Ilmiy tadqiqot, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi