O`zbek adabiyoti kafedrasi

 Kafedra tarixi

1930-yilda ijtimoiyot fakulteti huzurida O`zbek tili va adabiyoti kafedrasi tashkil etildi.

1945-yilgacha kafedraga daxldor fanlardan Abdurauf Fitrat, Miyonbuzruk Solihov, Bakir Cho`ponzoda, Qayum Karimov, Vohid Abdullayev, Murod Sharofiddinov, Ma`rifat Qozijonov va Pardaev saboq bergan.

 1945-yilda mazkur kafedra negizida uchta mustaqil kafedra tashkil etilib, O`zbek adabiyoti kafedrasi mustaqil holda faoliyat ko`rsata boshladi.

O`zbek adabiyoti kafedrasida 1945-1953, 1957-1963, 1977-1988-yillarda filologiya fanlari doktori, professor, S.A.Aliyev, 1963-1965-yillarda dotsent T.Hamid, 1954-1957-yillarda dotsent A.Abdullayev, 1960-1965-yillarda dotsent O.Rasulova, 1967-1972-yillarda dotsent T.Qorayev, 1972-1977-yillarda  dotsent R.Vohidov, 1988-1992-yillarda professor O.Safarov mudirlik vazifasini bajardi.

 

1992-yilda o`zbek adabiyoti kafedrasi negizida Folklorvayangio`zbekadabiyotihamda Tasavvufvao`zbekmumtozadabiyoti kafedralari tashkil etildi. Bu kafedralarni 2005-yilgacha professorlar O.Safarov va R.Vohidov boshqardi.

   2005-yilning sentabridan ikkala kafedra (Folklor va yangi o`zbek adabiyoti hamda Tasavvuf hamda o`zbek mumtoz adabiyoti kafedralari) yana birlashtirilib, O`zbek adabiyoti kafedrasi nomi bilan yuritila boshladi.

2010-2011-o`quv yilida O`zbek adabiyoti kafedrasi va O`zbek tilshunosligi kafedralari birlashtirilib, O'zbek filologiyasi kafedrasi deb nomlandi.

2017-yil 11-yanvardan O'zbek filologiyasi kafedrasi yana qayta O`zbek adabiyoti kafedrasi va O`zbek tilshunosligi kafedralari sifatida alohida faoliyat yurita boshladi.

Kafedra har yili ko`plab yetuk mutaxassislarni tayyorlab beradi, ular hozirda oliy ta'lim, xalq maorifi, jurnalistika, telejurnalistika, nashriyot-manbaa sohalarida faoliyat ko'rsatmoqda.

Xalqaro hamkorlik va chet el bilan ilmiy aloqalar asosida erishilgan natijalar. 

Professor D.S.O'rayeva, dotsentlar D.Quvvatova, N.Bekova, H.Eshonqulovlarning maqolalari Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Chexoslovakiya, Turkiya davlatlarida chiqadigan jurnal va to'plamlarda nashr etilgan. Jumladan, professor D.S.O'raeva va dotsent D.Quvvatovalarning maqolalari AQShda, dotsentlar H.Eshonqulov hamda N.J.Bekovalarning maqolalari Rossiyada chop etildi.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi bilan hamkorlikda talabalarni tajriba-konstruktorlik va ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb qilish.

Adabiyotshunoslik yo'nalishi 1-bosqich magistri Zarina Sayliyeva O'zR FA TAI O'zbek adabiyoti tarixi bo'limi boshlig'i I.Haqqulov bilan hamkorlikda ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar.

 Kafedra rahbari
 

  

  Axmedova Shoira Nematovna

  O`zbek adabiyoti kafedrasi mudiri

  Ilmiy darajasi: filologiya fanlari doktori

  Ilmiy unvoni:  proffessor

  Qabul kunlari: Har kuni 15.00-17.00

  E-mail: axxxmedova@mail.ru

  qo'l telefon: (93) 969 05 20

 

 

 

 Kafedrada faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyati. 

 

O'zbek adabiyoti kafedrasi 16 nafar professor-o'qituvchilardan tashkil topgan. Shulardan 3 nafari f.f.d., professor, 10 nafari f.f.n., dotsentlar, 1 nafari katta o'qituvchi, 2 nafari o'qituvchidir. Faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilar yil davomida respublika va chet el ilmiy anjumanlarida muntazam ravishda qatnashadilar.

