Fan doktori (DSc) va falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengashlar RO‘YXATI

Fan doktori (DSc) va falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengashlar RO‘YXATI


Tartib raqami

Himoyaga ruxsat berilgan ixtisoslik shifri va nomi

Ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i

Ilmiy kengash faoliyat ko‘rsatayotgan muassasa nomi

Ilmiy kengash faoliyat ko‘rsatayotgan muassasa nomi

1

1

01.01.01–Matematik analiz

Fizika-matematika fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

2

1

01.01.02–Differensial tenglamalar va matematik fizika

Fizika-matematika fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

3

1

01.01.05–Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

Fizika-matematika fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

4

1

01.01.06–Algebra

Fizika-matematika fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

5

2

01.01.03–Hisoblash matematikasi va diskret matematika

Fizika-matematika fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

6

2

05.01.02– Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash (fizika-matematika fanlari)

Fizika-matematika fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

7

2

05.01.05– Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi (fizika-matematika fanlari)

Fizika-matematika fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

8

2

05.01.07 (fizika-matematika fanlari)

Fizika-matematika fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

9

3

01.03.01–Astronomiya

Fizika-matematika fanlari

Yadro fizikasi instituti

10

3

01.04.02–Nazariy fizika

Fizika-matematika fanlari

Yadro fizikasi instituti

11

3

01.04.07–Kondensirlangan holat fizikasi

Fizika-matematika fanlari

Yadro fizikasi instituti

12

3

01.04.08–Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi. Tezlashtiruvchi texnika

Fizika-matematika fanlari

Yadro fizikasi instituti

13

4

01.04.04–Fizik elektronika

Fizika-matematika fanlari

Fizika-texnika instituti, Samarqand davlat universiteti

14

4

01.04.05–Optika

Fizika-matematika fanlari

Fizika-texnika instituti, Samarqand davlat universiteti

15

4

01.04.10–Yarimo‘tkazgichlar fizikasi

Fizika-matematika fanlari

Fizika-texnika instituti, Samarqand davlat universiteti

16

4

05.05.06–Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari

Fizika-matematika fanlari

Fizika-texnika instituti, Samarqand davlat universiteti

17

4

01.01.01–Matematik analiz

Fizika-matematika fanlari

Fizika-texnika instituti, Samarqand davlat universiteti

18

5

01.01.01–Matematik analiz

Fizika-matematika fanlari

Samarqand davlat universiteti (PhD)

19

6

02.00.01–Noorganik kimyo

Kimyo fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

20

6

02.00.02–Analitik kimyo

Kimyo fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

21

6

02.00.03–Organik kimyo

Kimyo fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

22

6

02.00.04–Fizik kimyo

Kimyo fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

23

7

02.00.11–Kolloid va membrana kimyosi

Kimyo fanlari

Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti

24

7

02.00.13–Noorganik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi

Kimyo fanlari

Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti

25

8

02.00.07–Kompozitsion, lok-bo‘yoq va rezina materiallari kimyosi va texnologiyasi

Kimyo fanlari

«Fan va taraqqiyot» DUK

26

8

05.02.01– Mashinasozlikda materialshunoslik. Quymachilik. Metallarga termik va bosim ostida ishlov berish. Qora, rangli va noyob metallar metallurgiyasi (materialshunoslik va metallurgiya yo‘nalishida)

Kimyo fanlari

«Fan va taraqqiyot» DUK

27

9

01.04.06–Polimerlar fizikasi

Kimyo fanlari

Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

28

9

02.00.05–Sellyuloza va selyuloza-qog‘oz ishlab chiqarish kimyosi va texnologiyasi

Kimyo fanlari

Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

29

9

02.00.06–Yuqori molekulyar birikmalar

Kimyo fanlari

Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

30

9

02.00.12–Nanokimyo, nanofizika va nanotexnologiya

Kimyo fanlari

Polimerlar kimyosi va fizikasi instituti

31

10

02.00.08–Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi

Kimyo fanlari

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

32

10

02.00.14–Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi

Kimyo fanlari

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

33

10

02.00.15–Silikat va qiyin eriydigan nometall materiallar texnologiyasi

Kimyo fanlari

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

34

10

02.00.17–Qishloq xo‘jalik va oziq-ovqat mahsulotlariga ishlov berish, saqlash hamda qayta ishlash texnologiyalari va biotexnologiyalari

