqot ishlari bo‘yicha universitetga xo‘jalik shartnomalari asosida tushadigan mablag‘larni oldingi  yilga nisbatan 2 barobarga oshirish

- Hududlarining mavjud resurs bazasi va salohiyatini hisobga olgan holda ilg‘or va  innovatsion ishlanmalar, texnologik loyihalar va startaplar yaratish

- Ilmiy tadqiqot muassasalari va ishlab chiqarish hamda boshqa tashkilotlar bilan o‘zaro manfaatli  innovatsion hamkorlikni yo‘lga qo‘yish

- Universitet ilmiy jurnallarini xalqaro ilmiy-texnik ma’lumotlar bazasiga bosqichma-bosqich kiritilishini ta’minlash