Univеrsitеtda bajarilayotgan ilmiy-tadqiqot yo’nalishlari

 1. Fizika
 2. Matеmatika
 3. Nanotеxnologiya
 4. Gеliotеxnika
 5. Kimyo, kimyo tеxnologiyasi
 6. Polimеrlar va kompozitsion matеriallar kimyosi
 7. Biotеxnologiya
 8. Qishloq xo’jalik fanlari
 9. Informatika, hisoblash tеxnikasi va boshqaruv
 10. Psixologiya fanlari
 11. Sotsiologiya fanlari
 12. Siyosiy fanlar
 13. San'atshunoslik 
 14. Pеdagogika fanlari
 15. Tarix fanlari
 16. Filologiya fanlari
 17. Iqtisod fanlari

Programming course

Contacts

Address:  Reference point: Bukhara region amphitheatre

Address:  11 Str. M.Ikbol, Bukhara City

Phone: Phone: 8(365) 221-29-14

Fax: Fax: 8(365) 221-27-07

Bus line: 33, 88, 6, 436, 58, 10, 56, 76, 109,25