BuxDU da doktorant va tayanch doktoranturada faoliyat yuritayotganlar to’g’risida ma’lumot

BuxDU da doktorant va tayanch doktoranturada faoliyat yuritayotganlar to’g’risida ma’lumot

 

Докторант ФИШДокторант туғилган  жой ва санаДок торант (PhD  ёки DSc)Докторант мавзусиДокторант шифриДок торант курсиИлмий раҳбар ёки илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш
1Ибрагимов Нутфилло Салимович22.05.1979 йил,                    Бухоро вилоят, Бухоро шаҳриDScТуристик ҳудуд барқарор рақобатбардошлигига эришишнинг илмий асослари.08.00.051и.ф.д., проф. Б.Н.Наврўз-Зода
2Болтаев Аъзам Хомидович30.12.1987 йил,                      Бухоро вилояти, Бухоро туманиPhD Бухорода тарихий ўлкашуносликнинг шаклланиши ва ривожланиши (ХХ асрнинг 20-80 йиллари).07.00.011т.ф.д., проф. Ҳ.Тўраев
3Мизрабова Жерен Исмаиловна22.11976 йил,  Туркманистон Республикаси Чоржўй туманиPhD Шекспир трагедияларининг ўзбекча таржималари: аслият ва таржима муаммолари (Ҳамлет"  асосида).10.00.011ф.ф.д., проф. Ш.Н.Ахмедова
4Зарипова Раъно Ибодуллоевна05.06.1977 йил,                      Бухоро вилояти, Бухоро шаҳриPhD Инглиз ва ўзбек тилидаги оғзаки содда тил фразеологиянинг адабий нормага муносабати.10.00.061ф.ф.д., проф. А.Э.Маматов
5Остонова Гулшод Раззоковна28.12.1982 йил,                    Бухоро вилояти, Бухоро шаҳриPhD Ўқувчи ёшларда тасвирий санъат билимларини шикллантиришда узвийлик ва узвийсизлик.13.00.011пс.ф.д., проф. Ғ.Б.Шоумаров
6Назарова Севара Мустакимовна15.01.1984 йил,               Бухоро вилояти, Ғиждувон туманиPhD Бухоро воҳаси суғориладиган тупроқларининг агрофизик ҳолати ва уларни антропоген омиллар таъсирида ўзгариши06.01 .0 32қ-х.ф.д., проф.
Р.Курвонтоев
7Баротова Дилафрўз Шариповна02.03.1983 йил,                               Бухоро вилояти, Когон туманиDScМаҳаллада психологик хизмат кўрсатиш тизими ташкил этилишининг ижтимоий-психологик истиқболлари 19.00.052 
8Файзуллаев Отабек Мухаммедович26.03.1977 йил,                       Бухоро вилояти, Олот тумани PhD Ўзбек фольклоридаги лингвокультуремаларнинг инглизча таржимада берилиши(Болалар фольклори жанрлари ва эртаклар мисолида) 10.00.06 2ф.ф.д.
Д.С.Ўраева
9Авезов Қувондиқ Ғиёсович25.11.1978 йил,                    Навоий вилояти, Қизилтепа туманиPhD Фторланган β-дикетонлар ҳосилалар ва улар комплекс бирикмаларининг синтези,бирикиши, хоссалари  02.00.013к.ф.д., проф. Б.Б.Умаров
10Эсонов Ҳусниддин Курбонович31.08.1978 йил,                     Бухоро вилояти, Пешкў туманиPhD Бухоро воҳасининг адвентив флораси03.00.05 3б.ф.д., проф. К.Ш.Тожибаев
11Кличев Ойбек Абдурасулович24.11.1988 йил,                       Бухоро вилояти, Бухоро шаҳриPhD Рус сиёсий агентлиги ва Бухоро амирлиги ўртасидаги ёзишмалар рус-бухоро муносабатлари тарихини ўрганиш манбаси  07.00.073т.ф.д., проф. Ҳ.Ҳ.Тўраев
12Қаҳҳоров Отабек Сиддиқович01.01.1987 йил,                     Бухоро вилояти, Бухоро шаҳриPhD Таълим тизимида иқтидорли кадрлар тайёрлашнинг бош механизмини ташкиллаштириш 08.00.053и.ф.д., проф. Б.Н.Наврўз-Зода
13Шарипова Лайло Фрунзеевна11.11.1968 йил, Бухоро вилояти, Шофиркон тумани DScХХ-аср 2-ярми ўзбек шеьрияти бадиий тараққиётида фольклор10.00.013ф.ф.д., проф. Ш.Н.Ахмедова
14Амонов Улуғмурод Султонович03.07.1974 йил,                               Бухоро вилояти, Вобкент туманиPhD ХХ аср бошларида фольклоршунослик ва фольклоризм ҳодисаси (А.Фитрат, Олим Шарафиддинов, Ғ.О. Юнусов, Элбек ижоди мисолида)10.00.013ф.ф.д.  Д.С.Ўраева
15Қосимова Нафиса Фарҳодовна08.12.1975 йил,                    Бухоро вилояти, Бухоро шаҳриPhD Лисоний белги асимметрияси ва унинг бадиий таржимада воқеланиши (сўроқ гаплар мисолида)  10.00.063ф.ф.д., проф. И.К.Мирзаев
16Ходжаева Дилафруз Иззатиллоевна30.08.1974 йил,                              Бухоро вилояти, Бухоро шаҳриPhD Инглиз, рус ва ўзбек тиллари изоҳли луғатлари тилшунослик терминларининг лексикографик таҳлили  10.00.063ф.ф.д., проф. И.К.Мирзаев
17Икромов Амирбек Аминович06.12.1986 йил,                      Бухоро вилояти, Бухоро шаҳриPhD Баркамол авлодни тарбиялашда ҳаракатли ўйинларнинг таъсири ва илмий-методик асослари  13.00.013п.ф.д., проф. Б.Р.Адизов
18Жалилов Зарафшон Бахшиллоевич06.29.1978 йил, Бухоро вилояти, Жондор туманиPhD IХ-ХII асрларда Шарқ мутафаккирлари яратган тарбиявий қадриятлардан олий педагогик таьлим жараёнида фойдаланиш технологиялари 13.00.013п.ф.д., проф. М.Х. Маҳмудов
19Атоева Меҳринисо Фарҳодовна03.04.1975 йил, Бухоро вилояти, Когон туманиPhD Электромагнетизм бўлимини ўқитишни даврийлик технологияси асосида такомиллаштиришни илмий тадқиқ қилиш  (академик лицей мисолида) 
 
13.00.023п.ф.д., проф. С.Қ.Қаҳҳоров
20Жўраев Ҳусниддин Олтинбойевич22.10.1982 йил,  Бухоро вилояти, Ғиждувон туманиDScИнтеграциялашган медиатаълим тизимини яратишда муқобил энергия манбалари қурилмаларидан фойдаланиш  13.00.023п.ф.д., проф. С.Қ.Қаҳҳоров

Bog`lanish

Address: Muljal: Buxoro shahri Abu Ali ibn Sino nomidagi favvoralar maydoni

Manzil: Buxoro sh. Muhammad Iqbol ko`chasi 11 uy

Phone: Telefon: 8(365) 221-29-14

Fax: Fax: 8(365) 221-27-07

Avtobus yo`nlaishlai: 33,86, 88, 6, 77, 10, 76, 72, 25

Google xaritada