БухДУ ректорининг  «____»_________2015 йилдаги

            _______________буйруғига  1-илова

 

2015/2016 ўқув йилининг 2015 йил 1 сентябрдан бошлаб бакалавр таълим

йўналишлари бўйича битта талабанинг бир йиллик

ўқитиш қиймати

 

Таълим йуналиши

Киймати

1

Амалий математика ва информатика

5 800 000

2

Касб таълиминформатика ва ахборот технологиялари

5 800 000

3

Математика

5 800 000

4

Физика

5 800 000

5

Меҳнат таълими

5 800 000

6

Кимё

5 800 000

7

Биология

5 800 000

8

Экология ва атроф муҳит муҳофазаси

5 800 000

9

География

5 800 000

10

Тупроқшунослик

5 800 000

11

Касб таълими (агрономия)

5 800 000

12

Касб таълими (қишлоқ хўж.маҳсул.механизац.)

5 800 000

13

Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича)

5 800 000

14

Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими

5 800 000

15

Архившунослик

5 800 000

16

Чақириққача ҳарбий таълим

5 800 000

17

Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

7 650 000

18

Касб таълимиқтисодиёт)

5 800 000

19

Психология (фаолият турлари бўйича)

5 800 000

20

Меҳмонхона хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш

6 300 000

21

Хизматлар сохаси(фаолият турлари ва йўналишлари бўйича)

6 300 000

22

Туризм(фаолият йўналишлари бўйича)

6 300 000

23

Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси

5 800 000

24

Касб таълими (тасвирий санъат ва муҳ.графикаси)

5 800 000

25

Касб таълими (амалий санъат)

5 800 000

26

Мусиқа таълими

5 800 000

27

Бошланғич таълим ва спорт  тарбиявий иш

5 800 000

28

Педагогика ва психология

5 800 000

29

Мактабгача таълим

5 800 000

30

Жисмоний маданият

5 800 000

31

Чет тили ва адабиёти (инглиз тили)

6 300 000

32

Ўзбек филологияси

5 800 000

33

Инглиз филологияси

6 300 000

34

Немис филологияси

6 300 000

35

Француз филологияси

6 300 000

36

Рус филологияси

5 800 000

37

Она тили ва адабиёти (рус тили ва адабиёти ўзга тилли гуруҳ.)

5 800 000

 

 

 


 

БухДУ ректорининг  «____»_________2015 йилдаги

            _______________буйруғига  2-илова

                               

2015/2016 ўқув йилининг 2015 йил 1 сентябрдан бошлаб магистратура таълим

йўналишлари бўйича битта талабанинг бир йиллик

ўқитиш қиймати

 

 

Таълим йўналиши

Қиймати

1

Психология (фаолият турлари бўйича)

6 290 000

2

Жисмоний тарбия ва спорт машқлари назарияси ва методикаси (жисмоний маданият)

6 290 000

3

Лингвистика (ўзбек тили)

6 290 000

4

Лингвистика (инглиз тили)

6 910 000

5

Адабиётшунослик (ўзбек тили)

6 290 000

6

Адабиётшунослик (инглиз тили)

6 910 000

7

Тарих (йўналишлар ва мамлакатлар бўйича)

6 290 000

8

Бошланғич таълим (таълим ва тарбия методикаси ва назарияси)

6 290 000

9

Кимё (фан йўналиши бўйича)

6 290 000

10

Физика (йўналишлар бўйича)

6 290 000

11

Амалий математика ва ахборот технологиялари

6 290 000

12

Педагогика назарияси ва тарихи (фаолият турлари бўйича)

6 290 000

13

Ихтиология ва гидробиология

6 290 000

14

Туроператорлик хизматларини ташкил этиш

6 910 000

15

Туризм (фаолият турлари бўйича)

6 910 000

 

 

 

 

 

 

БухДУ ректорининг  «____»_________2015 йилдаги

           _______________буйруғига  3-илова

                       

2015/2016 ўқув йилининг 2016 йил 1 сентябрдан бошлаб иккинчи таълим олиш

бўйича битта талабанинг бир йиллик ўқитиш қиймати

 

Таълим  йўналишлари

Қиймати

1

Ўқитувчилар тайёрлаш ва педагогик фанлар, жумладан касбий таълим

6 290 000

2

Шарқ филологияси, туркий тиллар филологияси, роман – герман филологияси

6 910 000

3

Ҳаёт ҳақидаги фанлар, табиий фанлар

6 290 000

4

Математика ва статистика, амалий математика ва информатика

6 290 000

5

Иктисодиёт ва бизнес

8 400 000

 

 

 

 

Молия вазирлиги ғазначилиги              
Ҳисоб рақами: 23402000300100001010 
МФО:00014  ИНН: 201122919        
МарказийбанкХККМТошкент ш.
(БухДУ 400910860064017950100079002)                                                                                              
ИНН: 201504275
Тўлов мақсадида ФИО тўлиқ ва уникал код

 

  Т А Л А Б А Г А   Э С Л А Т М А Л АР!