Kimyo fanlari

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

35

11

02.00.10–Bioorganik kimyo

Kimyo fanlari

Bioorganik kimyo instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘simlik moddalari kimyosi instituti

36

11

03.00.01–Biokimyo

Kimyo fanlari

Bioorganik kimyo instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘simlik moddalari kimyosi instituti

37

11

03.00.02–Biofizika va radiobiologiya

Kimyo fanlari

Bioorganik kimyo instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘simlik moddalari kimyosi instituti

38

12

02.00.10–Bioorganik kimyo

Kimyo fanlari

Farg‘ona davlat universiteti

39

12

02.00.09–Tovarlarni kimyoviy tarkibi asosida sinflash va sertifikatlash

Kimyo fanlari

Farg‘ona davlat universiteti

40

13

03.00.04–Mikrobiologiya va virusologiya

Biologiya fanlari

Mikrobiologiya instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti

41

13

03.00.08–Odam va hayvonlar fiziologiyasi

Biologiya fanlari

Mikrobiologiya instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti

42

13

03.00.10–Ekologiya

Biologiya fanlari

Mikrobiologiya instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti

43

13

03.00.12– Biotexnologiya

Biologiya fanlari

Mikrobiologiya instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti

44

14

03.00.05–Botanika

Biologiya fanlari

O‘simlik va hayvonot olami genofondi instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti, Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

45

14

03.00.06–Zoologiya

Biologiya fanlari

O‘simlik va hayvonot olami genofondi instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti, Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

46

14

03.00.07–O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi

Biologiya fanlari

O‘simlik va hayvonot olami genofondi instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti, Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

47

14

03.00.09–Umumiy genetika

Biologiya fanlari

O‘simlik va hayvonot olami genofondi instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti, Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti

48

15

04.00.10–Geotexnologiya (ochiq, yer osti va qurilish)

Geologiya-mineralogiya fanlari

Navoiy davlat konchilik instituti, Toshkent davlat texnika universiteti

49

15

04.00.14–Foydali qazilmalarni boyitish

Geologiya-mineralogiya fanlari

Navoiy davlat konchilik instituti, Toshkent davlat texnika universiteti

50

16

04.00.02–Qattiq foydali qazilma konlarining geologiyasi, ularni qidirish va razvedka qilish. Metallogeniya va geokimyo

Geologiya-mineralogiya fanlari

Mineral resurslar ilmiy-tadqiqot instituti, Geologiya va geofizika instituti, Gidrogeologiya va injenerlik geologiyasi instituti, Seysmologiya instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti va Toshkent davlat texnika universiteti

51

16

04.00.04–Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi

Geologiya-mineralogiya fanlari

Mineral resurslar ilmiy-tadqiqot instituti, Geologiya va geofizika instituti, Gidrogeologiya va injenerlik geologiyasi instituti, Seysmologiya instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti va Toshkent davlat texnika universiteti

52

16

04.00.01–Umumiy va mintaqaviy geologiya

Geologiya-mineralogiya fanlari

Mineral resurslar ilmiy-tadqiqot instituti, Geologiya va geofizika instituti, Gidrogeologiya va injenerlik geologiyasi instituti, Seysmologiya instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti va Toshkent davlat texnika universiteti

53

15

04.00.06– Geofizika. Foydali qazilmalarni qidirishning geofizik usullari

Geologiya-mineralogiya fanlari

Mineral resurslar ilmiy-tadqiqot instituti, Geologiya va geofizika instituti, Gidrogeologiya va injenerlik geologiyasi instituti, Seysmologiya instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti va Toshkent davlat texnika universiteti

54

17

04.00.05–paleontologiya va stratigrafiya

Geologiya-mineralogiya fanlari

Neft va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti, O‘zbekiston neft-gaz sanoat iomiy-tadqiqot va loyihalash instituti, Toshkent davlat texnika universiteti, I.M.Gubkina nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti filiali