 

O'zbek filologiyasi kafedrasida 3 ustuvor yo'nalish mavjud:

 a) Jahon adabiyoti kontekstida milliy adabiyot taraqqiyotini qiyosiy o'rganish;

 b) Buxoro folklorini regional to'plash va uni umumo'zbek folklori kontekstida o'rganish muammolari;

 g) O'zbek folklori namunalarining tarjimalarini qiyosiy-tarixiy, tipologik nuqtai nazaridan tadqiq qilish.

 

Birinchi yo'nalish bo'yicha davlat granti loyihasida (f.f.d. D.S.O'raeva rahbarligida) dotsent-o'qituvchi, tadqiqotchilar jamoasi ilmiy izlanishlar olib bormoqda. F-1-06 raqamli “Istiqlol davri o'zbek adabiyoti G'arbu Sharq adabiy an'analari sintezi” degan davlat granti (dasturi) asosida 2014-kalendar yilida 1 ta xorijiy, 2 ta mahalliy jurnallarda maqolalar, Respublikamizda o'tkazilgan anjumanlar ilmiy to'plamlarida 11 ta tezis e'lon qilingan. “Turkiy xalqlar adabiyoti tarixi” fanidan xrestomatiya tayyorlashga kirishilgan.

 Birinchi yo'nalish bo'yicha professor Sh.N.Axmedova, dotsent N.Bekova, uchinchi yo'nalish bo'yicha D.S.O'raeva rahbarligida amaliy grantlar olish uchun hujjatlar tayyorlab topshirilgan.

 O'zbek adabiyoti kafedrasi har yili “Filologik masalalar” nomli ilmiy to'plamni  nashr ettirmoqda. Unda  adabiyotshunoslik va tilshunoslik masalalari tadqiqiga bag'ishlangan ilmiy maqolalar chop qilinmoqda.

 

 

Kafedrada tayyorlanayotgan ta'lim yo'nalishlari va mutaxassislar:

 Bakalavr

 Filologiya va tillarni o`qitish (o`zbek tili) – 5 120 100

 Kafedrada bakalavr ta’lim yo’nalishlarida  2016-17-o'quv yilida 315 nafar talaba tahsil olmoqda.

 Magistratura

 Kafedrada  magistratura mutaxassisliklarida 7 nafar talaba tahsil olmoqda.

 Adabiyotshunoslik (o`zbek) – 5 A 220 100

Kafedra ilmiy yo'nalishi

 Kafedraning ilmiy-tadqiqot faoliyatining ustuvor yo'nalishlari. Kafedra turli ilmiy-tadqiqot yo'nalishlarida faoliyat ko'rsatadi: 1. Mumtoz adabiyot muammolari. 2. Adabiyot nazariyasi va zamonaviy adabiyot muammolari. 3. Qiyosiy adabiyotshunoslik muammolari. 4.Folklorshunoslik muammolari. 5. Adabiyot metodikasi muammolari.

 Kafedraning ilmiy-tadqiqot faoliyati

         Kafedraning ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'yicha istiqbolli rejasining bajarilishi. Kafedra ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'yicha istiqbolli reja asosida faoliyat ko'rsatmoqda. Jumladan, filologiya fanlari nomzodlari M.Murodov, D.Rajabov, Sh. Davronovalar doktorlik dissertatsiyalarini yozib yakunlab, himoya qilish arafasida turibdilar. Yana N.J.Bekova, H.P.Eshonqulov, Z. Amonova, M. Rajabovalar ham doktorlik dissertatsiyalari ustida qizg'in ishlayaptilar.