 

Маркетинг бўлими.
Тел: (91) 407-44-37,  (97) 300-30-25
marketing_bdu@mail.ru
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус  таълим вазирлигининг  “Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шакли ва ундан тушган маблағларни тақсимлаш тартиби тўғрисида”ги низомидан кўчирма:

27. Талаба қуйидаги сабабларга кўра талабалар сафидан четлаштирилганда олий таълим муассасаси томонидан унинг тегишли ўқув семестри учун амалга оширилган тўлови қайтариб берилмайди:
- ўқув интизомини ва олий таълим муассасасининг ички тартиб-қоидаларини бузганлиги учун;
- академик ўзлаштира олмаганлиги (қарздорлиги) учун;
- бир семестр давомида дарсларни узрли сабабларсиз 74 соатдан ортиқ қолдирганлиги сабабли;
- ўқитиш учун белгиланган миқдордаги тўловни ўз вақтида амалга оширилмаганлиги учун.
28. Талаба қуйидаги сабабларга кўра талабалар сафидан четлаштирилганда олий таълим муассасаси томонидан унинг ўқиган муддати учун ҳақиқатда сарфланган харажатлар чегирилган ҳолда тегишли ўқув йили ёки семестри учун олдиндан амалга оширилган тўловнинг қолган қисми контрактнинг тегишли тарафи ёзма мурожаатига кўра қайтариб берилади:
- ўз хоҳишига биноан;
- ўқишнинг бошқа таълим муассасасига кўчирилиши муносабати билан;
- саломатлиги туфайли (тиббий комиссия маълумотномаси асосида);
- талаба суд томонидан озодликдан маҳрум этилганлиги муносабати билан;
- вафот этганлиги сабабли.

 

Ўзбекистон Республикасининг
Солиқ Кодексидан кўчирма:

179-модда. Жисмоний шахсларнинг солиқ солинмайдиган даромадлари
Жисмоний шахсларнинг қуйидаги даромадларига солиқ солинмайди:
31) фуқароларнинг солиқ солинадиган иш ҳақи ва бошқа даромадларининг:
Ўзбекистон Республикаси олий ўқув юртларида таълим олиш учун (ўзининг ўқиши ёки йигирма олти ёшга тўлмаган фарзандларининг ўқиши учун) йўналтириладиган суммалари;

 

Ҳурматли талабалар ва ота-оналар! Шартнома шартларини ўз вақтида ва тўлиқ бажаришни унутманг!

 

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва
Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитасининг “Ўзбекистон республикаси олий ўқув юртларида таълим олиш учун йўналтириладиган маблағларга жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи бўйича имтиёзни қўллаш тартиби тўғрисида”ги низомдан кўчирма:

4. Жисмоний шахсларга солиқ чегирмаси ўқиш учун тўлов қуйидагилар ҳисобидан амалга оширилганда тақдим этилади:
ўз маблағлари;
жисмоний шахсга тижорат банклари томонидан берилган таълим кредитлари;
юридик шахслар томонидан жисмоний шахсларга қайтариш шарти билан берилган маблағлари (ссудалар).
9. Солиқ чегирмаси давлат солиқ хизмати органлари орқали жисмоний шахснинг жами йиллик даромади тўғрисидаги декларацияни тақдим этиш йўли билан ҳамда солиқ тўловчининг ёзма аризасига биноан тўлов манбаида — иш берувчи томонидан ҳам берилиши мумкин.
11. Жисмоний шахслар солиқ чегирмасини олиш учун иш берувчига даромадларини ўқиш учун тўловга (кредитни қоплашга) ўтказиш тўғрисидаги аризани қуйидаги ҳужжатларни илова қилган ҳолда тақдим этади:
талаба (талабалар) билан Ўзбекистон Республикаси олий ўқув юрти ўртасида тўловли-контракт асосида ўқитиш тўғрисида тузилган шартнома (шартномалар) нусхаси;
тижорат банки билан таълим кредитини олиш учун тузилган шартнома (шартномалар) нусхаси;
таълим олувчининг (таълим олувчиларнинг) паспорти ва (ёки) туғилганлик тўғрисидаги гувоҳномаси нусхаси.

Изоҳ: Талабаларнинг таълим олиши учун Ўзбекистон Республикасининг олий ўқув юрти билан тўғридан тўғри шартномалар бўйича пулли-контракт асосида ўтказиладиган тўловлар жисмоний шахсларнинг даромадлари сифатида қаралмайди.
Юқоридаги низомнинг 4-бандига мувофиқ жисмоний шахсларга солиқ чегирмаси тўлов-контракт маблағлари ўз маблағлари ҳисобидан ёки таълим кредитлари ёхуд ссудалари орқали  амалга оширилган тақдирдагина амал қилади. Яъни,агар талабанинг ўқиши учун контракт тўлови бошқа бир шахснинг пластик карточкасидан ёки бошқа юқорида кўрсатилмаган манбалар орқали тўланса ушбу имтиёз тақдим этилмайди.