55

17

04.00.07–Neft va gaz konlari geologiyasi, ularni qidirish va razvedka qilish

Geologiya-mineralogiya fanlari

Neft va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti, O‘zbekiston neft-gaz sanoat iomiy-tadqiqot va loyihalash instituti, Toshkent davlat texnika universiteti, I.M.Gubkina nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti filiali

56

17

04.00.11–Quduqlarni burg‘ulash va o‘zlashtirish texnologiyasi

Geologiya-mineralogiya fanlari

Neft va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti, O‘zbekiston neft-gaz sanoat iomiy-tadqiqot va loyihalash instituti, Toshkent davlat texnika universiteti, I.M.Gubkina nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti filiali

57

17

04.00.13–Neft va gaz konlarini o‘zlashtirish hamda ishlatish

Geologiya-mineralogiya fanlari

Neft va gaz konlari geologiyasi hamda qidiruvi instituti, O‘zbekiston neft-gaz sanoat iomiy-tadqiqot va loyihalash instituti, Toshkent davlat texnika universiteti, I.M.Gubkina nomidagi Rossiya davlat neft va gaz universiteti filiali

58

18

05.01.08–Asboblar. O‘lchash va nazorat qilish usullari (tarmoqlar bo‘yicha)

Texnika fanlari

Toshkent davlat texnika universiteti

59

18

05.03.01–Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishlarni avtomatlashtirish va boshqarish

Texnika fanlari

Toshkent davlat texnika universiteti

60

19

05.05.01–Energetika tizimlari va majmualari

Texnika fanlari

Toshkent davlat texnika universiteti, «Ilmiy-texnika markazi» MChJ

61

19

05.05.02–Elektrotexnika. Elektr energiya stansiyalari, tizimlari. Elektrotexnik majmualar va qurilmalar

Texnika fanlari

Toshkent davlat texnika universiteti, «Ilmiy-texnika markazi» MChJ

62

20

05.01.02–Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash

Texnika fanlari

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

63

20

05.01.04–Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta’minoti

Texnika fanlari

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

64

20

05.01.07–Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui (texnika fanlari)

Texnika fanlari

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

65

20

05.04.02–Radiotexnika, radionavigatsiya, radiolokatsiya va televidenie tizimlari va qurilmalari. Mobil, tola-optik aloqa tizimlari

Texnika fanlari

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

66

21

05.02.03–Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari

Texnika fanlari

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

67

21

05.06.01–To‘qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi

Texnika fanlari

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

68

21

05.06.02–To‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish

Texnika fanlari

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

69

21

05.06.04–Tikuvchilik buyumlari texnologiyasi va kostyum dizayni

Texnika fanlari

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

70

22

01.02.04–Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi

Texnika fanlari

Toshkent davlat texnika universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

71

22

01.02.05–Suyuqlik va gaz mexanikasi

Texnika fanlari

Toshkent davlat texnika universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

72

22

05.02.01–Mashinasozlikda materialshunoslik. Quymachilik. Metallarga termik va bosim ostida ishlov berish. Qora, rangli va noyob metallar metallurgiyasi

Texnika fanlari

Toshkent davlat texnika universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

73

22

05.02.02–Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi. Mashinashunoslik va mashina detallari

Texnika fanlari

Toshkent davlat texnika universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

74

23

05.08.06–G‘ildirakli va gusenitsali mashinalar va ularni ishlatish

Texnika fanlari

Toshkent avtomobil yo‘llarini loyihalash, qurish va eksplutatsiyasi instituti, Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti

75

23

05.09.02–Asoslar, poydevor va yer osti inshootlari. Ko‘prik va transport tonnellari. Yo‘llar, metropolitenlar

Texnika fanlari

Toshkent avtomobil yo‘llarini loyihalash, qurish va eksplutatsiyasi instituti, Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti

76

24

05.07.01–Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash

Texnika fanlari

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti

77

24

05.07.02–Qishloq xo‘jaligi va melioratsiya texnikalarini ishlatish, tiklash va ta’mirlash

