Ilmiy kotibiyat bo`limi

Ilmiy kengash kotibi: Toshov Xudoynazar Ramazonovich
Telefon: (8-365) 221-28-72  (891) 401-09-57
Elektron manzil: tashov.60@mail.ruIlmiy kotibiyat faoliyati va ilmiy kengash kotibining lavozim vazifalari:                
⦁    Har oyda o`tkaziladigan OTM Ilmiy kengash majlisining ish rejasi bo`yicha tegishli sohalar mas’ullariga qaror loyihalarini tayyorlash bo`yicha xabar berish va uni nazorat qilib borish;
⦁    OTM Ilmiy kengash a’zolarining Ilmiy kengashda ishtirokini ta’minlash va ularga yig`ilish kuni hamda vaqti haqida xabar berish;
⦁    Ilmiy kengash qarorlari loyihasini mas’ullaridan o`z vaqtida olish va ularni rasmiylashtirish;
⦁    Ilmiy kengash qarorlari loyihasi rasmiylashtirilib, tayyor bo`lgach, barcha kengash a’zolariga tarqatish;
⦁    Ilmiy kengash qarorlari ijrosi ustidan muntazam monitoringni amalga oshirish;
⦁   Ilmiy kengash qarorlari loyihasi mas’ullar tomonidan bajarilmagan taqdirda yozma yoki og`zaki ravishda Ilmiy kengash raisiga hisobot berish;
⦁  Ilmiy kengash qarorlarini bayonnoma bilan rasmiylashtirish. Bayonnomalarni Ilmiy kengashning raisi va ilmiy kotibi tomonidan imzolab tasdiqlanishini ta’minlash;
⦁    Ilmiy kengash tasdig`idan o`tgan barcha OTM hujjatlarining bayonnomadan ko`chirmasini tasdiqlab berish;
⦁    Ilmiy kengash qaroriga muvofiq professor, dotsent ilmiy
unvonini olishga intilayotgan izlanuvchilarning hujjatlarini ko`rib chiqish va bedgilangan tartibda ilmiy unvonga tasdiqlash uchun taqdim etish hamda hujjatlarni OAKga jo`natish;
⦁  Ilmiy kengash muhokamasidan o`tgan doktorlik va nomzodlik dissertatsiyasi mavzulariga bayonnomadan ko`chirmani tasdiqlash;
⦁    Kafedra mudiri, professor va dotsent lavozimlariga kafedralar bo`yicha vakant lavozimlarga yopiq ovoz berish yo`li bilan tanlov o`tkazib, rasmiylashtirish;
⦁    Professor-o`qituvchilarning ilmiy kengash ro`yxatini tasdiqlab berish;
⦁    har o`quv yili oxirida Ilmiy kengash bayonnomalarining yig`ma jildini arxivga topshirish;
⦁    Ilmiy kengash rejasi Ilmiy kengash tomonidan ko`rib chiqilgandan so`ng OTM rektoriga tasdiqlatish;
⦁   O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasi Qarorlari, Oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligi Hay’ati qarorlari hamda buyruqlari asosida ish rejasiga o`zgartirishlar kiritish;
⦁    Ilmiy kengash  yig`ma jildlar nomenklaturasini doimiy tarzda yuritish va barcha hujjatlar monitoringini amalga oshirish.

Bilishi kerak:
 OTMda ilmiy ishlarni olib borish bo`yicha normativ hujjatlar, vazirlik buyruqlari bilan belgilangan lavozim vazifalarini, oliy ta’limga oid qonunlarni, Oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligining buyruq va yo`riq xatlarini, professor-o`qituvchilar tarkibining tanlov orqali lavozimlarini egallash tartibini, ilmiy daraja va ilmiy unvonlar berish tartibini bilishi lozim.

Malaka talablari:
 Oliy ta’limga oid qarorlarni, oliy o`quv yurtlari to`g`risidagi Nizomni, Oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligining buyruq va yo`riq xatlarini bilishi;
OTMga, Ilmiy kengashga, ilmiy unvon berishga taalluqli ko`rsatmalarni hamda rahbariy va me’yoriy hujjatlarni bilishi;
Oliy ma’lumotga ega bo`lishi;
Professor-o`qituvchilar tarkibining tanlov orqali lavozimlarini egallash tartibinibilishi zarur.

Contacts

Address:  Reference point: Bukhara region Fountain Square named after Abu Ali Ibn Sino

Address:  11 Str. M.Ikbol, Bukhara City

Phone: Phone: 8(365) 221-29-14

Fax: Fax: 8(365) 221-27-07

Bus line: 33,86, 88, 6, 77, 10, 76, 72, 25

On Google maps

Facebook.com/buxdu/ Twitter.com/buxdu Youtube/buxdu Instagram.com/buxduuz/