Welcome to buxdu   Click to listen highlighted text! Welcome to buxdu Powered By GSpeech

Tuproqshunoslik kafedrasi

 Kafedra haqida

Tuproqshunoslik kafedrasi dastlab 1996 yilda Agrar fakulteti tarkibida “Agroximiya va tuproqshunoslik” kafedrasi sifatida tashkil etilgan bo‘lib, keyinchalik 2011 yil alohida “Tuproqshunoslik” kafedrasi deb yuritilgan. Kafedrani turli yillarda professor, q/x.f.,d. U.T.Tojiev, q/x.f.n.dotsent, K.U.Umarov, b.f.n.dotsent, SH.SH.Nafetdinov, q/x.f.n.,dotsent, R.YUnusov, g.f.n.,dotsent, X.R.Toshovlar boshqarib, uning ilmiy-pedagogik salohiyatini oshirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga o‘zlarining munosib hissalarini qo‘shganlar.

2019 yilda yangi tashkil topgan Agronomiya va biotexnologiya fakulteti tarkibiga kirdi. Hozirgi kunda kafedrani b.f.n., dotsent Jumaev Farhod Hojiqurbonovich boshqarib kelmoqda.

Tuproqshunoslik kafedrasida kadrlar tayyorlash bilan birga sug‘orish va insonning dehqonchilik faoliyati ta’sirida degradatsiyaga uchragan tuproqlar rekultivatsiyasi va tuproqlar genezisi hamda ularning xossalarini o‘rganish, sug‘oriladigan erlarning madaniy holatini baholash, xo‘jaliklarning tuproq, tuproq-errozion, tuproq-meliorativ va agrokimyoviy xaritalarini tuzish, o‘g‘it qo‘llashning ilmiy asoslari bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari yuqori darajada olib borilmoqda.

Kafedra ilmiy va o‘quv ishlarining samaradorligini oshirish maqsadida “BCT Cluster” xorij korxonasi tarkibida ma’suliyati cheklangan jamiyat shaklidagi «BUKHARA COTTON TEXTILE» hamda “BST CLUSTER AGROKOMPLEKS” ma’suliyati cheklangan jamiyati, “AGROMIR-BUKHARA” qo‘shma korxonalari bilan hamkorlik shartnomalari yo‘lga qo‘yilgan.

  

BDU-Buxoro davlat universiteti Kafedra mudiri: Jumayev Farhod Xojiqurbonovich
    biologiya fanlari nomzodi, dotsent
BDU-Buxoro davlat universiteti Manzil: Buxoro shahar, M.Iqbol ko`chasi 11 uy
 BDU-Buxoro davlat universiteti  Telefon: (+99898) 274-09-74
BDU-Buxoro davlat universiteti Faks: (0 365) 221-29-11
BDU-Buxoro davlat universiteti Elektron pochta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BDU-Buxoro davlat universiteti Qabul kunlari: har kuni 15.00-17.00 (Dushanbadan tashqari)

 