Texnika fanlari

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti

78

25

05.09.06–Gidrotexnika va melioratsiya qurilishi

Texnika fanlari

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti

79

25

05.09.07–Gidravlik va muhandislik gidrologiyasi

Texnika fanlari

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti

80

25

06.01.02–Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Texnika fanlari

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti

81

25

06.01.10–Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi

Texnika fanlari

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti

82

26

05.09.01–Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar

Texnika fanlari

Toshkent arxitektura va qurilish instituti, Toshkent temir yo‘l transporti muhandislari instituti, Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti va Namangan muhandislik-qurilish instituti

83

26

05.09.05–Qurilish materiallari va buyumlari

Texnika fanlari

Toshkent arxitektura va qurilish instituti, Toshkent temir yo‘l transporti muhandislari instituti, Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti va Namangan muhandislik-qurilish instituti

84

27

06.01.01–Umumiy dehqonchilik. Paxtachilik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ITI, Andijon qishloq xo‘jalik instituti

85

27

06.01.02–Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ITI, Andijon qishloq xo‘jalik instituti

86

27

06.01.08–O‘simlikshunoslik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ITI, Andijon qishloq xo‘jalik instituti

87

28

06.01.08–O‘simlikshunoslik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Samarqand qishloq xo‘jalik instituti (PhD)

88

29

06.01.03–Agrotuproqshunoslik va agrofizika

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Tuproqshunoslik va agrokimyo ITI

89

29

06.01.04–Agrokimyo

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Tuproqshunoslik va agrokimyo ITI

90

29

03.00.13–Tuproqshunoslik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Tuproqshunoslik va agrokimyo ITI

91

30

06.01.05–Seleksiya va urug‘chilik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Toshkent davlat agrar universiteti, Andijon qishloq xo‘jalik instituti

92

30

06.01.06–Sabzavotchilik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Toshkent davlat agrar universiteti, Andijon qishloq xo‘jalik instituti

93

30

06.01.07–Mevachilik va uzumchilik

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Toshkent davlat agrar universiteti, Andijon qishloq xo‘jalik instituti

94

30

06.01.09–O‘simliklarni himoya qilish

Qishloq xo‘jaligi fanlari

Toshkent davlat agrar universiteti, Andijon qishloq xo‘jalik instituti

95

31

06.02.01– Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini urchitish, ko‘paytirish, seleksiyasi va genetikasi. Ipakchilik. Qorako‘lchilik

Veterinariya fanlari

Samarqand qishloq xo‘jalik instituti, Chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik ITI

96

31

06.02.03– Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi

Veterinariya fanlari

Samarqand qishloq xo‘jalik instituti, Chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik ITI

97

31

16.00.02– Hayvonlar patologiyasi, onkologiyasi va morfologiyasi. Veterinar akusherligi va hayvonlar reproduksiyasi biotexnikasi

Veterinariya fanlari

Samarqand qishloq xo‘jalik instituti, Chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik ITI

98

31

16.00.03– Veterinariya mikrobiologiyasi, virusologiyasi, epizootologiyasi, mikologiyasi, mikotoksikologiyasi va immunologiyasi

Veterinariya fanlari

Samarqand qishloq xo‘jalik instituti, Chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik ITI

99

32

07.00.01–O‘zbekiston tarixi

Tarix fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz, Tarix instituti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

100

32

07.00.07–Etnografiya, etnologiya va antropologiya

Tarix fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz, Tarix instituti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

101

33

07.00.03–Jahon tarixi

Tarix fanlari

Sharqshunoslik instituti

102

33

07.00.08–Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari

Tarix fanlari

Sharqshunoslik instituti

103

34

07.00.04–Dinshunoslik

Tarix fanlari

Toshkent islom universiteti

104

34

07.00.05–Islom tarixi va manbashunosligi

Tarix fanlari

Toshkent islom universiteti

105

35

07.00.06–Arxeologiya

Tarix fanlari

Arxeologiya instituti

106

36

08.00.06–Ekonometrika va statistika

Iqtisodiyot fanlari

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

107

36

08.00.10–Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti

Iqtisodiyot fanlari

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

108

36

08.00.11–Marketing

Iqtisodiyot fanlari

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

109

36

08.00.13–Menejment

Iqtisodiyot fanlari

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

110

37

08.00.02–Makroiqtisodiyot

Iqtisodiyot fanlari

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi, Toshkent moliya instituti

