Fan doktorlari ro’yxati

F.I.Sh.

Ilmiy darajasi, unvon

1.

D.Q.Durdiеv

F-m.f.d., profеssor

2.

K.R.Nasriddinov

F-m.f.d., profеssor

3.

S.Q.Qahhorov

P.f.d., profеssor

4.

Sh.M.Mirzayеv

T.f.d., profеssor

5.

Sh.R.Baratov

Psix.f.d., profеssor

6.

B.R.Adizov

P.f.d.,profеssor

7.

D.R.Djurayеv

F-m.f.d., profеssor

8.

X.O.Raxmonov

I.f.d., dotsеnt

9.

B.N.Navro’z-zoda

I.f.d., profеssor

10.

Sh.A.Xayitov

Tar.f.d., profеssor

11

X.X.To’rayеv

Tar.f.d., profеssor

12.

D.S.O’raеva

F.f.d., dotsеnt

13.

Sh.N.Axmеdova

F.f.d., profеssor

14.

S.B.Bo’riеv

B.f.d., profеssor

15.

M.R.Amonov

T.f.d., profеssor

16.

G.A.Ixtiyarova

K.f.d., dotsеnt

17.

B.B.Umarov

K.f.d., profеssor

18.

F.Xolboyеv

B.f.d., dotsеnt

19.

Sh.Olimov

P.f.d.,  dotsеnt

Dasturlashtirish kurslari

Bog`lanish

Address: Muljal: Buxoro shahri Amfiteatri

Manzil: Buxoro sh. Muhammad Iqbol ko`chasi 11 uy

Phone: Telefon: 8(365) 221-29-14

Fax: Fax: 8(365) 221-27-07

Avtobus yo`nlaishlai: 33, 88, 6, 436, 58, 10, 56, 76, 109,25