  1980-1981 yy. - G'ijduvon tumani KMO «Uzstroymontaj» tresti ishchisi. 1981-1986 yy. –ToshkentDavlatUniversiteti talabasi. 1986-1987 yy. - G'ijduvon tumani Bobir nomli o'rta maktabning ximiya biologiya o'kituvchisi. 1987-1989 yy. –Toshkent davlat universiteti biologiya-tuproqshunoslik fakul`teti ilmiy tadkikotchisi. 1989-1992 yy -Toshkent davlat universiteti biologiya tuprokshunoslik fakul`teti Genetika kafedrasi aspiranti. 1993-1998 yy. –O'zFA Genetika vao'simliklar eksperimental biologiyasi instituti (O'EBI) «O'simliklarnixususiy genetikasi»laboratoriyasiningilmiyxodimi, katta ilmiy xodimi. 1998-2001 yy. –Buxorodavlatuniversiteti Agronomiya kafedrasi –dotsenti, dekan o'rinbosari. 2001-2013 yy. –O'zQXIICHM Buxoroviloyatbo'limirahbari. 2013-2017 yy - Buxoro viloyati qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i 2017-2018yy. – O'zbekiston qishloq xo'jaligi ilmiy ishlab chiqarish markazi Buxoro viloyat bo'limi boshlig'i. 2018yildan - Buxoro davlat universiteti, tuprokshunoslik va geografiya kafedrasi mudiri va dotsenti.
Oliy pedagogika institutida “Taʼlim-tarbiyada yangi metodologiya va ped texnologiyalari”-2000 yil
• Mintaqaviy dehqonchilik tizimlari
• Paxtachilik
• Tuproqlarni sifat baholash
• Tuproqshunoslikda innovatsion texnologiyalar
• Umumiy dehqonchilik
• Dehqonchilik va melioratsiya
• Tuproqlarni sifat baholash
• Tuproqshunoslik
• Chorvachilik va ipakchilik
• Tanlov fan.Eroziya jarayonlari va tuproq unumdorligi
1.O'zbekiston Respulikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Mustakilligining 15 yilligiga esdalik nishoni bilan taqdirlangan.
2.O'zbekiston Respulikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Mustakilligining 20 yilligiga esdalik nishoni bilan takdirlangan.
3.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Mustakilligining 25 yilligiga esdalik nishoni bilan takdirlangan.
4. O'zbekiston respulikasi Prezidenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining qabul qilinganligini 25 yilligi esdalik ko'krak nishoni bilan taqdirlangan.
1. Ф. Жумаев, Г.Н.Фатхуллаева, М.С.Мирахмедов Генетический анализ линии хлопчатника с ланцетовидной формой листовой пластинки. V съезд Узбекского Республиканского общества генетиков и селекционеров. Ташкент, 1986 г. 148 стр.
2. Ф. Жумаев, У. Сарат Феногенетика нестабильного карлика /НК/хлопчатника Тез. докл. Iресп. конф. молодых ученых «Теоретические и прикладные аспекты генетики и селекции животных, растений и микроорганизмов»-Ташкент.-1990 г. стр 10
3. Ф. Жумаев, Абзалов М.Ф. Цитогенетический анализ нового карлика мутанта хлопчатника. Тез. докл. IV Всесоюзной научной конференции «Экологическая генетика растений, животных, человека» Кишинев, Штиинца.-1991 г. стр. 3
4. Ф. Жумаев, Абзалов М.Ф., Уч Сарат, Фатхуллаева Г.Н. Изучение взаимодействия отдельных групп сцепления I и III /типа симподиальных ветвей/ и генов InlInt у хлопчатника Тез. докл. IV Всесоюзной научной конференции «Экологическая генетика растений, животных, человека» Кишинев, Штиинца.-1991 г. стр. 82-83