111

37

08.00.07–Moliya, pul muomilasi va kredit

Iqtisodiyot fanlari

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi, Toshkent moliya instituti

112

37

08.00.15–Tadbirkorlik va kichik bisnes iqtisodiyoti (2017 yil sentyabr oyidan)

Iqtisodiyot fanlari

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi, Toshkent moliya instituti

113

38

08.00.01–Iqtisodiyot nazariyasi

Iqtisodiyot fanlari

Toshkent moliya instituti

114

38

08.00.08– Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil

Iqtisodiyot fanlari

Toshkent moliya instituti

115

38

08.00.12–Mintaqaviy iqtisodiyot

Iqtisodiyot fanlari

Toshkent moliya instituti

116

39

08.00.04–Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti

Iqtisodiyot fanlari

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti

117

40

08.00.05–Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti

Iqtisodiyot fanlari

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

118

41

09.00.01–Ontologiya, gnoseologiya va mantiq

Falsafa fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

119

41

09.00.02–Ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi (nomi)

Falsafa fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

120

41

09.00.03–Falsafa tarixi

Falsafa fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

121

41

09.00.04–Ijtimoiy falsafa

Falsafa fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

122

42

09.00.01–Ontologiya, gnoseologiya va mantiq

Falsafa fanlari

Samarqand davlat universiteti

123

42

09.00.02–Ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi (nomi)

Falsafa fanlari

Samarqand davlat universiteti

124

42

09.00.03–Falsafa tarixi

Falsafa fanlari

Samarqand davlat universiteti

125

42

09.00.04–Ijtimoiy falsafa

Falsafa fanlari

Samarqand davlat universiteti

126

43

10.00.01–O‘zbek tili

Filologiya fanlari

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

127

43

10.00.10–Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik

Filologiya fanlari

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

128

44

10.00.02–O‘zbek adabiyoti

Filologiya fanlari

Til, adabiyot va folklor instituti

129

44

10.00.07–Adabiyot nazariyasi

Filologiya fanlari

Til, adabiyot va folklor instituti

130

44

10.00.08–Folklorshunoslik

Filologiya fanlari

Til, adabiyot va folklor instituti

131

45

10.00.03–Qoraqalpoq tili. Qoraqalpoq adabiyoti

Filologiya fanlari

Qoraqalpoq davlat universiteti

132

46

10.00.04–Yevropa, Amerika va Avstra-liya xalqlari tili va adabiyoti

Filologiya fanlari

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

133

46

10.00.05–Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti

Filologiya fanlari

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

134

46

10.00.06–Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

Filologiya fanlari

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

135

46

10.00.10–Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik

Filologiya fanlari

Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti

136

47

10.00.01–O‘zbek tili

Filologiya fanlari

Samarqand davlat universiteti

137

47

10.00.02–O‘zbek adabiyoti

Filologiya fanlari

Samarqand davlat universiteti

138

47

10.00.05–Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti (tojik tili va tojik adabiyoti)

Filologiya fanlari

Samarqand davlat universiteti

139

48

10.00.01–O‘zbek tili

Filologiya fanlari

Farg‘ona davlat universiteti

140

48

10.00.02–O‘zbek adabiyoti

Filologiya fanlari

Farg‘ona davlat universiteti

141

49

11.00.03–Quruqlik gidrologiyasi. Suv resurslari. Gidrokimyo

Geografiya fanlari

Gidrometeorologiya xizmati markazi Gidrometeorologiya ilmiy-tekshirish instituti

142

49

11.00.04–Meteorologiya. Iqlimshunoslik. Agrometeorologiya

Geografiya fanlari

Gidrometeorologiya xizmati markazi Gidrometeorologiya ilmiy-tekshirish instituti

143

50

11.00.01–Tabiiy geografiya

Geografiya fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

144

50

11.00.02–Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya

Geografiya fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

145

51

12.00.03–Fuqarolik huquqi. Tadbirkorlik huquqi. Oila huquqi. Xalqaro xususiy huquq

