Tarix fakulteti

  Buxoro davlat universiteti rektorining 2014-yil 25-avgust 256-U buyrug’iga asosan Ijtimoiy-iqtisodiy (1996-yilda Iqtisodiyot fakulteti sifatida tashkil etilgan) va Tarix (1930-yilda Buxoro davlat pedagogika instituti tarkibida tashkil etilgan) fakultetlar birlashtirilib, Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti tashkil etildi.

Read more...

Falsafa kafedrasi

Kafedra haqida 

Buxoro Davlat Universitetida “Falsafa” kafedrasi 1964 yilda tashkil topgan.  1964-1975 yillarda kafedrani falsafa fanlari nomzodi, dotsent Jabborov N.I., 1975- 1983 yillarda falsafa fanlari nomzodi, dotsent Raxmonov R.R.,  1980-1982 yillarda falsafa fanlari nomzodi, dotsent Maxmudov M.X. boshqarganlar.

Read more...

Tarix kafedrasi

                                                        Kafedra haqida

   Tarix kafedrasi 1930-yilda, ya`ni Buxoro davlat pedagogika instituti (hozirgi BuxDU) tashkil qilingan 1-yildanoq  “Umumiy tarix” kafedrasi nomi bilan ish yuritgan. 1930-yildan 1980-yillarga qadar kafedrada Amitin, Shapirov, R.X.Karimov, N.Yu.Mo`minov, N.Yu.Yo`ldoshev, N.N.Hakimov, Kizbayev, S.Fillipov, T.F.Gelek, M.M.Axrorova, B.A.Qozoqov kabilar faoliyat yuritgan.

Read more...

Department of national idea, rights and spiritual bases

About the department

The department of National idea, rights and spiritual bases was founded on November 2005. From November1 2005 till November 2008 department was directed by candidate of historical science, associate doctor S.S.Raupov. From November 2008 till December 2011 department was directed by candidate of philosophical science, associate doctor N.N.Teshaev. From December 2011 till August 2013 department was directed by candidate of juridical science, associate doctor U.S.Ochilov. Since 2013 department has been directed by candidate of historical science, associate doctor S.S.Raupov.

Read more...

Department of Economy

About the department

The department of Economy was founded by combining “Branch economy” and “Practical economy” according to the order of the rector of Bukhara State University №164-U on July 3, 2003. Department had bee directed by c.e.s. N.H.Alimjanov, c.e.s., associate-doctor M.A.Oripov, d.e.s. H.O.Rakhmonov until 2013.

Read more...

Contacts

Address:  Reference point: Bukhara region Fountain Square named after Abu Ali Ibn Sino

Address:  11 Str. M.Ikbol, Bukhara City

Phone: Phone: 8(365) 221-29-14

Fax: Fax: 8(365) 221-27-07

Bus line: 33,86, 88, 6, 77, 10, 76, 72, 25

On Google maps

Facebook.com/buxdu/ Twitter.com/buxdu Youtube/buxdu Instagram.com/buxduuz/