5. Ф. Жумаев, Абзалов М.Ф., Фатхуллаева Г.Н. Влияние условий открытого и закрытого грунта на рост главного стебля хлопчатника Тез. докл. VI съезда Узбек. респ. общества генетиков и селекционеров.-Ташкент.-1992 г. стр. 34-35
6. Ф. Жумаев, Феногенетика нового мутанта хлопчатника GhirsutumL Материалы IV съезда ВОГИС им. Н.И.Вавилова.-Минск.-1992 г. стр. 59
7. Ф. Жумаев, М.Абзалов Генетический анализ моносомной линии хлопчатника Тезисы докладов VI съезд узбекского республиканского общества генетиков и селекционеров. Ташкент, 1992, 1-2 стр.
8. Ф. Жумаев, Янги пакана бўйли G hirsutum L турига мансуб ғўзада ўсимлик рангининг ирсийланиши Ўзбекистон Республикаси давлат тили ҳақидаги қонуннинг 5 йиллигига бағишланган ёш олимларнинг биринчи илмий анжумани.-Тошкент.-1994 й. 14-15 б.
9. Ф. Жумаев, Ғўзанинг G hirsutum L турига мансуб Л-691 линиясида ҳужайрани митоз бўлиниши босқичларида хромосомаларнинг ҳаракати Ўзбекистон Республикаси давлат тили ҳақидаги қонуннинг 5 йиллигига бағишланган ёш олимларнинг биринчи илмий анжумани.-Тошкент.-1994 й. 16 б.
10. Ф. Жумаев, М.Абзалов Виявление у хлопчатника хромосом ответственных за регуляцию роста растений Журнал Химия природных соединений.-Ташкент. 1995. № 1. ст.135-138.
11. Ф. Жумаев, М.Абзалов Gossypium Hirsutum L. турига мансуб пакана бўйли моносомик Л-691 линиясининг морфобиологик белгиларига муҳит таъсири Ботаника фанининг устивор масалалари илмий конференция маърузаларининг тазислари. Тошкент-1995 йил, 173 б.
12. Ф. Жумаев, Абзалов М. Изучение трансмиссии гапло-дефицитных гамет у анеуплоидных форм хлопчатника Биологические основы оптимизации скороспелости и продуктивности растений. Материалы научной конференции. Ташкент, 1996 г. 61-63 стр.
13. Ф. Жумаев, Абзалов М., Н.Р.Кадыров Экспрессия мутантного гена Int обуславливающая которые междоузлия стебля хлопчатника на моносомной генетической среде. Биологические основы оптимизации скороспелости и продуктивности растений. Материалы научной конференции. Ташкент, 1996 г. 63 стр.
14. Ф. Жумаев, Р.Исмаилова Использование гексоплоидных амфидиплоидов в гибритации с тетраплоидными формами Биологические основы оптимизации скороспелости и продуктивности растений. Материалы научной конференции. Ташкент, 1996 г. 67-69 стр.
15. Ф. Жумаев, Абзалов М.Ф. G hirsutum L турига мансуб ғўзада янги Let. dw. генининг ўсимлик бўйича таъсири Пахтачилик. журнал.-Ташкент.-1997 г. 10-11 стр.
16. Ф. Жумаев, Р.Юнусов, К.Умаров, Ш.Тўхтаев, М.Ҳамидов В.62.03.00 Агрономия йўналиши талабалари учун ишлаб чиқариш амалиётларини ўтказиш бўйича услубий қўлланма Бухоро-2001й. 1-20 б
17. Ф. Жумаев, Абзалов М.Ф., Ахмеджанова М. Генетический анализ взаимосвязи генов формы листа с летальным геном Let. dw. у хлопчатника вида GOSSYPIUMhirsutumL. Бухоро университети илмий ахборотлари.-2001 й. 65-69 б.
18. Ф. Жумаев, Абзалов М.Ф., Фатхуллаева Г.Н., Ахмеджанова М. Genetic collection of Gossypium Hirsutum L. on leaf blade shape and brush structural features Genetic Collection, Isogenic and Alloplasmic Lines.-Novosibirsk , 2001 y. 121-125p