                I.  Kafedrada o'qitiladigan fanlar:

 1. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti
 2. Hozirgi adabiy jarayon
 3. Yangi o'zbek adabiyoti tarixi
 4. O'zbek xalq og'zaki ijodi
 5. Adabiyotshunoslik nazariyasi
 6. Mumtoz nasr poetikasi
 7. Adabiyot o'qitish metodikasi
 8. Turkiy xalqlar adabiyoti tarixi
 9. Jahon adabiyoti tarixi
 10. O'zbek  adabiy tanqidchiligi tarixi
 11. Nutq madaniyati
 12. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi
 13. Arab (fors) tili
 14. X-XVII asrlarda o'zbek va tojik adabiy aloqalari
 15. Tarixiy roman poetikasi
 16. Ilmi aruz
 17. Tasavvuf va mumtoz poetika asoslari
 18. Bolalar adabiyoti

 

Magistratura:

 1. Adabiyotshunoslik va struktural metodlar
 2. Yozma adabiyot va folklor
 3. Adabiyotshunoslik metodologiya
 4. Psixolingvistika
 5. O'zbek tilshunosligining dolzarb muammolari
 6. Mumtoz tarixiy poetika
 7. Jahon adabiyoti muammolari
 8. Nazariy poetika
 9. Jadid adabiyoti tarixi
 10. Zamonaviy o'zbek adabiyoti muammolari
 11. Mumtoz adabiy aloqalar: Sharq va G'arb

 

Бухоро давлат университети ўзбек филологияси таълим йўналиши талабаларининг халқаро ва республика олимпиадаларида ҳамда нуфузли танловларда мукофотлар (дипломлар) ва совринли ўринлар билан тақдирланганлиги ҳақида

 

М А Ъ Л У М О Т

(2014-16 йил январь-декабрь ҳолати) 16 жадвал

 

Т/р

ОТМ

лар номи

Талабаларнинг ф.и.ш.

Халқаро, республика олимпиадаларида ва нуфузли танловлар номи

Ўтказилган жой ва санаси

Олим

пиада фанла

ри номи

Эгаллаган ўрни

Диплом

Сов

рин номи

Изоҳ

серияси

ра

қами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

БухДУ

Бозорова Гулмира

Республика фан олимпиадаси

Тошкент Апрель, 2014.

Ўзбек тили ва адабиёти

4

 

 

Фах

рий ёрлиқ

 

2.

БухДУ

Бозорова Гулмира

Давлат степендияси

Тошкент

Август, 2014

 

 

 

 

 Diplom

 

3.

БухДУ

Сайлиева Зарина

Нуфузли танловлар

Бухоро, 2014

 

 

 

 

Фах

рий ёрлиқ

 

 

4

БухДУ

Сайлиева Зарина

Давлат степендияси

Бухоро, 2015

 

 

 

 

Diplom

 

5

БухДУ

Sobirova

Dilnoza

Республика фан олимпиадаси

Тошкент May, 2016.

Ўзбек тили ва адабиёти

 

 

 

Фах

рий ёрлиқ

 

6

БухДУ

Axmedova Dilrabo

Республика фан олимпиадаси

Бухоро, 2016

Nemis tili

 

 

 

Фах

рий ёрлиқ

 

 

IV. Ilmiy-tadqiqot ishlarining samaradorligi.

 

IV.1. Erishilgan ilmiy natijalar. Kafedraning 2016-kalendar yilida ilmiy-tadqiqot sohasida erishgan natijalarini birmuncha ibratli, deyish mumkin. Jumladan, 2014-16 yillar davomida “Istiqlol davri o'zbek adabiyotida Sharqu G'arb adabiy an'analari sintezi” mavzusidagi loyiha bo'yicha davlat granti asosida ilmiy ishlar olib borildi. Loyiha doirasida 6 ta monografiya, 10 ta xorij jurnallarida va 30 ta mahalliy jurnallarda ilmiy maqola, 30 ortiq tezislar nashr etildi.

Shuningdek, D.H.Quvvatova 2016-yilda doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi.

  

Кафедрада охирги  5 йилда  нашр эттирилган  дарслик, монография, ўқув қўлланма, ўқув-усулий ва мақолалар сони

 

Ўзбек филологияси

Дарслик

Монография

Ўқув қўлланма

Ўқув-усулий қўлланма

Мақола

 

5

12

5

25

200 дан ортиқ

Shartnoma to`liovlari Telegramda

Bog`lanish

Address: Muljal: Buxoro shahri Abu Ali ibn Sino nomidagi favvoralar maydoni

Manzil: Buxoro sh. Muhammad Iqbol ko`chasi 11 uy

Phone: Telefon: 8(365) 221-29-14

Fax: Fax: 8(365) 221-27-07

Avtobus yo`nlaishlai: 33,86, 88, 6, 77, 10, 76, 72, 25

Google xaritada