Ma’naviyat va ma’rifat bo`limi

  

Bo`lim boshlig`i: Jumayev A`zamjon Mizrobovich

Telefon: (95) 600-99-73

Elektron manzili: manaviyat@mail.ru

 

 

MA`NAVIYAT VA MA`RIFAT BO`LIMI (keyinchalik “bo`lim”)  FAOLIYATI VA VAZIFALARI:

 

«BO`LIM»NING MAQSADI:

Ma`naviyat va ma`rifat bo`limi talaba-yoshlar ongi va qalbida ma`naviy fazilatlarni kamol toptirishda, milliy istiqlol g`oyasi va mustaqillik mafkurasini shakllantirishda Buxoro davlat universitetida amalga oshirilayotgan ma`naviy-ma`rifiy va tarbiya tizimiga rahbarlik qiluvchi, uni boshqaruvchi bo`lim hisoblanadi.

Universitetdagi ma`naviy-ma`rifiy tizimga rahbarlik qilish, bu borada olib boriladigan ishlarni jonlantirish va samaradorligini oshirish, ilg`or tajribalarni ommalashtirish, ma`naviy-ma`rifiy masalalar bo`yicha ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tanlash va tavsiya qilish, o`quv markazlari, fakultetlar, jamoa tashkilotlari hamda talabalar uyida tashkil etilayotgan tarbiyaviy ishlar ustidan nazorat o`rnatish va ular faoliyatini muvofiqlashtirish, yuqori malakali mutaxassislarni kamol toptirish ishida faol ishtirok etish “bo`lim” ish faoliyatining ustuvor yo`nalishidir.

Bo`limning asosiy maqsadi talaba-yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida ma`naviy barkamol, yetuk axloqli, Vatan, xalq manfaatlarini shaxsiy manfaatlaridan ustun qo`yuvchi, elim deb, yurtim deb yonib yashovchi, Vatan timsollarini e`zozlovchi mutaxassis qilib yetishtirishda o`quv markazlari, fakultetlar, jamoat tashkilotlari faoliyatlarini muvofiqlashtirish, boshqarish, nazorat qilish va ularga ilmiy-uslubiy, amaliy yordam berishni tashkil etish, talaba-yoshlarni ma`naviy-axloqiy,  vatanparvar, huquqiy, badiiy-estetik didga ega bo`lgan,  jismoniy va aqliy barkamol shaxs etib tarbiyalashdir. Shuningdek, bo`limning vazifalari ajdodlarimizning buyuk tarixiy merosi va hozirgi zamon tafakkuri  asosida yashaydigan, mustaqil dunyoqarashga ega bo`lgan vatanparvar, insonparvar, milliy g`urur va  o`zligini anglaydigan,  o`z millatiga sadoqatli bo`lishni eng yuksak burch deb biladigan, odamlarda iymon, mehr-shafqat, poklik va halollik kabi fazilatlarni qadrlay oladigan, ularga hayotda amal  qiladigan, o`zida ota-onaga izzat-hurmat, oilaga sadoqat, bag`rikenglik tuyg`ularini singdirgan, adolat bilan razillikni, yaxshilik bilan yomonlikni amalda ajrata oladigan shaxsni shakllantirishga ko`maklashish, talabalarning o`z ruhiy dunyosini takomillashtirib, hayotda o`z o`rinlarini topishga hamda mustaqillikka tahdid soladigan ekstremistik oqimlarga qarshi jangovor kurashchi bo`lib yetishishiga yordamlashishdan iboratdir.