19. Ф. Жумаев, Ноқулай агроэкологик шароитида юқори ҳосил олишнинг нав генотипига боғлиқлиги “Биологик, экологик ва агротупроқшунослик таълими муаммоалари ва истиқболи” Халқаро илмий-амалий конференция.-Тошкент, 2001 йил 27-28 б.
20. Ф. Жумаев, Н.Жалолова Истиқболли ғўза навларини Бухоро шароитида ўсиши ва ривожланиши Профессор-ўқитувчилар ва талабаларнинг 46 илмий-назарий анжумани.- Бухоро, 2001 йил, 19-21 б.
21. Ф. Жумаев, Факторы, обеспечивающие экологический баланс в хлопководсве. Проблемы опустынивания в Узбекистане, Ташкент, 2001 г., 149-151 стр.
22. Ф. Жумаев, Кариев А.А., Сулейманов С.М., Мусаева Д., Султонова Ю. Азотное питание хлопчатника и некоторые пути повышения его эффективности Бухоро университети илмий ахборотлари , 2002 йил, 40-44 б.
23. Ф. Жумаев, Абзалов М., Ражабов У. Ғўзанинг G. Hirsutum L. турида аниқланган Let. dw. генининг турлараро дурагай бўғинларини ўрганишда маркер ген сифатида фойдаланиш. Ўзбекистон Аграр фани хабарномаси.-Тошкент, 2003 йил, 87-91 б.
24. Абзалов М., Ражабов У. Ғўзанинг G. Hirsutum L. турида аниқланган янги леталь Let. dw. генининг турлараро дурагайда таъсирини ўрганиш Қишлоқ хўжалигида экологик муаммолар халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами.-Бухоро, 2003 йил, 241-243 б.
25. Ф. Жумаев, Абзалов М. G.Tomentosum билан G.Hirsutum турлари ўртасида олинган бўғинлар ўсимликларининг ўсиш –ривожланишига ва қимматли белгиларига Let. dw. генини таъсирини ўрганиш Қишлоқ хўжалигида экологик муаммолар халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами.-Бухоро, 2003 йил,186-188 б.
26. Ф. Жумаев, К.Умаров Бухоро вилоят дала деҳқончилигидаги экологик муаммолар ва уларни бартараф этишни илмий асослари Қишлоқ хўжалигида экологик муаммолар халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами.-Бухоро, 2003 йил,121-122 б.
27. Ф. Жумаев, Абзалов М., Қиличева О.Б., Мирзарасулов М.М., Умаралиева Г. Генетическая коллекция сои и пути использования их в экологическом оздоровлении почв. Қишлоқ хўжалигида экологик муаммолар халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами.-Бухоро, 2003 йил, 176-177 б.
28. Ф. Жумаев, М.Абзалов, У.Раджабов, М.Мирзарасулов Новый мрофотип у хлопчатникаG. Hirsutum L Материалы научной конференции, посвященной 40 – летию Института физиологии растений и генетики Академии наук Рес. Таджикистан ,-Душанбе, 2004 г., 13-14 стр.
29. Ф. Жумаев, М.Абзалов, Н.Баротова, О.Қиличева Ҳар хил географик минтақалардан олиб келингансоя намуналарининг Бухоро иқлим шароитида қимматли белгилариниўрганиш Академик С.С.Содиқовнинг 95 йиллик юбилейига бағишланган Халқаро илмий конференция. Тошкент, 2005 й. 182-184 бет.
30. Ф. Жумаев, М.Абзалов, Г.Оразбаева, Ё.Холов Ғўзанинг G.hirsutum L. турига мансуб ғўза навларида, дурагай бўғинларида тезпишарликни генотипга боғлиқлиги. Академик С.С.Содиқовнинг 95 йиллик юбилейига бағишланган Халқаро илмий конференция. Тошкент, 2005 й. 37-40 бет.
31. Ф. Жумаев, Бухоро вилояти шароитида туксиз чигит экиш учун ерларни намини сақлаш ва уни бошқа агротехник омилларга боғлиқлиги бўйича тавсиялар Фермерлар учун қўлланма, Бухоро, 2009 й., 1-48 б
