История Бухарского государственного университета

В Бухаре история создания высших учебных заведений связана с историей следующих медресе: Масжиди Жоме (712-713), Форжак (VIII век), Гарбия (1088-1677), Улугбек (1417), Мир Араб (1535), Абдулазизхан (1652), Нодир девонбеги, Кукалдаш. До 1920 года в городе Бухаре проявляли активность 127 медресе. В этих медресе учились Исмоил ал-Бухорий, Абу Али ибн Сино, Абу Бакр Наршахий, Абдухолик Гиждувоний, Бахоуддин Накшбанд, Хужа Исмат Бухорий, А.Дониш, С.Айний, А.Фитрат, Рудакий, Замаршахий, Умар Хайям, Махтумкули, Б.Кербобоев, Мукимий.

Подробнее...

Bugungi BuxDU

Tarixiy ma’lumotlarda “Rim tengdoshi”, “Sharqning pariji” deb nomlangan Buxoroyi sharif jahonda dunyoviy va diniy ilmlarning markazlaridan biri sifatida mashhur bo’lib kelgan. Mana shu zaminda 1930 yil sentyabrda Buxoro davlat pedagogika instituti tashkil etilgan. Istiqlolning dastlabki yillarida, aniqrog’i, Prezidentimizning 1992 yil 28 fevraldagi PF-356 sonli Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 11 martdagi 125-sonli Qaroriga asosan unga universitet maqomi berildi. Bugun shu oliy o’quv yurti o’zining qutlug’ 85 yoshini nishonlamoqda.

Подробнее...

Buxoro davlat universiteti istiqlol yillarida

Istiqlolning orombaxsh shabadalari keza boshlashi bilan O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov 1992 yildan viloyatlardagi bir qator pedagogika institutlarini universitetga aylantirib, xalq iqtisodiyotining turli tarmoqlari bo’yicha keng qamrovli bilimga ega oliy malakali mutaxassislarni tayyorlab etishtirish tashabbusi bilan chiqdi. Shunga ko’ra, 1992 yilning 15 martidan Buxoro pedagogika institutiga ham universitet maqomi berilib, uning imkoniyatlari yanada kengaydi. Ko’p yillik an’analariga ega ko’hna bu ilm dargohi oldida yangi istiqbollar eshik ochdi.

Istiqlol yillarida qadimdan Sharqda dong qozongan Buxoroyi sharifning o’sha Forjaq, Arbiya, Ulug’bek, Mir Arab, Abdullaxon, Abdulazizxon, Ko’kaldosh, Nodir Devonbegi va boshqa o’nlab o’quv yurtlarining asrlar davomida to’plagan ilg’or an’analari qayta tiklanib, shu shuhratli an’analar vorisi, davomchisi sifatida Buxoro davlat universiteti hozirgi jahon tamadduniga mos shakllanish va rivojlanish jarayoniga tobora chuqurroq kirisha boshladi.

Подробнее...

Сила, движущая научный прогресс

Издавна во всём мире Бухара славилась как один из центров мировой науки и просвещения, воспитания и культуры. В согласии с древними традициями на этой земле в сентябре 1930 года был организован Бухарский государственный педагогический институт. Впервые годы независимости по Указу Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова УП №356 от 23 февраля 1992 года, а также по приказу Кабинета Министров №125 от 11 марта 1992 года вузу присваивается статус университета. Сегодня это высшее учебное заведение празднует свой 85-летний юбилей.

Подробнее...

Suratlarda Buxoro davlat universiteti tarixi: Kecha va Bugun

 Universitet moddiy – texnika bazasining kuchaytirilishi – KTMD talabi. 2015 y.

Подробнее...

Платежах контрактов на Телеграме

Связ с нами

Address: Ориентир: г. Бухара Площадь фонтанов имени Абу Али Ибн Сино

Адрес: г.Бухара ул. М.Икбола 11 дом

Phone: Телефон: 8(365) 221-29-14

Fax: Факс: 8(365) 221-27-07

Автобусный линии: 33,86, 88, 6, 77, 10, 76, 72, 25

На Google карте