Yuridik fanlar

Toshkent davlat yuridik universiteti

146

51

12.00.06–Tabiiy resurslar huquqi. Agrar huquq. Ekologik huquq

Yuridik fanlar

Toshkent davlat yuridik universiteti

147

51

12.00.08–Jinoyat huquqi, huquqbuzarliklarning oldini olish. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi

Yuridik fanlar

Toshkent davlat yuridik universiteti

148

51

12.00.09–Jinoyat protsessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi

Yuridik fanlar

Toshkent davlat yuridik universiteti

149

52

12.00.01–Davlat va huquq nazariyasi va tarixi. Huquqiy ta’limotlar tarixi

Yuridik fanlar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi

150

52

12.00.02–Konstitutsiyaviy huquq. Ma’muriy huquq. Moliya va bojxona huquqi

Yuridik fanlar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi

151

53

12.00.10–Xalqaro huquq

Yuridik fanlar

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

152

53

07.00.09–Xalqaro munosabatlar va tashqi siyosat tarixi

Yuridik fanlar

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

153

53

08.00.09–Jahon iqtisodiyoti

Yuridik fanlar

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

154

54

12.00.08–Jinoyat huquqi, huquqbuzarliklarning oldini olish. Kriminologiya. Jinoyat-ijroiya huquqi

Yuridik fanlar

IIV akademiyasi (2018 yil 1 yanvardan faoliyatini boshlaydi)

155

54

12.00.09–Jinoyat protsessi. Kriminalistika, tezkor-qidiruv huquq va sud ekspertizasi

Yuridik fanlar

IIV akademiyasi (2018 yil 1 yanvardan faoliyatini boshlaydi)

156

55

13.00.01–Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta’limda menejment

Pedagogika fanlari

Toshkent davlat pedagogika universiteti

157

55

13.00.02–Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo‘yicha)

Pedagogika fanlari

Toshkent davlat pedagogika universiteti

158

55

13.00.03–Maxsus pedagogika

Pedagogika fanlari

Toshkent davlat pedagogika universiteti

159

55

13.00.06–Elektron ta’lim nazariyasi va metodikasi (ta’lim sohalari va bosqichlari bo‘yicha)

Pedagogika fanlari

Toshkent davlat pedagogika universiteti

160

56

13.00.05– Kasb-hunar ta’limi nazariyasi va metodikasi

Pedagogika fanlari

O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimi kadrlari malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash instituti

161

57

13.00.02–Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (xorijiy tillar bo‘yicha)