32. Ф. Жумаев, С.Ҳикматов Шўрланган тупроқ иқлим шароитида кузги бошоқли дон экинлари агротехникаси ва биологик хусусиятлари бўйича парваришлаш омиллари тўғрисида Фермерлар учун қўлланма, Бухоро, 2009 й., 1-38 б
33. Ф. Жумаев, Сафарова Н.И., Саидов М. Бухоро вилояти шароитида токзорлардан юқори ҳосил ва сифатли маҳсулот етиштиришда амалга ошириладиган агротехник тадбирлар бўйича тавсиянома Фермерлар учун қўлланма, Бухоро, 20015 й., 1-20 б
34. Ф. Жумаев, Сафарова Н.И., Ҳикматов С., Адизов О., Юнусов р. Фермер, деҳқон ва аҳоли томорқаларидан садзавот, полиз ва картошка экинларининг юқори ҳосил олиш ва уларни парваришлаш технологияси бўйича тавсиянома Фермерлар учун қўлланма, Бухоро, 20015 й., 1-14 б
35. Ф. Жумаев, Сафарова Н.И. Соя ва дуккакли экинларини етиштириш агротехнологияси бўйича тавсифнома Фермерлар учун қўлланма, Бухоро, 20016 й., 1-16 б.
36. Ф. Жумаев, Сафарова Н.И., Артикова Ҳ.Т. Қовоқ ва полиз экинларини етиштириш агротехнологияси бўйича тавсиянома Фермерлар учун қўлланма, Бухоро, 20016 й., 1-28 б
37. Ф. Жумаев, Н.Сафарова Тупроқ унумдорлигини оширишда соя экинининг аҳамияти Агроилм, журнал. – Тошкент, 2018 йил 2-сон, 93-94 б
38. Ф. Жумаев, Экологические проблемы Бухарского оазиса в сельском хозяйсве. Международная конференция. Инновация-2000, -Бухара, 2000 г., 354-356 стр.
39. Ф. Жумаев, А.Назаров Бухоро вилоятида пахтадан юқори ва сифатли ҳосил олишнинг чигитни туксизлантиришга боғлиқлиги. Республика миқёсидаги конференция. Қишлоқ хўжалигидаги экологик муаммолар.-Бухоро, 2006 йил, 20-23 б.
40. Ф. Жумаев, Абзалов М., Оразбаева Г. Истиқболли ғўзанинг Бухоро-6 , Омад, С-4727 навларида ва Омад ҳамда С-4727 навлари ўртасида олинган дурагай бўғинларда бир чаноқ оғирлиги ва ундаги чигитлар сони намоён бўлиши Республика миқёсидаги конференция. Қишлоқ хўжалигидаги экологик муаммолар.-Бухоро, 2006 йил, 42-44 б.
41. Ф. Жумаев, Н.Баротова Наследование окраски цветка и типа роста главного стебля у гибридов, полеченных от скрещивания географически отдаленных форм сои Узбекский Биологический журнал. Специяльный выпуск. – Ташкент, 2008 г., 4-6 б.
42. Ф. Жумаев, М.Умаров, А.Назаров, Б.Юсупов Бухоро воҳаси тупроқ-иқлим шароитида эртанги картошка ва пиёздан юқори ҳосил етиштиришнинг такомиллашган агротехнологияси бўйича амалий қўлланма. Фермерлар учун қўлланма.- Бухоро, 2010 йил, 1-53б.
43. Ф. Жумаев, М.Жўраева Картошка ва пиёз етиштиришда 150 саволга, 150 жавоб Фермерлар учун қўлланма.- Бухоро, 2014 йил, 1-26 б.
44. Н.Маҳмудов, С.Ҳикматов Бухоро вилояти шароитида қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ҳосил олишнинг илмий асослари. Рисола.- Тошкент “Давр Пресс”, 2014 йил, 1-191 б.
45. Ф. Жумаев, Юнусов Р., Сафарова Н. Соя ва дуккакли дон экинларини етиштириш агротехнологияси. Республика миқёсидаги конференция. Кўп тармоқли фермер хўжаликларида маҳсулот ишлаб чиқаришнинг инновацион технологиялари.-Бухоро, 2016 йил, 6-9 б.
46. Ф. Жумаев, Бухоро-юртнинг зари, гавҳари. Агро бизнес информ. Ж.-Тошкент, 2016 й., 7 б.
47. Ф. Жумаев, Фермерлик ҳаракатининг Бухоро вилояти қишлоқ хўжалиги ривожланишидаги аҳамияти. Республика миқёсидаги конференция.Бухоро, 2017 й. 3-6 б.
 