 

«BO`LIM»NING VAZIFALARI:

- O`zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan qabul qilingan Farmon va Qarorlar mazmunini talabalarga  yetkazib borish;

- O`zbekiston Respublikasi Prezidenti, Respublika hukumati va Vazirlik tomonidan qabul qilingan ta`lim-tarbiya, ma`naviyat va ma`rifat, milliy istiqlol g`oyasi va mafkurasiga bag`ishlangan Farmon, Qaror va buyruqlar bo`yicha tegishli hujjatlar tayyorlash va ularning bajarilishini ta`minlash;

- universitet bilan korxona, tashkilot, huquq-tartibot  idoralari, san`at va madaniy  muassasalar, xususiy korxona va firmalar o`rtasida ma`naviy-ma`rifiy ishlar sohasida manfaatli hamkorlik shartnomalarini tuzish va ularni amalga oshirib borish;

- talabalarning ma`naviy-axloqiy saviyasi va madaniy ehtiyojlarini aniqlash maqsadida ular orasida sotsiologik tadqiqotlar o`tkazib borish va ularning  natijalaridan tarbiyaviy ishlarda foydalanish;

- mustaqil dunyoqarashga ega bo`lgan, ajdodlarimizning buyuk tarixiy merosi va hozirgi zamon tafakkuri asosida yashaydigan, vatanparvar, insonparvar, milliy o`zligini anglaydigan, milliy g`urur va o`z millatiga sadoqatli bo`lishni eng yuksak burch deb biladigan, odamlardagi iymon, mehr-shafqat, poklik va halollik kabi fazilatlarni qadrlay oladigan va ularga hayotda amal qiladigan, ota-onaga izzat-hurmat, oilaga sadoqat, bag`rikeng, adolat bilan razillikni, yaxshilik bilan yomonlikni amalda ajrata oladigan shaxsni shakllantirishda ko`maklashish;

- talabalarning hayotda o`z o`rinlarini topishiga, o`z-o`zini tarbiyalash, o`z shaxsini kamolatga yetkazish, o`z ruhiy dunyosini takomillashtirish usullarini egallashlariga yordam berish;

- mustaqillikka tahdid soladigan ekstremistik oqimlarga qarshi jangovor kurashchi bo`lib  yetishishida talabalarga yordamlashish;

- zamon talablariga javob beradigan ma`naviy barkamol, yuqori malakali mutaxassis kadrlarni tayyorlashda Respublika Prezidenti Farmonlari, Oliy Majlis va Vazirlar Mahkamasining Qarorlarida nazarda tutilgan tadbirlarni amalga oshirish;

- talaba-yoshlarni chuqur vatanparvarlik, fidoiylik, milliy g`oya va mustaqillik mafkurasi ruhida tarbiyalash ishlarini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirishga alohida e`tibor qaratish.

 

“BO`LIM”NING HUQUQLARI:

 

-  ma`naviy-ma`rifiy ishlar bo`yicha prorektor bilan kelishilgan holda professor-o`qituvchilarni ma`naviyat va milliy istiqlol g`oyasi bo`yicha o`tkaziladigan tadbirlarga bevosita jalb qilish;

-  talabalar orasida ma`naviy-ma`rifiy va milliy istiqlol g`oyasini targ`ibot qilish maqsadida tuzilgan ishchi guruhlarning faol a`zolari hamda turli ko`rik-tanlovlarda g`oliblikni qo`lga kiritgan professor-o`qituvchi va talabalarni mukofotga taqdim etish.

 

“BO`LIM”NING  MAQOMI:

- ma`naviyat-ma`rifat masalalari bo`yicha “Bo`lim” boshlig`i o`z ish jarayonida rektor va Ma`naviy-ma`rifiy ishlar bo`yicha prorektorga bo`ysunadi.

 

Bo`lim manzili: Buxoro shahar, M.Iqbol ko`chasi, 11-uy.

Contacts

Address:  Reference point: Bukhara region Fountain Square named after Abu Ali Ibn Sino

Address:  11 Str. M.Ikbol, Bukhara City

Phone: Phone: 8(365) 221-29-14

Fax: Fax: 8(365) 221-27-07

Bus line: 33,86, 88, 6, 77, 10, 76, 72, 25

On Google maps