Pedagogika fanlari

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

162

58

13.00.04–Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi

Pedagogika fanlari

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti

163

59

14.00.01–Akusherlik va ginekologiya

Tibbiyot fanlari

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

164

59

14.00.09–Pediatriya

Tibbiyot fanlari

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

165

59

14.00.11–Dermatologiya va venerologiya

Tibbiyot fanlari

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

166

59

14.00.35–Bolalar xirurgiyasi

Tibbiyot fanlari

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

167

60

14.00.04–Otorinolaringologiya

Tibbiyot fanlari

Toshkent tibbiyot akademiyasi

168

60

14.00.08–Oftalmologiya

Tibbiyot fanlari

Toshkent tibbiyot akademiyasi

169

60

14.00.21–Stomatologiya

Tibbiyot fanlari

Toshkent tibbiyot akademiyasi

170

60

14.00.34–Yurak va qon-tomir xirurgiyasi

Tibbiyot fanlari

Toshkent tibbiyot akademiyasi

171

61

14.00.03–Endokrinologiya

Tibbiyot fanlari

Toshkent tibbiyot akademiyasi

172

61

14.00.05–Ichki kasalliklar

Tibbiyot fanlari

Toshkent tibbiyot akademiyasi

173

61

14.00.10–Yuqumli kasalliklar

Tibbiyot fanlari

Toshkent tibbiyot akademiyasi

174

61

14.00.29–Gematologiya va transfuziologiya

Tibbiyot fanlari

Toshkent tibbiyot akademiyasi

175

62

14.00.07–Gigiena

Tibbiyot fanlari

Toshkent tibbiyot akademiyasi

176

62

14.00.15–Patologik anatomiya

Tibbiyot fanlari

Toshkent tibbiyot akademiyasi

177

62

14.00.16–Normal va patologik fiziologiya

Tibbiyot fanlari

Toshkent tibbiyot akademiyasi

178

62

14.00.24–Sud tibbiyoti

Tibbiyot fanlari

Toshkent tibbiyot akademiyasi

179

63

14.00.06–Kardiologiya

Tibbiyot fanlari

Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

180

63

14.00.13– Nevrologiya

Tibbiyot fanlari

Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

181

63

14.00.33–Jamiyat salomatligi. Sog‘liqni saqlashda menejment

Tibbiyot fanlari

Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti

182

64

14.00.14–Onkologiya

Tibbiyot fanlari

Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya markazi, Toshkent tibbiyot akademiyasi

183

64

14.00.19–Klinik radiologiya

Tibbiyot fanlari

Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya markazi, Toshkent tibbiyot akademiyasi

184

64

14.00.22–Travmatologiya va ortopediya

Tibbiyot fanlari

Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya markazi, Toshkent tibbiyot akademiyasi

185

64

14.00.27–Xirurgiya

Tibbiyot fanlari

Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya markazi, Toshkent tibbiyot akademiyasi

186

64

14.00.20–Tibbiy genetika

Tibbiyot fanlari

Immunologiya instituti Toshkent tibbiyot akademiyasi

187

65

14.00.36–Allergologiya va immunologiya

Tibbiyot fanlari

Immunologiya instituti Toshkent tibbiyot akademiyasi

188

65

03.00.03–Molekulyar biologiya. Molekulyar genetika. Molekulyar biotexnologiya

Tibbiyot fanlari

Immunologiya instituti Toshkent tibbiyot akademiyasi

189

65

03.00.11– Gistologiya, sitologiya va hujayra biologiyasi

Tibbiyot fanlari

Immunologiya instituti Toshkent tibbiyot akademiyasi

190

66

15.00.01– Dori texnologiyasi va farmasevtika ishlarini tashkil etish

Farmasevtika fanlari

Toshkent farmasevtika instituti

191

66

15.00.02– Farmasevtik kimyo va farmakognoziya

Farmasevtika fanlari

Toshkent farmasevtika instituti

192

66

14.00.17– Farmakologiya va klinik farmakologiya

Farmasevtika fanlari

Toshkent farmasevtika instituti

193

67

17.00.02–Teatr san’ati va kino san’ati. Televidenie

San’atshunoslik fanlari

San’atshunoslik instituti

194

67

17.00.03–Musiqa san’ati

San’atshunoslik fanlari

San’atshunoslik instituti

195

67

17.00.04–Tasviriy va amaliy bezak san’ati. Dizayn nazariyasi va tarixi

San’atshunoslik fanlari

San’atshunoslik instituti

196

68

18.00.01–Arxitektura nazariyasi va tarixi. Arxitektura yodgorliklarini ta’mirlash va tiklash

Arxitektura

Toshkent arxitektura va qurilish instituti

197

68

18.00.02–Rayonlashtirish. Shaharsozlik. Qishloq turuar joylarini rejalashtirish. Landshaft arxitekturasi. Bino va inshooatlar arxitekturasi

Arxitektura

Toshkent arxitektura va qurilish instituti

198

69

19.00.01–Psixologiya tarixi va nazariyasi. Umumiy psixologiya. Shaxs psixologiyasi

Psixologiya fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

199

69

19.00.05–Ijtimoiy psixologiya. Etnopsixologiya

Psixologiya fanlari

O‘zbekiston Milliy universiteti

Bog`lanish

Address: Muljal: Buxoro shahri Abu Ali ibn Sino nomidagi favvoralar maydoni

Manzil: Buxoro sh. Muhammad Iqbol ko`chasi 11 uy

Phone: Telefon: 8(365) 221-29-14

Fax: Fax: 8(365) 221-27-07

Avtobus yo`nlaishlai: 33,86, 88, 6, 77, 10, 76, 72, 25

Google xaritada