 

Tayyorlanadigan bakalavr yo‘nalishlari:

-5141000- Tuproqshunoslik

-5410500- Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi

Tayyorlanadigan magistratura mutaxassisliklari:

-5A141001- Tuproqshunoslik (tadqiqot turi bo‘yicha)

Kafedraning ilmiy-tadqiqot faoliyati:

Katta o‘qituvchisi SHaripov Odiljon Bafoevich Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi DSc.27.06.2017.Qx/B.43.01 raqamli qishloq xo‘jaligi va biologiya fanlari bo‘yicha fan doktori (DSc) va falsafa doktori (PhD) ilmiy darajalarini beruvchi Ilmiy kengashda «Buxoro vohasi sug‘oriladigan tuproqlarining biologik faolligi va ularni maqbullashtirish yo‘llari (Buxoro tumani misolida)» mavzusidagi 03.00.13-Tuproqshunoslik ixtisosligi biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini oldi.

SHuningdek, 2019 yilning 9 oktyabrida 06.01.03-Agrotuproqshunoslik va agrofizika ixtisosligi yo‘nalishida S.M.Nazarova “Buxoro vohasi sug‘oriladigan tuproqlarining hozirgi davr agrofizikaviy holatini o‘rganish” mavzusida dissertatsiya ishini himoya qildi.

Kafedra erkin izlanuvchisi dotsent H.T.Artikova 2019 yilning 10 dekabrida 03.00.13-Tuproqshunoslik ixtisosligi bo‘yicha “Buxoro vohasi tuproqlari evolyusiyasi, ekologiyasi va unumdorligini oshirish” mavzusida fan doktori (DSc) doktorlik dissertatsiyasini muvafaqqiyatli himoya qildi.

Kafedra ilmiy yo‘nalishlari:

03.00.13-Tuproqshunoslik;

06.01.03-Agrotuproqshunoslik va agrofizika;

06.01.08-O‘simlikshunoslik

 

5411700-Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining sohalari:
-fan va qishloq ishlab chiqarish sohasi yo‘nalish bo‘lib, er, suv, energetik va moddiy-texnika resurslaridan samarali foydalanishni oshirish maqsadida meva va sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash sanoati uchun xom ashyo tayyorlash;
- issiqxona xo‘jaligida qishloq xo‘jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish;
-issiqxona xo‘jaligini tashkil etish, issiqxona xo‘jaligi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hosildorligi va sifatini oshirish, kasbiy faoliyatida texnik vositalardan oqilona foydalanish usul va uslublari yig‘indisini o‘z ichiga oladi.
5411700-Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish va yuritish ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari
-tashkiliy-boshqaruv;
-texnologik ishlab-chiqarish;
-ilmiy-tadqiqot;
loyiha-texnologik;
servis xizmatini ko‘rsatish;

 

5411600 - Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining sohalari:
5411600 - Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik ta’lim yo‘nalishi – fan va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish sohasi yo‘nalishi bo‘lib, er, suv, energetik va moddiy-texnika resurslaridan samarali foydalanishni oshirish maqsadida sabzavot va poliz mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash sanoati uchun xom ashyo tayyorlash;
- sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish;
- sabzavot va poliz mahsulotlari hosildorligi va sifatini oshirish, kasbiy faoliyatida texnik vositalardan oqilona foydalanish usul va uslublar yig‘indisini o‘z ichiga oladi;

5411600 - Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari
-tashkiliy-boshqaruv;
-texnologik ishlab-chiqarish;
-ilmiy-tadqiqot;
loyiha-texnologik;
servis xizmatini ko‘rsatish;

 

5411000 – Mevachilik va uzumchilik ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining sohalari:
5411000 – Mevachilik va uzumchilik ta’lim yo‘nalishi – fan va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish sohasi yo‘nalishi bo‘lib, er, suv, energetik va moddiy-texnika resurslaridan samarali foydalanishni oshirish maqsadida meva va uzum mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash sanoati uchun xom ashyo tayyorlash;
- mevachilik va uzumchilik ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish;
- meva va uzum mahsulotlari hosildorligi va sifatini oshirish, kasbiy faoliyatida texnik vositalardan oqilona foydalanish usul va uslublar yig‘indisini o‘z ichiga oladi;

