Millatlararo totuvlik

Millatlararo totuvlik

Milliy qadriyatlarimiz

Milliy qadriyatlamiz

Orasta qizlar tanlovi

 

 

 

 

 

 

 

Orasta qizlar tanlovi

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-1533-sonli Qarorining ijrosi (2014 yil holatida)

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 20 maydagi PQ-1533-sonli Qarori asosida qurilish, rekonstruktsiya qilish, kapital ta`mirlash, uskuna va inventarlar bilan jihozlash bo`yicha amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari (2014 yil)

Платежах контрактов на Телеграме

Связ с нами

Address: Ориентир: г. Бухара Площадь фонтанов имени Абу Али Ибн Сино

Адрес: г.Бухара ул. М.Икбола 11 дом

Phone: Телефон: 8(365) 221-29-14

Fax: Факс: 8(365) 221-27-07

Автобусный линии: 33,86, 88, 6, 77, 10, 76, 72, 25

На Google карте