Fan doktorlari ro’yxati

Buxoro davlat universitetida faoliyat olib borayotgan

                            fan doktorlari  ro‘yxati

F.I.SH.

Ilmiy darajasi

1

Tulaganov Abdukabil Abdunabiyevich

t.f.d., prof

2

Djurayev Davron Rahmonovich

f-m.f.d., prof

3

Qahhorov Siddiq Qahhorovich

p.f.d., prof

4

Mirzayev Shavkat Mustaqimovich

t.f.d.

5

Durdiyev Durdimurod Qalandarovich

f-m.f.d.

6

Raxmonov Hamrokul Oqqievich

 i.f.d.

 

  

 

7

Inoyatov Sulaymon Inoyatovich

t.f.d., prof

8

Xaitov Shadmon Axmadovich

t.f.d.

9

To‘rayev Halim Hojiyevich

t.f.d.

10

Baratov Sharif Ramazonovich

psix.f.d., prof

11

Bakayeva Muxabbat Kayumovna

f.f.d., prof

12

Ahmedova Shoira Nematovna

f.f.d.

13

Urayeva Darmon Saidahmedovna

f.f.d.

14

Quvvatova Dilrabo Habibovna

f.f.d.

15

Umarov Baqo Bafoyevich

k.f.d., prof

 

  

 

16

Bo‘riyev Sulaymon Bo‘riyevich

b.f.d., prof

17

Amonov Muxtar Raxmatovich

t.f.d., prof

18

Ixtiyarova Gulnora Akmalovna

k.f.d.

19

Xolliyev Askar Ergashovich

b.f.d.

20

Olimov Shirinbay Sharofovich

p.f.d.

21

Adizov Baxtiyor Raxmanovich

p.f.d., prof

22

Maxmudov Mels Hasanovich

p.f.d., prof

23

Navruz-zoda Baxtiyor Ne’matovich

i.f.d., prof

24

Safarova Nigora

f.f.d.

 

Платежах контрактов на Телеграме

Связ с нами

Address: Ориентир: г. Бухара Площадь фонтанов имени Абу Али Ибн Сино

Адрес: г.Бухара ул. М.Икбола 11 дом

Phone: Телефон: 8(365) 221-29-14

Fax: Факс: 8(365) 221-27-07

Автобусный линии: 33,86, 88, 6, 77, 10, 76, 72, 25

На Google карте