5411000 – Mevachilik va uzumchilik ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari
-tashkiliy-boshqaruv;
- ishlab-chiqarish- texnologik;
-ilmiy-tadqiqot;
-loyiha-texnologik;
-servis xizmatini ko‘rsatish (agrotexnik tadbirlar bo‘yicha maslahatlar berish);

 

5410300 – O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining sohalari:
5410300 – O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) ta’lim yo‘nalishi – fan va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish sohasi yo‘nalishi bo‘lib, er, suv, energetik va moddiy-texnika resurslaridan samarali foydalanishni oshirish maqsadida o‘simliklar himoyasi va karantini soha mutaxassislarini tayyorlash;
- o‘simliklar himoyasi sohasida amalga oshiriladigan jarayonlarini optimallashtirish;
- tabiiy resurslardan oqilona foydalanish usul va uslublari, o‘simliklar himoyasi va karantini bo‘yicha kasbiy faoliyatida amalga oshiriladigan jarayonlar majmuini o‘z ichiga oladi;

5410300 – O‘simliklarni himoya qilish (ekin turlari bo‘yicha) ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari
-tashkiliy-boshqaruv;
- ishlab-chiqarish- texnologik;
-ilmiy-tadqiqot;
-loyiha-texnologik;
-servis xizmatini ko‘rsatish (agrotexnik tadbirlar bo‘yicha maslahatlar berish);


5410500 – Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining sohalari:
5410500 – Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi ta’lim yo‘nalishi
– fan va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish sohasi yo‘nalishi bo‘lib, er, suv, energetik va moddiy-texnika resurslaridan samarali foydalanishni oshirish maqsadida meva sabzavot va uzum mahsulotlarini tayyorlash, saqlash va dastlabki ishlash;
- qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlangan qishloq xo‘jalik mahsulotlarini sifatini oshirish, kasbiy faoliyatida texnik vositalardan oqilona foydalanish usul va uslublari yig‘indisini o‘z ichiga oladi;
5410500 – Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari
- ilmiy-tadqiqot;
- loyiha-texnologik
-servis xizmatini ko‘rsatish
-texnologik-ishlab-chiqarish;
-tashkiliy-boshqaruv;


5410100 – Agrokimyo va agrotuproqshunoslik ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatining sohalari:
5410100 – Agrokimyo va agrotuproqshunoslik bakalavriat ta’lim yo‘nalishi o‘z ichiga tuproq, o‘simlik va o‘g‘it haqidagi fundamental fanlar majmuini olgan fan sohasidagi ta’lim yo‘nalishi bo‘lib, o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassaslarida ta’lim yo‘nalishiga oid fanlarni o‘qitish; O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida, Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot institutida; O‘zbekiston Respublikasi Ergeodezkadastr davlat qo‘mitasi, O‘zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi, O‘zagrokimyohimoya aktsiyadorlik jamiyati, O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi vazirligi hamda ularning tasarrufidagi tashkilotlarda; viloyatlar fermer xo‘jaliklari uyushmalarida, agrokimyo stantsiya filiallarida; viloyat, tuman, uchastka va xususiy agrokimyoviy laboratoriyalari, bo‘limlari, punktlari, shahobchalarida tuproqshunoslikka oid kompleks masalalarni echish bilan bog‘likda bo‘ladigan barcha jarayonlar majmuasini qamrab oladi.
5410100 – Agrokimyo va agrotuproqshunoslik ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining turlari
- ilmiy-tadqiqot;
- tashkiliy-boshqaruv
-ishlab chiqarish
-ma’naviy-ma’rifiy;
-turli xizmatlar ko‘rsatish;
-o‘rta-maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida pedagogik faoliyat (pedagogik fanlar tsikli va pedagogik amaliyot mavjud) ta’lim yo‘nalishlari hamda kasbiy ta’lim yo‘nalishlari uchun).

Kafedrada o‘qitiladigan fanlar:

 Bakavriat:

Umumiy dehqonchilik

Dehqonchilik va melioratsiya

O‘simliklar oziqlanishi va o‘g‘itlar

Tuproqni tadqiq qilish

Tuproq kimyosi va fizikasi

O‘simlikshunoslik va paxtachilik

O‘simliklarni himoya qilish

Kishlok xujaligida standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlash asoslari

Tanlov fan (Buxoro tuproqlari )

Tanlov fan. Meva va sabzavotlarni qayta ishlash texnologiyasi

Kishlok xujalik maxsulotlarini saklashda sovutish texnologiyasi va jixozlari

Tanlov fan (Ilmiy izlanish asoslari)

Tuproq melioratsiyasi va gidrologiyasi

Tuproq biologiyasi va ekologiya

Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish

O‘simlikshunoslik

Qayta ishlanadigan qishloq xo‘jalik maxsulotlari

CHorvachilik va ipakchilik

Kishlok xujalik maxsulotlarini saklash va dastlabki ishlash texnologiyasi

Meva sabzavotlar, uzumni saklash, birlamchi ishlov berish jarayonlari va jixozlari

Ishchi kasbini egallash

Sabzavot va poliz ekinlari maxsulotlarini saqlash

Tuproqshunoslik

Tuprokshunoslik va agrokimyoga kirish

Tuproqlarni xaritaga tushirish

Tuproqshunoslik va agrokimyo

O‘zbekiston tuproqlari va ulardan samarali foydalanish

Tuproq va o‘simlikni tadqiq qilish

Qo‘shimcha fan (SHo‘rlangan tuproqlar )

Kayta ishlash korxonalarini jixozlari va loyixalashtirish asoslari

Geologiya mineralogiya va giodeziya asoslari

Tanlov fan.Tuproq paydo bo‘lish omillali

Tuproq va atrof muhit ifloslanishi

Magistratura:

Tuproqshunoslikning zamonaviy muammolari va konsepsiyalari

Tuproqlar rekultivatsiyasi

Voha tuproqlarining genezisi va klassifikatsiyasi

Tanlov fan (Tuproqshunoslikning organik qismi va uni o‘rganish usullari)

Tuproqlarni sifat baholash

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi

Tuproq va iqlim o‘zgarishi

Tanlov fan.Eroziya jarayonlari va tuproq unumdorligi

Tuproqshunoslikda innovatsion texnologiyalar

Tuproqlarni qoplami monitoringi

Tuproqlarni meliorativ va gidromodul rayonlashtirish

Kafedra professor-o‘qituvchilari:

Jumaev Farhod Hojiqurbonovich kafedra mudiri, dotsent

Xayriev Sayfulla Saidovich, dotsent

To‘xtaev Shonazar Hojievich-dotsent

Nafetdinov Shavkatullo SHukurovich dotsent

Sharipov Odiljon Bafoevich -PhD katta o‘qituvchi

Ilyosov Ashraf Akbarovich katta o‘qituvchi

Salimova Hilola Hamroevna o‘qituvchi

Sattorova Mahfuza Muhitdinovna o‘qituvchi

To‘raeva Nargiza Ne’matulloevna o‘qituvchi

Bafoeva Zahro Hasanovna o‘qituvchi

Xojiev Sanjar Samadovich o‘qituvchi

Egamberdiev Sherdor Komilovich o‘qituvchi

Nazarova Sevara Mustaqimovna o‘qituvchi

Qodirov Abbos Qosimovich dotsent

Artikova Hafiza To‘ymurodovna dotsent

Hamidov Mahmud dotsent

Yunusov Rustam dotsent

Zaripov Gulmurod Toirovich dotsent

 

Kafedra  manzili: Buxoro  tumani, Raboti Qalmoq MFY, YAngiobod qishlog‘i, Agronomiya va bitexnologiya fakulteti

Uzbek mobile menu

BuxDU ATM tomonidan ishlab chiqildi.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech